Presisjonslandbruk

Precision-agriculture

Større utbytte/avling
Optimaliser mengden med frø, kunstgjødsel, kjemikalier og mye mer, for å imøtekomme de ulike behovene til åkrene dine og maksimere avlingen/utbyttet.

Bedre kontroll over økonomien
Bruk informasjon om maskinbruk og innsatsfaktorer for å få bedre oversikt over kostnader og forbedre beslutningstakingen.

Forbedret bærekraft
Reduksjon i drivstofforbruket og bruken av innsatsfaktorer som gjødsel og kjemikalier, bidrar til et mer bærekraftig jordbruk.