John Deere Enterprise – Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan John Deere og dets kontrollerte, tilknyttede selskaper behandler personopplysninger. Denne erklæringen besvarer også spesifikke spørsmål du kanskje har når det gjelder personvern og sikkerhet i forbindelse med innsamlede opplysninger. Denne erklæringen henvender seg til personer vi samhandler med, inkludert besøkende eller brukere av våre nettsteder, applikasjoner (nett eller mobil) eller nettbaserte produkter og tjenester; nåværende og potensielle kunder; ledelse og ansatte hos bedriftskunder og leverandører; ledelse og ansatte hos autoriserte forhandlere og distributører; besøkende til våre anlegg, muséer og attraksjoner; og andre mottagere av produktene og tjenestene våre. I denne erklæringen henviser «du» og «deg» til enkeltpersonene vi behandler personopplysninger for.

Personopplysninger deles med medlemmer av John Deere-konsernet. En liste over medlemmer som tilhører John Deere-konsernet er tilgjengelig her og i de bindende konsernbestemmelsene. Medlemmer tilhørende John Deere-konsernet kan i enkelte omstendigheter behandle personopplysninger i fellesskap.

Lands- eller produktspesifikke personverntillegg kan gjelde behandling av personopplysninger i forbindelse med spesifikke produkter eller tjenester som tilbys av John Deere som generelt krever behandling av ytterligere kategorier for personopplysninger eller behandling for ulike formål.

John Deere-produkter og -tjenester distribueres gjennom et nettverk av autoriserte forhandlere og distributører. Flesteparten av disse autoriserte forhandlerne og distributørene er uavhengig eide og drevne virksomheter som kan ha sine egne personvernerklæringer.

1. Typer personopplysninger vi innhenter

Vi behandler personopplysninger om deg. Dette avsnittet inneholder noen vanlige eksempler. Avhengig av ditt land/område og gjeldende lovgivning, kan eksemplene nedenfor anses som personopplysninger, og/eller disse kan innhentes fra deg.

Personopplysninger og kontaktinformasjon

 • Navn, fødselsdato, statlige identifikatorer, underskrift, bilde
 • Adresse, telefonnummer, e-postadresse
 • Demografisk informasjon (som kjønn, sivilstatus, husstand, generell geografisk plassering)
 • Brukernavn, passord, profil på sosiale medier
 • GPS-plassering

2. Slik innhenter vi personopplysninger

Vi innhenter personopplysninger fra en rekke kilder, inkludert: 

Opplysninger vi innhenter direkte fra deg:

Vi innhenter personopplysninger når du samhandler med oss. Du kan dele personopplysninger med oss elektronisk, skriftlig eller muntlig. Vanlige interaksjoner der du oppgir personopplysninger til oss inkluderer når du:

 • registrerer deg for eller kjøper tjenester, eller kjøper produkter og utstyr
 • Registrer en konto
 • bruker nett- tjenestene våre, inkludert nettstedet vårt
 • registrerer deg for å motta et nyhetsbrev
 • Kontakt oss for kundeserviceformål eller registrer garantien din
 • Søk om finansiering
 • Svar på undersøkelser

3. Slik bruker vi personopplysninger («formålene»)

Vi behandler personopplysninger der vi er sikre på at vi har et egnet juridisk grunnlag. Felles lovfestede grunnlag og formål for behandling av personopplysninger omfatter følgende, med mindre et annet lovfestet grunnlag gjelder i henhold til kravene i lands- eller produktspesifikke lover:

Behandling for å oppfylle kontraktsforpliktelser:Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg. Denne behandlingen består av:

 • innhenting og bruk av personopplysninger til å levere de forespurte produktene og tjenestene
 • levering av varer og tjenester du ber om
 • levering av tilknyttede tjenester, som produktleveranse, vedlikehold, kunde- og produktstøtte og -tjenester (inkludert garantitjeneste), økonomi, leasing og kredittjenester; og drift av de nettbaserte tjenestene
 • vurdering av kredittverdigheten din – i noen land/områder gjøres dette ved bruk av automatiske beslutningsprosesser
 • betjening og betalingsinnhenting for kontoen din, svar på dine relaterte henvendelser og brukerstøtte
 • levering av generelle kundetjenester og sva på dine spørsmål og klager knyttet til tjenestene våre
 • opprettholdelse av din tilgang til relaterte tjenester og applikasjoner
 • sending av tjenestehenvendelser vedrørende vedlikehold, tilgjengelighet, funksjonalitet eller andre forhold

4. Grunner til at personopplysninger videreformidles av John Deere

Vi deler personopplysninger på den måten og for de formålene som er beskrevet nedenfor, og i samsvar med denne personvernerklæringen og ethvert transaksjonsspesifikt dokument, med mindre vi har informert deg om noe annet eller hvis behandlingen er i strid med gjeldende lovgivning:

 • Med John Deere-konsernet, der slik deling er nyttig for å levere tjenester eller produkter til deg eller for å administrere virksomheten vår
 • Med andre selskaper for å utføre spesialiserte eller profesjonelle funksjoner for oss
 • Med tredjeparts tjenesteleverandører (som vil drive virksomhet i henhold til instruksjonene våre, angitt i en skriftlig avtale med oss) som hjelper oss med å levere informasjon, produkter eller tjenester til deg, med å drive og administrere virksomheten vår, eller med å administrere og forbedre våre produkter eller tjenester Vi deler personopplysningene dine med disse tredjepartene for å utføre tjenester, i henhold til egnede kontraktsmessige begrensninger og sikkerhetstiltak. Dette omfatter IT-tjenesteleverandører som bidrar til å administrere IT- og administrasjonssystemene og maskintjenestene våre, inkludert internett- og programvaretjenester: datahosting, datakonvertering og muligheter for skydata, kontoadministrasjon og sikkerhet, testing, feilsøking, feilrapportering og bruksanalyse, samt leverandører av mobil telekommunikasjon

5. Informasjonskapsler og lignende innhentingsteknologi

Tekniskinformasjon som også kan regnes som personopplysninger (nettlesertype, operativsystem, IP-adresse, domenenavn) kan innhentes via informasjonskapsler og annen sporingsteknologi (for eksempel transparente GIF-filer). Se vår Erklæring om informasjonskapsler nederst på hjemmesiden for å finne ut mer.

6. Slik får du tilgang til og kontrollerer personopplysningene dine

Du har visse rettigheter knyttet til personopplysninger, underlagt visse unntak og avhengig av ditt land/område, og i noen tilfeller avhengig av behandlingsaktivitetene vi gjennomfører. Hvis du har disse rettighetene i ditt land/område, for eksempel i EU/Storbritannia, og hvis du ønsker å få tilgang til, korrigere, oppdatere, be om sletting av, be om informasjon om, protestere på, be om behandlingsbegrensning av eller be dataportabilitet for personopplysningene dine, samt unngå å bli underlagt beslutninger utelukkende basert på automatisert behandling eller på annen måte utføre handlinger knyttet til personopplysningene, kan du gjøre dette når som helst ved å kontakte oss via kontaktopplysningene i avsnitt 12 (Slik kontakter du oss) nedenfor.

Hvis vi har behandlet personopplysninger med ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket. Å trekke tilbake samtykket vil ikke påvirke lovligheten av eventuell behandling vi utførte før tilbaketrekkingen, og vil heller ikke påvirke behandling av personopplysninger som utføres basert på andre lovlige behandlingsgrunnlag enn samtykke.

7. Informasjon og datasikkerhet

Vi har implementert og opprettholder egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, retningslinjer og prosedyrer som er utformet for å redusere risikoen for utilsiktet destruering eller tap, eller uautorisert avsløring eller tilgang til personopplysninger. Hvis du vil ha mer informasjon om vårt program for nettsikkerhet, kan du se selskapets siste rapport om bærekraft, eller kontakte oss som beskrevet i avsnitt 12 nedenfor.

8. Bevaring av data

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene de ble innhentet for, som forklart i denne personvernerklæringen eller i ethvert transaksjonsspesifikt dokument. I noen tilfeller kan vi lagre personopplysninger over lengre tid, for eksempel der vi er pålagt å gjøre dette i samsvar med juridiske, forskriftsmessige, avgiftsmessige eller regnskapsmessige krav. Under spesielle forhold kan vi lagre personopplysninger i lengre tidsperioder, slik at vi har en nøyaktig oversikt over din samhandling med oss, i tilfelle av klager eller disputter, eller hvis vi mener det er en rimelig risiko for rettstvister knyttet til personopplysningene dine eller din samhandling med oss. Personopplysninger bevares i samsvar med våre planer for arkivbevaring og gjeldende lovfestede bestemmelser. I samsvar med vår plan for arkivbevaring og gjeldende lovfestede krav, vil vi slette og/eller avidentifisere personopplysninger som det ikke lenger er behov for.

9. Overføring av personopplysninger globalt

John Deere driver virksomhet på global basis. Følgelig kan personopplysninger overføres og lagres i land rundt om i verden, inkludert EU, USA, Brasil, India og andre land hvor John Deere har kontorer, autoriserte forhandlere og distributører, eller tjenesteleverandører. Disse stedene har ofte forskjellige standarder for personvern. Vi er oppmerksomme på disse forskjellene, så når vi overfører personopplysninger til andre land, beskytter vi denne informasjonen som beskrevet nedenfor i denne personvernerklæringen eller som oppgitt på tidspunktet for datainnhenting.

John Deere benytter egnede tiltak for å sikre at overføringer av personopplysninger er i samsvar med gjeldende lovgivning og godt administrert for å ivareta personvernrettighetene og interessene dine. Vi har etablert og implementert et knippe bindende konsernbestemmelser for landene i EU, for de medlemmene i John Deere-konsernet som er anerkjent av personvernmyndigheter i EU-land for å levere tilstrekkelig beskyttelse for personopplysningene vi behandler globalt. En kopi av våre bindende konsernbestemmelser er tilgjengelig her.

10. Barns personvern

John Deere-nettstedet og -programmene er ikke rettet mot barn, og vi innhenter ikke med vitende og vilje personopplysninger direkte fra barn under 18 år. Hvis du mener at vi behandler informasjon knyttet til et barn, ber vi om at du kontakter oss ved hjelp av informasjonen i avsnittet «Slik kontakter du oss» nedenfor, slik at vi kan undersøke og begrense opplysningene.

11. Endringer i denne personvernerklæringen

Fra tid til annen kan vi oppdatere denne erklæringen til å reflektere nye eller endrede prosedyrer for personvern. Hvis vi gjør endringer, vil vi revidere «Sist oppdatert»-datoen nederst i denne erklæringen.

12. Slik kontakter du oss / felles behandlingsansvarlige

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller kommentarer om våre prosedyrer for personvern eller denne personvernerklæringen. Vårt personvernombud (eller lignende) står også oppført her.

Definisjoner

Personopplysninger er definert under gjeldende lovgivning. Det betyr ofte at all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person («datasubjekt»). En identifiserbar fysisk person betyr ofte at en person kan identifiseres direkte eller indirekte, særlig med referanse til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, plasseringsdata osv.

I Sør-Afrika og Argentina beskyttes også personopplysninger for bedriftsenheter av gjeldende personvernlover. Ved behandling av slike personopplysninger i Sør-Afrika og Argentina, behandler vi dem i samsvar med denne personvernerklæringen.

Behandling er definert under gjeldende lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til handlinger som innsamling, lagring, bruk, visning, endring, sletting, destruering eller deling av data.

Maskindata er data som genereres av, innhentes av, eller lagres i utstyret ditt eller maskinvare eller enheter med grensesnitt til utstyret.

Gjeldende lov betyr alle relevante og gjeldende lover, regler, forskrifter, dekreter, vedtekter, lovfestinger, ordre, pålegg og mandater som gjelder datasikkerhet, personvern og/eller behandling av personopplysninger, og som gjelder for John Deere-konsernet.

Behandlingsansvarlig betyr den naturlige eller juridiske person, den offentlige myndigheten, byrået eller det organ som alene eller i fellesskap med andre fastsetter formålene og midlene for behandlingen av personopplysninger.

Deere-enheten du har et primærforhold til, er behandlingsansvarlig for personopplysninger som innhentes fra enkeltpersoner innenfor denne erklæringens rekkevidde. Denne enheten kan variere, avhengig av situasjonen. Det kan være enheten som inngikk tjeneste-/forsyningskontrakten med deg eller med arbeidsgiveren din, enheten som har sendt deg markedsføringsmaterialer og -henvendelser, hovedenheten i landet for John Deere-nettstedet du besøkte, enheten som driver de lokale anleggene du besøkte, enheten som organiserte et arrangement (alene eller som en del av et samarbeid), osv.

Når mer enn én enhet er ansvarlig for behandlingen, f.eks.: når to Deere-enheter har en delt forretningskontrakt med selskapet ditt, er slike enheter i fellesskap ansvarlige for lovligheten av en bestemt behandlingsaktivitet («felles behandlingsansvarlige»).

I noen tilfeller kan mer enn én Deere-enhet behandle personopplysningene dine som uavhengige behandlingsansvarlige. Hvis du har spørsmål angående behandling er det bare å kontakte oss (se avsnitt 12 for kontaktinformasjon).

Last Updated: November 1, 2021