Intelligent Kranstryring IBC

Intelligent Kranstyring IBC

John Deere introduserte intelligent kranstyring (IBC) for lastbærere i 2013. Med IBC blir kranstyringen nøyaktig, rask og enkel siden operatøren kan fokusere på å styre gripen isteden for å konsentrere seg om kranens bevegelser. IBC ble også introdusert for hogstmaskiner i 2017. For hogstmaskiner har IBC blitt justert etter arbeidssyklusen. Kranens bane og funksjoner justeres automatisk etter hogstmaskinens arbeidsfaser.

Større hogstmaskiner er tilgjengelige med kontroll av hogstaggregatets rotasjonsvinkel. Det forebygger en overrotasjon av aggregatet.

Kontroll av hogstaggregatets rotasjonsvinkel forebygger en overrotasjon av aggregatet.

 

Hogstmaskinmodellene 1270G, med hogstaggregat H425 og H424, og 1470G, med hogstaggregat H425, er tilgjengelige med kontroll av hogstaggregatets rotasjonsvinkel dersom de er utrustet med den nyeste kranstyring versjonen IBC 3.0 og roterende og nivellerende hytte.

Denne kombinasjonen tilbyr enda flere funksjoner som støtter maskinføreren i sitt arbeid. Mateassistent (Feeding assistant) bidrar til å hindre mating mot førerhytten og hjelper føreren med å finne arbeidsmåter som holder maskinen intakt. Det er mulig fordi IBC registrerer tømmerets retning. Sagassistent (Sawing  assistant) hindrer saging med retning mot førerhytten.

Disse nye funksjonene tilbyr føreren støtte i sitt arbeid, forbedrer maskinens driftstid og bidrar til å holde maskinen i god stand.

John Deere hogstmaskin

Intelligent kranstyring tar bruken av hogstmaskiner til et helt nytt nivå. Med skogsmaskinens IBC styrer operatøren kun hogstaggregatet – systemet tar seg av kranens bevegelser.

Intelligent kranstyring

Enkelhet og hastighet

Operatører kan justere IBC-systemets hastighet etter eget ønske. De kan også justere hastigheten mellom ulike krandeler eller endre de ved å manuelt bruke utskytskranen under drift. Venstre minispaken kontrollerer den horisontale bevegelsen til gripen.

Intelligent kranstyring

Vertikale bevegelsen

Den høyre minispaken styrer den vertikale bevegelsen til gripen.

IBC kranstyring

Elektrisk sylinderendedemping

IBC-systemet har elektrisk endedemping i alle hovedkranens retninger. Systemet demper sylinderendebevegelsene mykt og stopper harde støt i endeposisjonene, noe som gir mer behagelig styring.

Systemet demper sylinderendebevegelsene mykt og stopper harde støt i endeposisjonene, noe som gir mer behagelig styring og som samtidig forbedrer kranens levetid.

John Deere hogstmaskine

Enkelt

IBC styrer bruken av forlengelse i vanskelige situasjoner, noe som gjør det mye enklere for operatøren å planlegge den neste bevegelsen.

John Deere hogstmaskine

Nøyaktig

Kranen er veldig nøyaktig og beveger seg jevnt selv når den er strukket ut.

John Deere hogstmaskin

Endedemping

Endedemperne forhindrer støt ved sylinderendene, og operatøren slipper å unngå endeposisjonene. Arbeidet går jevnere, og kranstrukturene og hydraulikksylindrene varer lenger.

John Deere hogstmaskin

Raskt

Når hogstaggregatet føres til treet, beveger det seg automatisk til kuttehøyden. Etter kutting, når kranen trekkes inn, beveger hogstaggregatet seg automatisk til apteringshøyde.

John Deere hogstmaskin

Skråningsmodus

Kranenden følger automatisk ønsket bane. Ved å velge skråningsmodus tilpasses banen når du arbeider i skråninger.

Erfaringer om IBC

Jarno Pikkarainen från skogsmaskinföretaget Motourakointi Pikkarainen Oy i Finland delar sina erfarenheter om IBC.

Jarno Pikkarainen från skogsmaskinföretaget Motourakointi Pikkarainen Oy i Finland delar sina erfarenheter om IBC.

Johnny Granvik från skogsmaskinföretaget Granvikin Metsätyö Oy i Finland berättar om sina tankar kring IBC.

Johnny Granvik från skogsmaskinföretaget Granvikin Metsätyö Oy i Finland berättar om sina tankar kring IBC.

Patrik Aittamäki från skogsmaskinföretaget Metsäkoneyhtymä Aittamäki Oy i Finland kommenterar om erfarenheter vid testkörning.

Patrik Aittamäki från skogsmaskinföretaget Metsäkoneyhtymä Aittamäki Oy i Finland kommenterar om erfarenheter vid testkörning.