Skogsmaskiner Service

Produktivitet, driftsikkerhet og lave driftskostnader

Maksimal produktivitet kan kun oppnåes gjennom en optimalt fungerende maskin og derfor fokuserer John Deere mye på å bygge ut markedstøtte med både mange innretninger og mange produktløsninger for reservedeler og service. Uansett om din maskin behøver service eller akutt reparasjon, har vi innretninger, mobile enheter og eksperter som er tilgjengelig for deg. Det er derfor enkelt å holde din John Deere maskin i optimalt god stand.

Utvidet garanti

Vis altSkjul alt

Utvidet garanti med ulike alternative

Utvidet garanti gir deg fortsatt trygghet når det gjelder din maskin etter at standardgarantien er utløpt. Du kan få den utvidete garantien for din John Deere -skogsmaskin om du kjøper ny maskin eller mens standardgarantien fortsatt gjelder.

Utvidet beskyttelse har ulike alternative som gjelder i ulike tidsperioder og systemer.

 • Comprehensive, en omfattende garanti for hele maskinen opp til 3 år / 6000 t
 • PTH, Drivlinje og Hydraulikk garanti som gjelder opp til 3 år / 6000 t eller 4 år / 9000 t
 • P, Drivlinje garanti som gjelder opp til 3 år / 6000 t eller 3 år / 8000 t.

De ulike alternativene dekker feilende komponenter og arbeidskostnader. Utvidet garanti er en sikkerhet mot defekter i materiell eller komponenter for de deler som dekkes av den valgte beskyttelsen.

Eksempel på komponenter dom dekkes av Drivlinje garanti (P)

 • Motor og tilhørende deler
 • Differensialer
 • Transmisjon

Totalt 46 komponentgrupper.

Eksempel på komponenter dom dekkes av PTH garanti (PTH)

 • Hydrauliske sylindere
 • Hydrauliske motorer og pumper

Totalt 71 komponentgrupper.

Eksempel på komponenter dom dekkes av Comprehensive garanti (Comprehensive)

 • Materpumper
 • Elektroniske sensorer

Totalt 122 komponentgrupper.

Krav

Utvidet garanti gjelder kun om maskinen repareres i et verksted som er godkjent av John Deere og at maskinen vedlikeholdes etter John Deere sitt serviceprogram TimberCare.

De ulike alternativene dekker feilende komponenter og arbeidskostnader. Utvidet garanti er en sikkerhet mot defekter i materiell eller komponenter for de deler som dekkes av den valgte beskyttelsen.

John Deere oljeservice

Vis altSkjul alt

Analyse av oljeprøver

Med John Deere oljeservice, som innbefatter en oljeanalyse, kan intervallet mellom bytte av hydraulikk- og girolje forlenges. Behovet for oljeskift bestemmes i henhold til resultatet av oljeanalysen, mens skifte av filter forblir et skjemabasert serviceforhold. Det utvidete intervallet garanteres kun når det anvendes olje og filter fra John Deere.

Regelmessig analyse av oljeprøver er et utmerket verktøy for å overvåke maskinens tekniske tilstand og en viktig del i tilstandbasert vedlikehold. Ved hjelp av oljeanalyse kan maskinens pålitelighet økes og vedlikehold- og driftsutgifter reduseres.

Væsker tilgjengelig for analyse

Å ta en oljeprøve fra en maskin går enkelt og raskt. Dersom eventuelle problemer oppdages i tide ved hjelp av oljeprøver kan du spare betydelige beløp i kostnader forårsaket av uventede reparasjoner.

Følgende olje og væsker kan analyseres:

 • hydraulikkolje,
 • girolje,
 • motorolje,
 • dieselolje og
 • kjølevæske.

Filterenheten Super Caddy

Filterenheten Super Caddy kan med fordel anvendes for å forlenge levetiden på hydraulikkoljen. Den filtrerer bort vann og urenheter fra oljen. Med Super Caddy kan du også sikre at hydraulikksystemet er rent i tilfelle en viktig hydraulikkomponent skulle gå istykker.

Maskinoptimeringsdag

Vis altSkjul alt

Optimeringsdagen inneholder

Gjenopprett din maskin til maksimal produksjonspotensiale ved hjelp av en optimeringsdag. På optimeringsdagen kontrolleres maskinens tilstand, innstillinger, hydraulisk trykk og ytelse under realistiske arbeidsforhold.

Deretter økes eller gjenopprettes maskinens ytelse til et optimalt høyt nivå.

Optimeringsdagen inneholder

 • Oppdatering av TimberMatic-programvare
 • Granskning og justering av hydraulikktrykk i aggregatet og hovedmaskinens hydraulikk
 • Granskning og justering av hydraulikktrykk i kran, kjøringhydraulikk og annet
 • Finjustering av TimberMatic-kontrollsystem
 • Granskning og kalibrering av matesystemet
 • Opplæring av maskinfører når det gjelder arbeidsmetoder
 • Opplæring om TimberMatic-kontrollsystem

TimberMatic Analytics Maskinrapporten

TimberMatic Analytics Maskinrapporten og dataanalysen er hovedpunktene under optimeringsdagen. Rapporten gir et tydelig bilde av maskinens tilstand og ytelse, samt justeringer som må foretas i fremtiden.

 

TimberCare serviceavtale

Vis altSkjul alt

TimberCare Optimum avtale

TimberCare Optimum er en avtale om service, fra 0-6000 timer eller 0-8000 timer, utført av John Deere. Avtalen er ikke begrenset i tid, kun timer. I avtalen inngår alle hovedservicer for den valgte periode. Deler samt olje og filtre til mellomservice på 750 timers intervaller, settes igjen hos kunde når vi utfører hovedservicer. Alt av deler og jobb til servicene er inkludert. Kunden betaler kun for kostnader knyttet til montørens oppmøte. Maskinen vedlikeholdes med 1500 timers intervaller.

I tillegg til dette inngår en Trappetrinngaranti når Serviceavtale Optimum signeres. Dette innebærer at kunden får dekket mellom 60 % og 20 % av hjemlet garantikostnad i den perioden Serviceavtale Optimum er tegnet. Kunden betaler en egenandel på kr 10.000 per garantisak, samt kostnader knyttet til montørens oppmøte. Trappetrinngarantien dekker de samme komponenter som standard maskingaranti.

Kostnaden for Optimum avtalen viser kundens månedlige beløp. Avtalen er utregnet fra maskinens leveringsdato.

Trappetrinngaranti

Trappetrinngaranti inngår i Optimum Serviceavtale. Garantien dekker de samme komponenter som maskinens standard garanti (1år/2000 timer). Etter dette vil kunden bli kompensert for deler av reparasjonen. Dekningsgraden, den delen kunden får dekket, reduseres i takt med økt alder og timer på maskinen.

Dekningsgraden er som følger

 • 0-2000t/< 1 år - standard garanti
 • 2001-4000t - 60% dekning. Egenandel kr 10.000.
 • 4001-6000t - 40% dekning. Egenandel kr 10.000.
 • 6001-8000t - 20% dekning. Egenandel kr 10.000.

Dekningsgraden for Trappetrinnsgaranti beregnes alltid for hver enkelt feil eller skade. Kundens egenandel på 10.000kr+mva trekkes fra
reprasjonskostnaden for hver enkelt feil som repareres, før dekningsgraden beregnes.

Trappetrinngaranti gir den samme dekning som standard maskingaranti. Reparasjon på grunn av slitasje eller feil bruk av maskinen dekkes ikke.
I Trappetrinngarantien beregnes reparasjonskostnaden på samme måte som i standardgarantien. Reparasjonskostnader består av medgåtte deler og
arbeid i henhold til timepris. Reisekostnader eller kostnader forårsaket av maskinstopp og eventuell transport av maskin dekkes ikke.

TimberCare Premium avtale

I TimberCare Premium avtalen ligger Serviceavtale Optimum i bunnen, med tilhørende betingelser. I tillegg kjøper kunden en utvidet garanti. Denne kan dekke Drivlinje (P), Drivlinje og hydraulikk (PTH) eller Omfattende maskingaranti (Comprehensive). Disse tre alternativene dekker ulike komponenter på maskinen. PTH og Comprehensive stopper på 6000 timer / 3år. (P) kan også kjøpes til 8000 timer / 3år, da ved kjøp av tilsvarende lang Serviceavtale Optimum. Jobb og deler er dekket i hendhold til liste over komponenter som er dekket av den valgte utvidet garanti. Kostnader knyttet til montørens oppmøte dekkes av kunde.

Kostnaden for Premium avtalen viser kundens månedlige beløp. Avtalen er utregnet fra maskinens leveringsdato.