• (Andre Land)
  • |
  • Forhandler
/ Energived

Energived

Multi-Tree Handling

Flerträdshantering

Ungskogar måste gallras.
Våra skogar är en enorm resurs för att tillvarata solens energi och de växer till och förnyar sig ständigt. De är en viktig bioenergikälla och även en viktig del i arbetet att ersätta fossila bränslen.

Träbränsleråvaran skördas med hjälp av maskiner med mycket låga utsläpp och låg bränsleförbrukning. Hela produktionskedjan förbrukar mindre än 3% av den energi som tas tillvara i form av biomassa.

Flerträdshantering används för att öka effektiviteten ytterligare.


Flerträdshantering
TimberCare

TimberCare-serviceavtal

TimberCare-serviceavtale innebærer at John Deeres serviceekspert tar seg av din maskin til rett tid, med originale reservedeler.

    Les mer.