Intelligent Kranstryring IBC

Kranstyring IBC

Intelligent Kranstyring IBC

John Deere introduserte intelligent kranstyring (IBC) for lastbærere i 2013. Med IBC blir kranstyringen nøyaktig, rask og enkel siden operatøren kan fokusere på å styre gripen isteden for å konsentrere seg om kranens bevegelser.

IBC ble også introdusert for hogstmaskiner i 2017. For hogstmaskiner har IBC blitt justert etter arbeidssyklusen. Kranens bane og funksjoner justeres automatisk etter hogstmaskinens arbeidsfaser.

En arm med trær

Forsprang med en arms lengde

Den avanserte og intelligente kranstyring IBC arbeider uanstrengt. Operatøren kontrollerer griperens bevegelser og kranen følger griperen automatisk.

Erfaringer om IBC

Patrik Aittamäki från skogsmaskinföretaget Metsäkoneyhtymä Aittamäki Oy i Finland kommenterar om erfarenheter vid testkörning.

Patrik Aittamäki från skogsmaskinföretaget Metsäkoneyhtymä Aittamäki Oy i Finland kommenterar om erfarenheter vid testkörning.

Johnny Granvik från skogsmaskinföretaget Granvikin Metsätyö Oy i Finland berättar om sina tankar kring IBC.

Johnny Granvik från skogsmaskinföretaget Granvikin Metsätyö Oy i Finland berättar om sina tankar kring IBC.

Jarno Pikkarainen från skogsmaskinföretaget Motourakointi Pikkarainen Oy i Finland delar sina erfarenheter om IBC.

Jarno Pikkarainen från skogsmaskinföretaget Motourakointi Pikkarainen Oy i Finland delar sina erfarenheter om IBC.

Intelligent kranstyring

Enkelhet og hastighet

Operatører kan justere IBC-systemets hastighet etter eget ønske. De kan også justere hastigheten mellom ulike krandeler eller endre de ved å manuelt bruke utskytskranen under drift. Venstre minispaken kontrollerer den horisontale bevegelsen til gripen.

Intelligent kranstyring

Vertikale bevegelsen

Den høyre minispaken styrer den vertikale bevegelsen til gripen.

IBC kranstyring

Elektrisk sylinderendedemping

IBC-systemet har elektrisk endedemping i alle hovedkranens retninger. Systemet demper sylinderendebevegelsene mykt og stopper harde støt i endeposisjonene, noe som gir mer behagelig styring.

Systemet slås av og på med en knapp.

Systemet demper sylinderendebevegelsene mykt og stopper harde støt i endeposisjonene, noe som gir mer behagelig styring og som samtidig forbedrer kranens levetid.

John Deere hogstmaskine

Enkelt

IBC styrer bruken av forlengelse i vanskelige situasjoner, noe som gjør det mye enklere for operatøren å planlegge den neste bevegelsen.

John Deere hogstmaskine

Nøyaktig

Kranen er veldig nøyaktig og beveger seg jevnt selv når den er strukket ut.

John Deere hogstmaskin

Endedemping

Endedemperne forhindrer støt ved sylinderendene, og operatøren slipper å unngå endeposisjonene. Arbeidet går jevnere, og kranstrukturene og hydraulikksylindrene varer lenger.

John Deere hogstmaskin

Raskt

Når hogstaggregatet føres til treet, beveger det seg automatisk til kuttehøyden. Etter kutting, når kranen trekkes inn, beveger hogstaggregatet seg automatisk til apteringshøyde.

John Deere hogstmaskin

Skråningsmodus

Kranenden følger automatisk ønsket bane. Ved å velge skråningsmodus tilpasses banen når du arbeider i skråninger.

IBC for hogstmaskiner

Nå er det like enkelt å manøvrere gripekloen mellom trærne som det er å løfte en kaffekopp med hånden din. Kranen svarer rolig, og systemet tar seg av kranens bevegelser.

Kranenden følger automatisk ønsket bane

Kranenden følger automatisk ønsket bane. Ved å velge skråningsmodus tilpasses banen når du arbeider i skråninger.

Hogstaggregatet kjøres til optimal hogsthøyde.

Hogstaggregatet kjøres til optimal hogsthøyde. Systemet bistår ved bruk av utvidelsen i ulike faser ar arbeidet og reduserer belastningen på kranen.

Bevegelsene ved lengre avstander

Intelligent kontroll av kransving gjør det også enklere å kontrollere bevegelsene ved lengre avstander. Det blir enklere og mer nøyaktig å bruke kranen.

IBC i kundemagasinet In The Forest

Les kundenes kommentarer om intelligent kranstyring.

Det er enkelt å betjene gripekloen

Intelligent kranstyring har gjort denne entreprenørens liv så mye enklere at han ikke kan se for seg å arbeide uten den. "Det er så enkelt å betjene gripekloen. Du får gjort mer på en dag med tynning, siden det går raskere å føre gripekloen til trærne. Nå er jeg så vant til IBC, at hvis funksjonen slås av, ser det ikke ut som om jeg får utrettet noe."
Janne Sipiläinen, In The Forest 1/2017

Two men, a customer and a John Deere employee

IBC for 1270G-hogstmaskiner og CH7-kran

"Systemet er veldig bra. Intelligent kranstyring gjør det enklere å styre kranen med høyere presisjon – og med mye høyere hastighet"», sier skogsmaskinentreprenør Ville Hänninen om sin erfaring med IBC-systemet i John Deere 1270G hogstmaskin.  In The Forest 2/2017.

IBC for hogstmaskiner

Intelligent kranstyring tar bruken av hogstmaskiner til et helt nytt nivå. Med skogsmaskinens IBC styrer operatøren kun hogstaggregatet – systemet tar seg av kranens bevegelser.