Planting og såing

Analysere og forberede

Ved å bruke kartleggingsdata for utbytte/avling fra John Deere Operations Center™ kombinert med andre data som er tilgjengelige (prøver av jordsmonn, satellittkartlegging av biomasse osv.), er det enkelt å lage kart for variabel såing. Du kan gjøre dette selv eller sammen med agronomen eller Precision Ag-spesialisten hos din lokale forhandler.

john-deere-precision-ag-specialist-with-customer

Utføring på åkeren

Når såkartene er fullført, kan du sette opp en arbeidsplan for individuelle åkre med kjørespor for plantemaskinen eller såmaskinen og sende dem til traktoren. Takket være ISOBUS-kompatibiliteten, vil innstillingene for såmaskinen vises på traktorens display så fort den er koblet til. Når traktoren kjører inn på åkeren, vises jobben automatisk på displayet. Føreren må bare bekrefte jobben, så kan arbeidet starte med en gang.

Kvalitet er alt. Det handler om å gjøre det riktig.

cattle-farmer
James Dyer
Farm Owner

Kundehistorier

Tiden for såing med varierende mengde frø er nå!

Tiden for såing med varierende mengde frø er nå!

Såing med varierende mengde frø dreier seg ikke bare om å øke utbyttet/avlingen og å redusere kostnadene. Det handler også om å ta hensyn til redusert nedbør forårsaket av klimaendringer. Flere franske bønder og entreprenører forklarer hvordan de har håndtert utfordringen.

Hvert frø er dyrebart

Hvert frø er dyrebart

Sammen med Saaten-Union utforsker John Deere nye metoder for å optimalisere radsåingen. For å oppnå dette må teknisk ekspertise og agronomisk kunnskap gå hånd i hånd.