Forberede

Analysere og forberede

Hvis du allerede har åkergrenser og kjørespor lagret i John Deere Operations Center™ fra tidligere år, kan det være lite arbeid som er nødvendig. Når du oppretter arbeidsplanen for individuelle åkre, må du angi bredden på redskapen og eventuelle andre variabler, for eksempel kultiveringsdybde.


customer-checking-seedbed

Utføring på åkeren

De ferdige arbeidsplanene kan sendes direkte til traktoren din fra Operations Center. Når traktoren kjører inn på åkeren, vises jobben automatisk på displayet. Føreren er bare nødt til å bekrefte jobben. Deretter kan arbeidet starte med en gang.

Det finnes alltid noe mer en kunde kan lære om åkrene sine.

agriculture-consultant
Michael Johnson
Group Technology Solutions Consultant Thomas Sheriff
AutoTrac™

AutoTrac™

Håndfri styring for mindre belastning, raskere arbeid og reduserte overlappinger og gliper.

AutoTrac™ Turn Automation

AutoTrac™ Turn Automation

Håndfri styring i enden av radene for nøyaktige og enkle vendinger i vendeteigen.

Kundehistorie

Kunstgjødsel bør ideelt sett være 100 % effektiv

Kunstgjødsel bør ideelt sett være 100 % effektiv

Landbruksentreprenøren AIS Schier har fokusert på grunnleggende gjødsel- og kalkpåføringer i mange år. Daglig leder, Holger Schier, beskriver hvordan de jevner ut pH-verdien i en åker og hvorfor denne tilnærmingen er et godt utgangspunkt for presisjonslandbruk.