Personvern og data

Denne personvernerklæringen for John Deere-organisasjonen («erklæringen») utstedes på vegne av enhetene oppført nedenfor som «behandlingsansvarlige» i tabell på slutten av denne erklæringen (hver, individuelt, «John Deere», «vi» eller «oss»). Denne erklæringen henvender seg til personer vi samhandler med, inkludert besøkende eller brukere av våre nettsteder, applikasjoner (nett eller mobil) eller nettbaserte tjenester («nettjenester»); nåværende og prospektive kunder; ledelse og personale hos bedriftskunder og leverandører; ledelse og personale hos autoriserte John Deere-forhandlere; besøkende til våre anlegg, museer og attraksjoner; og andre mottakere av tjenestene våre. I denne erklæringen henviser «deg» til enkeltpersonene som vi behandler personopplysninger for.

I rollen som behandlingsansvarlig vil John Deere behandle opplysninger om deg i papirformat og elektronisk format, henvist til som «personopplysninger». Personopplysningene hentes inn direkte fra deg, vi henter inn slike opplysninger internt og i enkelte tilfeller samler vi inn slike opplysninger fra relevante tredjeparter.

Personopplysninger deles med medlemmer av John Deere-konsernet (se også avsnitt 4 nedenfor). En liste over selskaper som tilhører John Deere-konsernet, finnes på https://www.deere.com/en/our-company/about-john-deere/worldwide-locations/Selskaper som tilhører John Deere-konsernet, kan i enkelte omstendigheter behandle personopplysninger i fellesskap (se også avsnitt 3 nedenfor).

Lands- eller produktspesifikke personvernerklæringer kan gjelde spesifikke produkter og tjenester som tilbys av John Deere, og disse kan åpnes i menyen for «Lands- eller produktspesifikk informasjon». Eksempelvis leveres finansprodukter og -tjenester – blant annet – av John Deere Bank S.A. som generelt krever innsamling av ytterligere, eller andre kategorier av opplysninger og data. John Deere GmbH & CO KG tilbyr også en rekke datatjenester og abonnementer.

John Deere-produkter distribueres også gjennom et nettverk av autoriserte forhandlere og distributører. Flesteparten av disse forhandlerne og distributørene er uavhengig eide og drevne virksomheter som kan ha sine egne personvernerklæringer.

John Deere-organisasjonens personvernerklæring

1. Typer personopplysninger som behandles

Personopplysningene som vi behandler, omfatter som følger

Personlige detaljer, for eksempel navnet ditt, foretrukket navn, etternavn, kallenavn, fødselsdato, brukernavn, passord og andre midler til legitimering, statlige identifikatorer, signaturer og bilder.

Kontaktopplysninger, for eksempel adresse, postadresse, telefonnummer, informasjon om profil på sosiale medier og e-postadresser.

Jobbrelaterte opplysninger, for eksempel bransje, rolle, forretningsvirksomhet, nåværende og tidligere arbeidsgivere, forhold til en kunde eller tredjepart (f.eks. forhandler, leverandør), jobbadresse, jobbtelefonnummer, jobbrelaterte sosiale medier og jobb-e-postadresse.

Informasjon om transaksjoner eller økonomikontor, for eksempel fakturaadresse, bankkonto, bankkontonumre og rutingnumre; kreditt- eller debetkortopplysninger, sikkerhetskode og utløpsdato; navn og detaljer for korteier eller kontoeier; fortegnelser over instruksjoner; informasjon om motpart; og informasjon om utstyrsfinansierings- og leasingaktiviteter. Der det er tillatt eller påkrevd i henhold til loven, kan vi be om legitimasjon utstedt av offentlige myndigheter.

Informasjon du publiserer på meldingstavler, i brukerfora (inkludert sosiale medier) eller i svar på spørreundersøkelser slik som brukernavn, profildetaljer på sosiale medier, kommentarer (inkludert oppfatninger og meninger), bilder og annen informasjon.

Informasjon om preferanser og relasjoner som hjelper oss å forstå hvem du er og hva du vil ha, for at vi skal kunne tilby deg produkter og tjenester som kan interessere deg, som eiendoms-, gårdsbruks- eller virksomhetsinformasjon, din generelle geografiske plassering, preferanser og språkpreferanser. Dette omfatter også informasjon om hvordan du samhandler med oss, våre forhandlere og forretningspartnere; og detaljer om kontoer hos oss, inkludert innkjøp, forespørsler, kundekontoer, garantikravhistorikk og betalingshistorikk.

Bruksinformasjon, for eksempel detaljer om produkter og tjenester, maskinvare- og operativsystemspesifikasjoner, programvareversjon, ytelsesdata og statistikk, logginformasjon, bruk av enheter og applikasjoner (og produkter og tjenester) og diagnostiske data.

Automatisk innsamlet informasjon for eksempel informasjon om sider eller innhold besøkt på nettjenestene; om du har åpnet eller lest kommunikasjonene våre; forekomst av informasjonskapsler og andre teknologier; tid og varighet for bruken av nettjenestene; og feil rapporter og ytelsesdata. Informasjon og data som samles inn, omfatter Internett-protokoll (IP)-adressen din (og informasjon tilknyttet denne IP-adressen); type og versjon for enhetens operativsystem eller nettleser; maskinvaremodell, enhets-ID eller identifikatorer for enhver enhet som benyttes for å åpne nettjenester og andre unike enhetsidentifikatorer; og, i noen tilfeller, posisjonen for enheten din. Denne informasjonen kan bli logget når du bruker nettjenestene.

Sensitive personopplysninger: Noen av personopplysningene vi kan behandle i forbindelse med formålene i avsnitt 2, kan anses å være sensitive personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlover, noe som (slik definert under gjeldende personvernlover) omfatter opplysninger som tilkjennegir rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger eller medlemskap i fagforening, og behandling av genetiske data, biometriske data, data som gjelder helse eller informasjon som gjelder en naturlig persons seksualliv eller seksuelle legning. I tillegg kan noen personopplysninger omfatte informasjon som gjelder straffedommer og påtaler.

2. Kilder Til Personopplysninger Som Behandles

Vi henter inn personopplysninger fra en rekke kilder, inkludert som følger:

Opplysninger vi samler inn direkte fra deg: Personopplysninger samles generelt inn når du oppgir dem til oss (elektronisk, skriftlig eller muntlig). Vi ber deg om data og opplysninger (f.eks. personlige detaljer; kontaktopplysninger; transaksjonsopplysninger) når du samhandler med oss, for eksempel når du registrerer deg for eller kjøper tjenester eller produkter, angir informasjon på nettjenestene våre, registrerer deg for en konto på nettjenestene våre, besøker anleggene våre, registrerer deg for å motta et nyhetsbrev, kontakter oss for kundetjenesteformål, foretar et innkjøp, registrerer deg for en kurstime, søker om finansiering, svarer på spørreundersøkelser, registrerer garantien din eller på annen måte samhandler med oss.

Opplysninger vi henter inn internt: Vi samler inn, observerer eller får kjennskap til opplysninger om deg, for eksempel gjennom din samhandling med oss (f.eks. informasjon om preferanser og relasjoner); som vanlig i løpet av forholdet ditt til oss; eller når du bruker våre produkter eller tjenester (f.eks. opplysninger om bruk av produkter og tjenester; automatisk innhentet informasjon). Vi samler inn eller innhenter personopplysninger når du besøker eller bruker noen av nettjenestene våre. Vi (eller tredjeparter) bruker informasjonskapsler og andre teknologiverktøy til å samle inn informasjon om datamaskinen eller enheten og bruken din av nettjenestene (f.eks. automatisk innsamlet informasjon). For mer informasjon om informasjonskapsler og annen teknologi, se avsnitt 5, Informasjonskapsler og lignende teknologi.

Opplysninger som innhentes fra tredjeparter: Vi mottar personopplysninger om deg fra tredjeparter som leverer dem til oss, for eksempel medlemmer av John Deere-konsernet, kundene våre, autoriserte John Deere-forhandlere, arbeidsgiveren din, kredittopplysningsbyråer eller politi og rettsmyndigheter eller statlige myndigheter (f.eks. personlige detaljer; kontaktopplysninger; jobbrelatert informasjon; transaksjons- eller økonomikontoopplysninger). Vi mottar også personopplysninger om deg fra tredjeparter der du kjøper noen av produktene eller tjenestene våre gjennom slike tredjeparter (f.eks. autoriserte John Deere-forhandlere).

Offentlig tilgjengelig informasjon: Vi samler inn personopplysninger om deg (f.eks. informasjon om preferanser og relasjoner) som er offentlig tilgjengelig (f.eks. informasjon om begunstiget eier av en kunde, et selskap og virksomhetsopplysninger, økonomiopplysninger) eller informasjon du gjør offentlig tilgjengelig; fra tredjepart dataleverandører, som forbedrer fortegnelsene våre og hjelper oss bedre forstå kundene våre; eller fra sosiale medier som Facebook, hvis du samhandler med en sosial mediefunksjon, for eksempel programtillegg (en «liker»-knapp på Facebook), hvis du «liker» de sosiale mediesidene våre eller hvis du blir med i fellesskapene våre. Hvis du samhandler med oss via sosiale medier, kan du gi oss tillatelse til å få tilgang til opplysninger om deg fra profilen din på det sosiale mediet.

3. Formal For Behandling av Personopplysninger («Formalene»)

Personopplysninger behandles for følgende formål og med følgende juridiske begrunnelse (lovfestet grunnlag for behandlingen). Der det er relevant vil vi påpeke, ved tidspunktet for innsamlingen av opplysningene, om bestemmelsen som gjelder personopplysningene er et lovfestet eller kontraktsfestet krav, og om du er forpliktet til å oppgi personopplysningene og de mulige konsekvensene dersom du ikke oppgir slike opplysninger:

a) Kundeservice: For å levere etterspurte produkter og tjenester; for tilknyttede tjenester, som produktleveranse, vedlikehold, kunde- og produktstøtte og -tjenester (inkludert garantitjeneste), økonomi, leasing og kreditt-tjenester; og drift av de nettbaserte tjenestene.

Dette omfatter behandling av personopplysninger for å: utføre oppgaver nødvendig for å behandle og innfri forespørsler eller bestillinger, slik som å svare på forespørsler om ytterligere informasjon eller svare på en henvendelse om et tilbud (enten direkte eller via en autorisert John Deere-forhandler), for å bekrefte en persons identitet (eller identifisere en representant) for å tillate tilgang til en bedriftskundes konto, bekrefte kvalifisering for incentivprogrammer, behandle produktregistreringer og levere etterspurte varer og tjenester (inkludert legge til rette for bestillings- og leveringsprosessen mellom deg og en autorisert John Deere-forhandler); aktivere programvare og enheter som krever aktivering; administrere kontoen(e) dine og behandle betalinger for varer og tjenester; etablere og utføre kontrakter; behandle garantikrav og levere garantitjenester; levere og betjene programmer for utvidede garantier, inkludert administrasjon av serviceavtaler og regninger/fakturaer; registrere og opprette en konto i nettjenesten, inkludert oppsett og administrasjon av brukerkonto; og levere nettjenestene og deres funksjonaliteter til deg, inkludert drift og vedlikehold av nettjenestene, levere innhold til deg og kommunisere og samhandle med deg på nettjenestene.

Behandlingen begrunnes med utgangspunkt i lovbestemmelser om at (1) behandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt du kan inngå med oss (inkludert bruksvilkår for nettjenestene), eller for å iverksette tiltak før inngåelse av en kontrakt med oss; (2) behandlingen er nødvendig for å overholde en lov eller lovfestet bestemmelse som gjelder for oss; (3) behandlingen er nødvendig for de rettsmessige interessene John Deere, et medlem av John Deere-konsernet eller en tredjepart (f.eks. forhandler eller bedriftskunde) har i å levere kundetjenester til deg, produkt- og kundestøtte, opplæring og andre utdannende arrangementer og kommunisere relevant informasjon om produktoppdateringer og forbedringer og produktforbedringer (i den grad slike rettsmessige interesser ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter); eller (4) behandlingen har ditt samtykke.

b) Produkt- og kundestøtte: For å levere støtte for produkter og tjenester; administrere forhold til kunder, forhandlere og leverandører; for diagnostikk og reparasjoner; kommunikasjoner; og produktsikkerhet og administrasjon av tilbakekallinger.

Som ledd i levering av service og støtte, bruker vi et kundebehandlingssystem (personlige detaljer, kontaktopplysninger, informasjon om preferanser og relasjoner, offentlig tilgjengelig informasjon) for å spore engasjement, påse at kontaktopplysninger er oppdaterte, innhente en omfattende oppfatning av virksomheten med deg (og selskapet ditt), unngå duplisering av kommunikasjon om lignende emner, levere salg og støtte og svare på henvendelser eller forespørsler fra deg.

Dette omfatter behandling av personopplysninger for å: levere opplæring og andre utdanningsarrangementer til kunder og kunders personale, forhandlere og forhandleres personale, og leverandører og leverandørers personale; levere regelmessig vedlikehold og støtte for produkter og tjenester (inkludert programvareoppdateringer); svare på henvendelser fra forhandlere om teknisk bistand i identifisering av et problem med et produkt eller en tjeneste og annen diagnostikk; og levere kommunikasjoner forbundet med dine produkter og tjenester, inkludert tjenesteinformasjon, bekreftelser, merknader, oppdateringer, støtte- og administrative meldinger og for å levere informasjon til deg av sikkerhetsmessige eller juridiske grunner, slik som kommunikasjoner om tilbakekallinger og sikkerhet.

Behandlingen begrunnes med utgangspunkt i lovbestemmelser om at (1) behandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt du kan inngå med oss (inkludert bruksvilkår for nettjenestene), eller for å iverksette tiltak før inngåelse av en kontrakt med oss; (2) behandlingen er nødvendig for å overholde en lov eller lovfestet bestemmelse som gjelder for oss (f.eks. varsle om og administrere tilbakekallinger); (3) behandlingen er nødvendig for de rettsmessige interessene John Deere, et medlem av John Deere-konsernet eller en tredjepart (f.eks. forhandler, bedriftskunde) har i å levere kunde-, produkt- og kundestøtte til deg, opplæring og andre utdannende arrangementer og kommunisere relevant informasjon om produktoppdateringer og forbedringer og produktforbedringer (i den grad slike rettsmessige interesser ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter); eller (4) behandlingen har ditt samtykke.

c) Reklame: For å sende deg korrespondanse og tilbud om produkter og tjenester fra John Deere, medlemmer av John Deere-konsernet, eller våre forhandlere, leverandører og partnere, blant annet tilbud basert på dine interesser, personlige og virksomhetsmessige karakteristika samt geografiske plassering.

Vi (eller tredjeparter, slik som en autorisert John Deere-forhandler) kan levere disse kommunikasjonene og tilbudene via e-post, landpost, på Internett (inkludert levere reklame og innhold personlig tilpasset for deg på nettjenestene), plattformer for sosiale medier, tekstmeldinger, push-varsler og andre midler. I forbindelse med markedsføring på plattformer for sosiale medier, kan informasjon om pseudonymer (kryptografisk hash-tegn for personopplysninger eller kontaktopplysninger) leveres til plattformer for sosiale medier for å muliggjøre en match med kontoen din på det sosiale mediet og gjøre det mulig for oss å levere reklame til deg på plattformen. Som drøftet i detalj i avsnitt 5, bruker vi (eller tredjeparter) informasjonskapsler og andre, lignende teknologier for å gjøre det mulig for oss personlig å tilpasse nettjenestene våre eller plassere reklame relevant for dine interesser på tredjeparts nettsteder.

Dette omfatter behandling av personopplysninger for å: opprette reklame- og markedsføringsprogrammer ved bruk av opplysningene (personlige detaljer, informasjon om preferanser og relasjoner, bruksinformasjon, informasjon samlet inn automatisk) for å foreslå produkter og tjenester som du kan ha en interesse for, både på og av nettet, og bruk av opplysningene (personlige detaljer, bruksinformasjon, informasjon samlet inn automatisk) for personlig å tilpasse nettjenestene og gjøre nettjenestene mer relevant for dine interesser.

Behandlingen begrunnes med utgangspunkt i lovfestede bestemmelser om at (1) behandlingen er nødvendig for de rettsmessige interessene John Deere, et medlem av John Deere-konsernet eller en tredjepart (f.eks. forhandler) har i å gjennomføre markedsføring, prospektering og skaffe nye kunder, bli kjent med preferanser for bedre personlig tilpasning av tilbud, og for å tilby produkter og tjenester som innfrir behovene til en (prospektiv) kunde (i den grad slike rettsmessige interesser ikke overstyres av dine interesser eller fundamentale rettigheter og friheter); eller (2) behandling med ditt samtykke.

d) Undersøkelser og markedsføringsaktiviteter: For å organisere veddeløpslotterier, konkurranser, lojalitetsprogrammer og andre kampanjearrangementer som du registrer deg for eller deltar i, slik som planlegging og arrangering av turer for et medlem ved John Deere-konsernets anlegg eller våre attraksjoner, eller deltakelse i produktintroduksjoner og varemesser.

Behandlingen begrunnes med utgangspunkt i lovfestede bestemmelser om at (1) behandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt du kan ha inngått med oss (inkludert bruksvilkår gjeldende for kampanjearrangementet) eller iverksette tiltak før inngåelse av en kontrakt med oss; (2) behandling er nødvendig for de rettsmessige interessene John Deere eller et medlem av John Deere-konsernet har i å levere markedsføring, prospektering samt tjene og få (prospektive) kunder (i den grad slike rettsmessige interesser ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og frihet); eller (3) behandlingen skjer med ditt samtykke.

e) Annen korrespondanse: For å levere informasjon som kan være av interesse, for eksempel kunngjøringer, påminnelser, tjenestebrudd, programmer for produktforbedring og nyhetsbrev for tekniske tjenester; nyheter om John Deere eller medlemmer av John Deere-konsernet, selskapets magasiner (slik som The Furrow og Homestead) og kataloger; og invitasjoner til varemesser, produktintroduksjoner og andre arrangementer.

Behandlingen begrunnes med utgangspunkt i lovfestede bestemmelser om at (1) behandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt du kan ha inngått med oss (inkludert bruksvilkår gjeldende for abonnementer på våre publikasjoner) eller iverksette tiltak før inngåelse av en kontrakt med oss; (2) behandling er nødvendig for de rettsmessige interessene John Deere eller et medlem av John Deere-konsernet eller en tredjepart (f.eks. forhandlers) har i markedsføring, prospektering, innhenting av nye kunder og betjening og formidling av nyheter til (prospektive) kunder, slik som produktoppdateringer og forbedringer og annen informasjon om produkter og tjenester (i den grad slike rettsmessige interesser ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter); eller (4) behandlingen skjer med ditt samtykke.

f) Forskning; forbedring av produkter og tjenester: For å identifisere og oppdage problemer med eksisterende produkter og tjenester, forstå hvordan produktene og tjenestene våre brukes, analysere effektivitet fra reklamering, utføre forskning, forbedre produkter og tjenester og utvikle nye produkter og tjenester (inkludert pseudonymisert og anonymisert informasjon).

Dette omfatter behandling av personopplysninger for å: måle størrelse på publikum og engasjement fra kunder; sende erfaringsundersøkelser, gjøre det mulig å delta i nettbaserte og ikke-nettbaserte studiepaneler og analyser responser; vurdere prestasjoner og drift i både produksjon og testprodukter og -tjenester (inkludert bruksinformasjon); gjennomgå feilkoder og andre driftsdata fra maskiner, garantikrav og tekniske forespørsler om bistand fra forhandlere for å oppdage problemer med produkter og tjenester (inkludert sikkerhetsproblemer), forbedre produkter og tjenester og utvikle nye produkter og tjenester; og forbedre ytelse, feilsøke programfeil og gjøre forbedringer av nettjenestene (f.eks. bruke nettleserinformasjon ved besøk på nettjenestene og hvordan du flytter deg rundt på nettjenestene, for å gjøre dem mer intuitiv).

Behandlingen begrunnes med utgangspunkt i lovfestede bestemmelser om at (1) behandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontakt du kan inngå med oss (inkludert bruksvilkår for nettjenestene) eller iverksette tiltak før inngåelse av en kontrakt med oss; (2) behandlingen er nødvendig for de rettsmessige interessene John Deere eller et medlem av John Deere-konsernet har i å identifisere problemer med produktene eller tjenestene deres, gjennomføre forskning og produsere analyser, forbedre produkter og tjenester og utvikle nye produkter og tjenester (i den grad slike rettsmessige interesser ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende og friheter); (3) behandlingen er nødvendig for å beskytte de vitale interessene til en enkeltperson (f.eks. identifisere sikkerhetsproblemer); (4) behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt (f.eks. produktsikkerhet; tilbakekallinger); eller (5) behandlingen skjer med samtykke.

g) Fysisk sikkerhet: For å implementere og opprettholde fysisk sikkerhet, administrere adgang til anlegg; og gjennomgå tilgang til anlegg i tilfelle et uhell eller der nødvendig for å etterforske uautorisert adgang, tap eller tyveri.

Dette omfatter behandling av personopplysninger for å: opprette og administrere bruker-ID-er, jakkemerker, nøkler og andre midler til administrasjon av adgang, for å sikre at personer har relevante tillatelser før de får adgang til John Deere eller et medlem av John Deere-konsernets anlegg (dvs. adgangskontroll og forhindring av uautorisert adgang); og overvåkning av anlegg tilhørende John Deeres eller et medlem av John Deere-konsernet (inkludert ved bruk av videoovervåkning og andre typer kamera) for å beskytte mennesker, og beskytte mot tyveri, vandalisme og skade på eiendommen til John Deere eller et medlem av John Deere-konsernet. Dette omfatter også behandling av fortegnelser over adgang til anlegg eller autoriserte områder (dvs. registrering av enkeltpersoners inngang og utgang) for å sikre passende etterforskning av eventuell uautorisert adgang, tap eller tyveri.

Behandlingen begrunnes med utgangspunkt i bestemmelser om at (1) behandlingen er nødvendig for å overholde en lovbestemt forpliktelse som vi er underlagt; (2) den er nødvendig for å beskytte de vitale interessene til en enkeltperson; (3) den er nødvendig for de rettsmessige interessene John Deere eller et medlem av John Deere-konsernet har i å sikre den fysiske og elektroniske sikkerheten til virksomhetene, lokalene og aktivaene våre (dvs. beskytte og forsvare sin eiendom (f.eks. fysisk eller immateriell eiendom) på en passende måte og for å sikre passende etterforskning av eventuell uautorisert tilgang, tap eller tyveri; og for å tilveiebringe fysisk sikkerhet) (i den grad slik rettsmessig interesse ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter). Hvis data forbundet med straffbare handlinger og straffedommer behandles, finner slik behandling sted i samsvar med lovene i EU- eller EØS-medlemsland.

h) Nettverks-/cybersikkerhet: For å levere elektronisk sikkerhet (nettverks- og cybersikkerhet), inkludert for å identifisere, beskytte, oppdage, reagere på og gjenopprette etter sikkerhetshendelser.

Dette omfatter behandling av personopplysninger for å: identifisere trusler, sårbarheter og risikoer; identifisere, autentisere og fastsette egnet autorisering av brukere; utstede og trekke tilbake rettigheter; tildele og administrere tillatelser til brukertilgang; forhindre og oppdage uautorisert tilgang eller behandling av data og distribusjon av skadelig kode; stoppe «nekt av tjeneste»-angrep og annen skade på datamaskin og elektroniske kommunikasjonssystemer; forhindre og oppdage svindel, kriminalitet eller misbruk av IT-tjenester; blokkere søppelpost, phisihing-forsøk og datavirus og annen skadelig programvare; og forhindre uautorisert overføring av rettighetsbelagte data og annen informasjon (f.eks. personopplysninger).

Organisasjonens globale sikkerhetsteam som hovedsakelig befinner seg ved Deere & Company i Moline, Illinois (men omfatter enkeltpersoner plassert hos andre medlemmer av John Deere-konsernet), behandler personopplysninger for å bistå oss i å identifisere og etterforske mistenkelige episoder eller hendelser (inkludert gjennom rettsteknisk undersøkelse); samordning av en respons; og gjenoppretting av funksjonalitet.

Behandlingen begrunnes med utgangspunkt i lovfestede bestemmelser om at (1) behandlingen er nødvendig for å overholde en lovfestet forpliktelse som vi er underlagt; (2) den er nødvendig for å beskytte de vitale interessene til en enkeltperson; eller (3) den er nødvendig for de rettsmessige interessene John Deere eller et medlem av John Deere-konsernet har i å sikre og forsvare sin eiendom (f.eks. fysisk eller immateriell eiendom); og for å tilveiebringe nettverks- og informasjonssikkerhet (inkludert administrative, tekniske og organisatoriske tiltak) (i den grad slik rettsmessig interesse ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter). Hvis data forbundet med straffbare handlinger og straffedommer behandles, finner slik behandling sted i samsvar med lovene i EU- eller EØS-medlemsland.


i) IT-operasjoner: For å administrere IT-systemer, programmer og infrastruktur (inkluder overvåke ytelsen til IT-systemer og infrastrukturen), gjennomføre IT-revisjoner og levere informasjons- og kommunikasjonstjenester.

Dette omfatter behandling av personopplysninger for å: legge til rette for kommunikasjon og bruk av andre IT-verktøy; administrere bruken av programmer tilhørende John Deere eller et medlem av John Deere-konsernet; identifisere og løse problemer med IT-systemer og -verktøy; installere oppdateringer og programrettinger; sikre kontinuitet i virksomheten, inkludert opprette sikkerhetskopier; og administrasjon av hjelpetjeneste.

Behandlingen er berettiget med utgangspunkt i lovfestede bestemmelser om at den er (1) nødvendig for utøvelsen av en kontrakt som du er part i eller for å iverksette tiltak (på din henstilling) før inngåelse av en ny kontrakt; og (2) nødvendig for de rettsmessige interessene John Deere eller et medlem av John Deere-konsernet har i å administrere og opprettholde infrastruktur for informasjonskommunikasjonsteknologi (i den grad slik rettsmessig interesse ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter).

j) Forretningsoperasjoner: For å administrere den daglige virksomheten til John Deere og John Deere-konsernet, til dataanalyser for å rapportere virksomhetens ytelse, og til konsernstyring (inkludert revisjon(er), samsvarskontroller og annen risikostyringsvirksomhet (inkludert kjøp av assuranse)).

Dette omfatter behandling av personopplysninger til: rapportering av organisatorisk analyse, utvikling og administrasjon (inkludert modellering og utvikling av risikomodeller); planleggingsarbeid og vedlikehold av ressursene våre; forvaltning av økonomikonto, inkludert betalingsbehandling og administrasjon av kontoer for utestående fordringer og gjeld; taktisk og strategisk planlegging; prosjekt- og organisasjonsforvaltning; arkivbevaring og arkivering; administrasjon av kontrakter; administrasjon av forhold til tredjeparter (tilbydere, leverandører, forretningspartnere, forhandlere); beskyttelsen og håndhevingen av rettigheter; planlegging og behandling av intern og ekstern revisjon; omorganisering, oppkjøp, sammenslåing, utskillelser og avhendinger; og behandling av personopplysninger i den hensikt å anonymisere/avidentifisere dem.

På vegne av organisasjonen, administrerer John Deere-konsernet i fellesskap enkelte kategorier personopplysninger (f.eks. personlige detaljer; kontaktopplysninger, bruksinformasjon, informasjon om preferanser og relasjoner osv.) for sammenfallende forretningsprosesser hos annet medlem av John Deere-konsernet, inkludert John Deere. John Deere-konsernet administrerer også i fellesskap infrastruktur der medlemmer av John Deere-konsernet behandler personopplysninger for sine egne formål.

Behandlingen begrunnes med utgangspunkt i lovfestede bestemmelser om at (1) den er nødvendig for å overholde lovfestede forpliktelser vi er underlagt; eller (2) den er nødvendig for de rettsmessige interessene John Deere og John Deere-konsernet har i å administrere og drive den daglige virksomheten til John Deere og John Deere-konsernet, administrere de økonomiske forehavendene til John Deere og John Deere-konsernet, i å forvalte risiko som John Deere og John Deere-konsernet er eksponert for, konsernstyring og informasjonsstyring, evaluering av forretningstransaksjoner og evaluering av aktiviteter i forbindelse med sammenslåinger og oppkjøp (inkludert selskapsgjennomgang for oppkjøpsmål) (i den grad slik rettsmessig interesse ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter).

k) Berettigelse: For å fastsette kvalifisering for produkter, tjenester eller tilbud; bekrefte eller bistå med bekreftelse av din identitet; innfri krav til samsvar pålagt av tilsynsmyndigheter; screene mot statlige eller andre sanksjonslister; og overholde interne krav til samsvar.

Dette omfatter behandling av personopplysninger for å: gjennomføre «kjenn-din-kunde»-due diligence (inkludert bruk av informasjon fra forskjellige kilder, slik som offentlig informasjon, for å kontrollere og bekrefte identifikatorer); kjøre kreditt- og kredittopplysningskontroller og risikovurderinger; screene mot sanksjonslister; og overholde andre pålegg fra tilsynsmyndigheter (inkludert krav pålagt andre medlemmer av John Deere-konsernet), for eksempel å bekrefte om du er en politisk eksponert person og overholde krav til oppdagelse av terrorfinansiering og forebygging.

Global Trade Compliance Group som hovedsakelig befinner seg ved Deere & Company i Moline, Illinois (men omfatter enkeltpersoner plassert hos andre medlemmer av John Deere-konsernet), bistår John Deere i behandlingen av personopplysninger for dette formålet. Global Trade Compliance Group har hovedansvaret for å identifisere og etterforske innledende samsvar med enkeltpersoner på lister over sanksjonerte parter, og etterforske og klarere feilmatcher.

Behandlingen begrunnes med utgangspunkt i lovfestede bestemmelser om at (1) behandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt som du kan inngå med oss (inkludert bruksvilkår for nettjenestene), eller iverksette tiltak før inngåelse av en kontrakt med oss; (2) behandlingen er nødvendig for å overholde en lov eller lovfestet forpliktelse vi er underlagt; (3) behandlingen er nødvendig for å beskytte de vitale interessene til enkeltpersoner; (4) behandlingen er nødvendig for en oppgave som utføres i offentlighetens interesse; (5) behandlingen er nødvendig for de rettsmessige interessene John Deere eller et medlem av John Deere-konsernet har i å forhindre hvitvasking av penger og brudd på sanksjonsbestemmelser, forhindre og oppdage svindel og forstå våre (prospektive) kunder og forretningspartnere (i den grad slike rettsmessige interesser ikke overstyres av dine interesser og grunnleggende rettigheter og friheter); eller (6) behandlingen skjer med ditt samtykke. Hvis sensitive personopplysninger behandles, behandles de i samsvar med lovene i EU eller EU/EØS-medlemsland, inkludert der nødvendig for å etablere, hevde og forsvare juridiske krav. Hvis data forbundet med straffbare handlinger og straffedommer behandles, finner slik behandling sted i samsvar med lovene i EU- eller EØS-medlemsland.

l) Overholdelse av lover; rettslige prosesser: For å overholde gjeldende lover og forskrifter; og etablere, hevde og forsvare juridiske rettigheter.

Dette omfatter behandlingen av personopplysninger (inkludertsensitive personopplysninger eller opplysninger forbundet med straffedommer og påtaler) for å: overholde lovfestede og andre krav som medlemmer av John Deere-konsernet er underlagt (inkludert lover og forskrifter for andre land enn det du befinner deg i); etterkomme statlige inspeksjoner og andre henvendelser fra statlige eller andre offentlige myndigheter (inkludert de i andre land enn det du oppholder deg i); svare på juridiske prosesser; forfølge lovfestede rettigheter og rettsmidler, inkluder for å beskytte og hevde våre rettigheter, eiendom, beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til andre, og de til medlemmer av John Deere-konsernet; og etterforske, forberede og forsvare søksmål og administrere eventuelle interne klager eller krav (inkludert sakførsel og etterkomming av henstillinger fra statlige myndigheter i USA).

Behandlingen begrunnes med utgangspunkt i lovfestede bestemmelser om at (1) den er nødvendig for å overholde lovfestede forpliktelser vi er underlag; eller (2) den er nødvendig for de rettsmessige interessene John Deere eller et medlem av John Deere-konsernet har i å administrere og drive den daglige virksomheten, administrere økonomiske forehavender for virksomheten, for å forvalte risikoer som virksomheten vår er eksponert for, konsern- og informasjonsstyring, og samsvar med lover i land utenfor EU og lovene i andre land der John Deere-konsernet driver virksomhet (i den grad at slik rettsmessig interesse ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter). Hvis sensitive personopplysninger behandles, behandles de i samsvar med lovene i EU eller EU/EØS-medlemsland, inkludert der nødvendig for å etablere, hevde og forsvare juridiske krav. Hvis data forbundet med straffbare handlinger og straffedommer behandles, finner slik behandling sted i samsvar med lovene i EU- eller EØS-medlemsland.

m) Etterforskning: For å forebygge, oppdage og etterforske svindel, brudd på konsernets retningslinjer eller annen uautoriserte, krenkende eller upassende aktivitet (inkludert straffbare handlinger).

Dette omfatter behandling av personopplysninger for å: etterforske og reagerer på samsvarstilfeller og innsendelser til varslingslinjer (inkludert drift av en rapporteringslinje i samsvar med den amerikanske Sarbanes-Oxley-loven).

Når det gjelder etterforskninger av samsvar, er det John Deere-konsernets Center for Global Business Conduct and Global Enteprise Security & Preparedness, hovedsakelig plassert ved John Deere & Company i Moline, Illinois (med enkeltpersoner plasser hos andre medlemmer av John Deere-konsernet) som overvåker og bistår John Deere.

Behandlingen begrunnes med utgangspunkt i lovfestede bestemmelser om at (1) den er nødvendig for å overholde lovfestede forpliktelser vi er underlag; eller (2) den er nødvendig for de rettsmessige interessene John Deere eller et medlem av John Deere-konsernet har i å administrere og drive den daglige virksomheten til John Deere eller John Deere-konsernet, for å forvalte risikoer som virksomheten til John Deere eller John Deere-konsernet er eksponert for, konsern- og informasjonsstyring, oppdage og forhindre svindel; oppdage og forhindre brudd på John Deere-konsernets retningslinjer, og samsvar med lover i land utenfor EU og lovene i andre land der John Deere-konsernet driver virksomhet (i den grad at slik rettsmessig interesse ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter). Hvis sensitive personopplysninger behandles, behandles de i samsvar med lovene i EU eller EU/EØS-medlemsland. Hvis data forbundet med straffbare handlinger og straffedommer behandles, finner slik behandling sted i samsvar med lovene i EU- eller EØS-medlemsland.

4. Mottakere av Personopplysninger

a) Personopplysninger deles eller bekjentgjøres innenfor John Deere og til medlemmer av John Deere-konsernet for formålene beskrevet i denne erklæringen. Medlemmer av John Deere-konsernet vil behandle personopplysninger i samsvar med denne erklæringen med mindre de har informert deg om noe annet.

b) For å realisere formålene i avsnitt 3, deler eller bekjentgjør vi personopplysninger innenfor John Deere-konsernet. Vi utnytter kompetansen og kunnskapen i John Deere-konsernet, slik som sentralisert HR, regnskap-, økonomi-, risikostyring-, konsernstyring-, informasjonsteknologi- og sikkerhetsfunksjoner. Henvisninger til John Deere og medlemmer av John Deere-konsernet i avsnitt 3 i denne erklæringen, viser generelt til tilfeller der medlemmer av John Deere-konsernet handler som felles behandlingsansvarlige sammen med John Deere.

c) Vi bekjentgjør personopplysninger for å fullføre eventuelle transaksjoner du har bedt om eller autorisert, eller levere et produkt eller en tjeneste til deg.

For eksempel for å levere betalingsinformasjon til banker og andre finansinstitusjoner for å behandle en betaling. Vi deler også opplysninger når du gir oss anvisninger om dette. Du kan også be om ytterligere informasjon om et produkt eller en tjeneste, eller be om et tilbud på de nettbaserte tjenestene, som vi sender til den autoriserte John Deere-forhandleren i ditt område for å følge opp eller imøtekomme forespørselen din. Som oppført i avsnitt 12 kan du også dele vurderinger og tilbakemeldinger på fora og i andre offentlige områder.

d) Vi deler eller bekjentgjør personopplysninger med autoriserte John Deere-forhandlere, distributører, kjøpmenn og forretningspartnere, i forbindelse med formålene oppført i avsnitt 3.

En autorisert John Deere-forhandler fungerer for eksempel som et mellomledd mellom deg og oss i forbindelse med administrasjon av ditt forhold til John Deere, inkludert ved å bistå med innhenting av tilbud, innkjøp av utstyr eller tjenester, bestilling av deler, administrere produkter og tjenester (inkludert abonnementer), finansierings- og garantitjenester.

e) Hvis du er en ansatt hos eller representant for en kunde eller forhandler, deler eller bekjentgjør vi opplysninger til slik kunde eller forhandler.

f) Vi deler personopplysninger med tredjepart tjenesteleverandører (vanligvis henvist til som «databehandlere») for å utføre formålene på våre vegne.
For eksempel teknologiselskaper, slik som selskaper som leverer programvare- og databehandlingstjenester (f.eks. dataadministrasjon- og lagringstjenester, hosting-selskaper, «som tjeneste programvare», web-hosting- og e-posttjenester); teknologiselskaper som leverer maskinvare og utstyr (f.eks. produsenter og forhandlere av datamaskiner); støttetjenester som selskaper som leverer bedriftsstøttetjenester (f.eks. postleverandører, utskriftstjenester, kontorrengjøring og selskaper som installerer, utfører service på og overvåker alarmsystemer), selskaper som leverer økonomiadministrasjon; selskaper som leverer avfall- og avhendingstjenester (f.eks. makuleringsleverandør) og analyseleverandører. I noen tilfeller kan disse selskapene samle inn opplysninger direkte fra deg på våre vegne.

g) Vi deler eller bekjentgjør også personopplysninger med/til andre selskaper for å utføre spesialiserte eller profesjonelle funksjoner for oss (vanligvis henvist til som «behandlingsansvarlige»).

For eksempel finansinstitusjoner som betalingsformidlere og banker involvert i behandling av betalinger eller som leverer finansiering til oss; finansinstitusjoner som forsikringsmeklere og forsikringsselskaper som bistår oss i å forvalte risiko; støttetjenester som bedriftsstøtteselskaper og selskaper som levere opplæringskurs; fraktselskap som leverer produktene våre; telekommunikasjonsselskap som leverer fastlinje- og mobiltelefontjenester; teknologiselskaper som leverer teknologi og maskinvare, slik som telekommunikasjonsutstyr; helsetjenesteutstyr og tjenesteleverandører som helseleverandører som leverer medisinske tjenester; og andre pater (slik som retts- og tilsynsmyndigheter, regnskapsførere, revisorer, advokater og andre eksterne rådgivere) for å støtte revisjons-, samsvars- og konsernstyringsfunksjoner og/eller i samsvar med loven.

h) Nettjenestene inneholder programtillegg eller innhold fra tredjeparter, slik som Facebook («liker»-knappen), Twitter («Dele på Twitter»-knappen), LinkedIn eller Google. Programtillegg eller innhold kan hente inn IP-adressen din; siden(e) du har besøkt på nettjenestene; og kan bruke sine egne informasjonskapsler og lignende teknologier. Dersom du er logget på et nettsted for sosiale medier mens du bruker de nettbaserte tjenestene, kan programtillegg i de sosiale mediene gjøre det mulig for det nettstedet å motta informasjon om at du har besøkt den nettbaserte tjenesten og koble den til kontoen din for det sosiale mediet.

Nettjenestene bruker for eksempel Google Maps. Ved å bruke Google Maps er du bundet av Ytterligere tjeneste vilkår for Google Maps (inkludert Googles personvernerklæring).

i) Vi deler eller bekjentgjør også personopplysninger for juridiske, samsvars-, styrings- eller sakførselsformål.

For eksempel:

 • Vi deler eller bekjentgjør personopplysninger for kjøpere, deres jurister eller profesjonelle rådgivere, domstoler, tribunaler, motparter eller parter tilknyttet forhandlingene og deres profesjonelle rådgivere, der nødvendig for å påvirke salget eller overføringen av alle eller deler av John Deeres virksomheter eller aktiva (inkludert omorganisering, sammenslåing, salg, fellesforetak, oppløsning, likvidering eller konkurs).
 • Vi deler eller bekjentgjør personopplysninger for å beskytte og hevde rettighetene våre, beskytte eiendommen vår, beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til andre og til medlemmer av John Deere-gruppen, beskytte mot svindel eller andre ulovlige handlinger, til forebygging, etterforskning, oppdagelse eller straffeforfølgning av straffbare handlinger, eller som ellers nødvendig for å støtte eksterne revisjons-, samsvars- og konsernstyringsfunksjoner.
 • Vi vil også dele eller bekjentgjøre personopplysninger der vi er pålagt av lovgivningen å gjøre dette (inkludert lovene utenfor landet der du oppholder deg), slik som i svar på en stevning, ransakingsordre, pålegg fra domstoler og andre juridiske prosesser, inkludert til politi og rettsmyndigheter, tribunaler og domstoler i USA og andre land der medlemmer av John Deere-konsernet driver virksomhet.

Vær oppmerksom på at vi også kan dele og bekjentgjøre informasjon og data om deg som ikke er personopplysninger. Vi kan for eksempel publisere rapporter som inneholder akkumulerte og statistiske data om kunder og utstyr.

5. Informasjonskapsler og lignende teknologi

Når du besøker nettjenestene eller åpner eller klikker på en kommunikasjon, slik som en e-post fra John Deere, samler John Deere (eller tredjeparter) inn informasjon og data automatisk, ved bruk av teknologier slik som server- eller brukslogger, nettleser- eller http-informasjonskapsler, lokale delte objekter, lokal lagring, skjulte bilder / pikselmerker, innebygd skript, ETags, server-til-server-forbindelser og andre lignende innsamlingsteknologier.

Det følgende er et sammendrag. For mer informasjon om hvordan John Deere (eller tredjeparter) bruker informasjonskapsler og lignende teknologier på John Deeres nettsteder og nettbaserte tjenester, eller informasjon om hvordan å administrere slik teknologi, vennligst se vår Erklæring om informasjonskapsler.

Disse teknologiene brukes generelt til å muliggjøre skikkelig drift av nettjenestene, huske preferansene og valgene dine, bistå med forbedring av nettjenestene, måle responser på kommunikasjonene våre, forbedre kommunikasjonene eller kampanjene våre, levere en tilpasset eller personlig opplevelse på nettjenestene, oppdage og forhindre enkelte typer svindel, og levere relevante annonser. I noen tilfeller sammenstiller vi informasjon vi samler inn ved bruk av informasjonskapsler og lignende innsamlingsteknologier, med andre personopplysninger innsamlet om deg som fremsatt i avsnitt 3 i denne erklæringen.

Vi har forhold til tredjeparter for å utføre sporings- og rapporteringsfunksjoner for nettbehandlingen vår. Vi har også forhold til tredjeparter som hjelper oss med å levere personlig tilpasset innhold og relevant reklame på nettjenestene eller på tredjeparts nettsteder og -tjenester du kan besøke. Disse tredjepartene kan bruke informasjonskapsler og andre, lignende teknologier for å samle inn informasjon om bruken din av nettjenestene og aktivitetene dine på tredjeparts nettsteder og -tjenester slik at de kan vise deg målrettet reklame.

6. Fortell en venn-funksjoner

John Deere tilbyr «Fortell en venn»-funksjonalitet på nettstedet vårt. Hvis du velger å bruke denne funksjonen, sender vi automatisk en engangsmelding på e-post til din venn med informasjonen du har angitt, og inviterer vedkommende til å besøke nettstedet. John Deere bruker denne informasjonen utelukkende for å sende denne engangsmeldingen, og beholder ikke informasjonen.

7. Datasubjekts rettigheter

Betinget av lokal lovgivning, kan du hevde bestemte rettigheter angående personopplysninger, vederlagsfritt: (a) Tilgang: Du har rett til å innhente bekreftelse fra oss om personopplysninger behandles, formålet med behandlingen, datakategoriene, informasjon om mottakere av dataene og hvilke land utenfor EU de overføres til, lagringstid for data eller kriteriene for å fastsette den, ytterligere informasjon om rettighetene dine, behandlingsaktivitetene våre og de til dataleverandører, og betydelige og forespeilte konsekvenser av behandlingen; (b) Retting: Du har retten til å be om retting av unøyaktige personopplysninger og få ufullstendige data tilført; (c) Overføring: Du kan motta personopplysninger som du har oppgitt til oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og har retten til å overføre dem til andre behandlingsansvarlige uten hindringer. Denne retten gjelder kun hvis behandlingen er basert på ditt samtykke eller en kontrakt og behandlingen gjennomføres ved automatiserte midler; (d) Begrensing: Du kan be om begrensning av behandlingen av personopplysningene om deg, hvis (i) du bestrider nøyaktigheten av dem – i en periode vi trenger for å bekrefte henstillingen din; (ii) behandlingen er ulovlig og du motsetter deg slettingen av den og ber om begrensning i stedet; (iii) vi ikke lenger trenger dem, men du forteller oss at du trenger dem for å etablere, hevde eller forsvare et juridisk krav; eller (iv) du motsetter deg behandlingen basert på offentlig eller rettsmessig interesse – i en periode vi trenger for å bekrefte henstillingen din; og (e) Sletting: Du kan be om å få personopplysningene slettet hvis de ikke lengre er nødvendig for formålene vi innhentet dem for, hvis du har trukket tilbake samtykket og det ikke foreligger noen andre lovfestede grunner til behandlingen, du har avgitt innsigelse og det finnes ingen overveiende rettsmessige grunner til behandlingen, behandlingen er ulovlig eller sletting er påkrevd for å overholde en lovfestet forpliktelse.

Innsigelse: Du har rett til å motsette deg behandlingen av personopplysningene av overbevisende og rettmessige grunner forbundet med din bestemte situasjon, unntatt i tilfeller der lovfestede bestemmelser uttrykkelig gir grunnlag for denne behandlingen. I tillegg har du retten til å motsette deg at opplysninger behandles for direkte markedsføringsformål.

Hvis du ønsker å hevde noen av disse rettighetene eller er bekymret for hvordan personopplysninger behandles, ber vi deg bruke portalen for datasubjektrettigheter, tilgjengelig [her]. Du må også være oppmerksom på at du har rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet. I særdeleshet tilsynsmyndighetene i landet der du er bosatt, der du arbeider eller stedet der forholdet som er gjenstand for klagen, fant sted.

Hvis du har spørsmål om rollene og ansvaret til de forskjellige medlemmene av John Deere-konsernet, inkludert hvor de fungerer som felles behandlingsansvarlige, ber vi om at du kontakter den såkalte Data Protection Officer (DPO - personvernombud). Kontakt også personvernombudet hvis du vil vite mer om ordningene mellom medlemmer av John Deere-konsernet som fungerer som felles behandlingsansvarlige med John Deere. Hvis det er felles behandlingsansvar, kan du hevde rettighetene dine overfor hver av dem.

Kontaktopplysninger for personvernombudet finnes i avsnitt 15 av denne erklæringen.

8. Samtykkeforvaltning

Hvis vi har bedt deg om å gi ditt samtykke til bruk av personopplysninger for et bestemt formål, kan du avvise å gi samtykket og når som helst trekke tilbake samtykket, inkludert ved å kontakte oss ved bruk av fremgangsmåtene fremsatt i avsnitt 7 eller 15. Lovligheten av enhver behandling av personopplysninger før tilbaketrekkingen av samtykket ditt, påvirkes ikke.

9. Overføring av personopplysninger til andre land

På grunn av den globale karakteren til John Deeres virksomheter, kan noen av mottakerne nevnt i avsnitt 4 befinne seg i land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), som ikke tilbyr en tilstrekkelig grad av personvern. Internasjonale overføringer vil være til land der medlemmer av John Deere-konsernet har kontorer, inkludert India og USA.

Noen land utenfor EØS er anerkjent av Europakommisjonen som å levere et tilstrekkelig nivå av personvern i samsvar med EØS-standarder – en liste over slike land er tilgjengelig her: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Når det gjelder overføringer fra EØS til land som ikke anses tilstrekkelige ifølge Europakommisjonen, iverksetter vi egnede tiltak, som bindende konsernbestemmelser, standard kontraktsklausuler innført av Europakommisjonen for å beskytte personopplysninger, andre gyldige overføringsmekanismer, eller, under eksepsjonelle forhold, på basis av tillatte lovfestede innskrenkninger. Overføring til tredjeparter som befinner seg i slike land, utføres med en akseptabel dataoverføringsmekanisme, slik som bindende konsernbestemmelser, personvernskjold til selvsertifiserte organisasjoner i USA, standard kontraktsklausuler innført av Europakommisjonen for å beskytte personopplysninger, sertifiseringer, godkjente etiske retningslinjer, annen gyldig overføringsmekanisme, eller, i spesielle omstendigheter, på basis av tillatte lovfestede innskrenkninger. Kontakt personvernombudet ved å bruke opplysningene i avsnitt 15 i denne erklæringen hvis du ønsker å motta en kopi av mekanismen.

10. Bevaring av data

Data vil bli bevart så lenge vi anser det nødvendig for å fullføre formålene indikert i denne erklæringen eller som påkrevd av gjeldende lover. Kriteriene for fastsetting av bevaringsperioden omfatter:

 • Vi har et pågående forhold til deg;
 • Personopplysninger er påkrevde for formålet/formålene oppført i avsnitt 3; eller
 • Gjeldende lover og forskrifter krever at vi bevarer personopplysninger.

Det kan også være nødvendig for oss å bevare personopplysninger i en lengre tidsperiode, for eksempel ved rettsforhandlinger eller hvis vi stevnes, det foreligger ransakingsordre eller andre juridiske prosesser som krever at vi bevarer personopplysningene. Data bevares i samsvar med våre planer for arkivbevaring og gjeldende lovfestede bestemmelser. I samsvar med vår plan for arkivbevaring og gjeldende lovfestede krav, vil vi slette og/eller avidentifisere personopplysninger som det ikke lengre er behov for. Hvis du ønsker mer informasjon, ber vi om at du kontakter oss ved bruk av kontaktopplysningene nedenfor.

11. Personvernerklæringer fra tredjeparter

Denne personvernerklæringen tar kun opp behandlingen av personopplysninger hos John Deere og medlemmer av John Deere-konsernet. Andre nettsteder som kan være tilgjengelige via dette nettstedet, eller hvis funksjoner eller funksjonalitet har blitt innarbeidet i nettjenestene, har sine egne personvernerklæringer og -praksiser. Våre uavhengige forhandlere, leverandører og forretningspartnere har også sine egne retningslinjer og prosedyrer for personvern. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med personvernerklæringene fra alle tredjeparter før du gir dem informasjon eller benytter deg av tilbud eller kampanjer.

12. Fora, produktvurderinger og andre offentlige områder

Nettstedet vårt inneholder forumsider og andre områder der du kan publisere innlegg med produktvurderinger, kommunisere med andre og sende inn medieinnhold. Før du legger ut noe i disse områdene, må du lese nøye gjennom gjeldende Vilkår for bruk. All informasjon du legger inn, vil være tilgjengelig for alle med Internett-tilgang, og eventuelle personopplysninger du inkluderer i et innlegg kan leses, samles inn og brukes av andre. Hvis du for eksempel legger ut e-postadressen din i en produktvurdering, kan du motta uønsket e-post fra tredjeparter. Vær varsom med å legge ut personopplysninger.

13. Jobbsøkere

Hvis du har søkt om ansettelse hos John Deere, blir personopplysningene du oppga sammen med jobbsøknaden generelt brukt til rekrutteringsformål og andre interne personalforvaltningsformål. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den globale rekrutteringserklæringen tilgjengelig i menyen for lands- eller produktspesifikk informasjon.

14. Endringer i denne personvernerklæringen

Fra tid til annen kan vi oppdatere denne personvernerklæringen til å reflektere nye eller endrede prosedyrer for personvern. Vi kommer til å varsle om det på hjemmesidene våre når vi foretar vesentlige endringer i denne personvernerklæringen.

15. Slik kontakter du oss; Behandlingsansvarlige

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller kommentarer om våre prosedyrer for personvern eller denne personvernerklæringen. Du kan nå oss på e-post til R2PrivacyManager2@JohnDeere.com. Du kan også nå oss per brevpost til adressen:

John Deere GmbH & Co KG
Personvernrådgiver
John Deere Str. 70
68163 Mannheim
Tyskland

Behandlingsansvarlige omfatter

Navn

Kontaktinformasjon

Ansvarsomrade

John Deere Gmbh & CO KG

John-Deere-Str. 70,68163 Tyskland , Germany  68163, Tyskland

 • Hovedkvarter i Europa
 • Landbruks- og torvprodukter og -tjenester;
 • EMEA salg og markedsføring
 • Nettjenester; datatjenester og abonnementer

John Deere Forestry Oy

Lokomonkatu 21, Tampere,Tampere, Finland  33900, Finland

 • Skogsprodukter og -tjenester
 • Salg og markedsføring

John Deere Bank S.A.,inkludert avdelingskontorene og representantkontorene i Tyskland, Sveits, Storbritannia og Spania.

43 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg

Økonomiprodukter og -tjenester

John Deere Acceptances S.r.l.

Via Guiseppe di Vittorio 1, Wignate (Milano) 20060, Italia

Økonomiprodukter og -tjenester

John Deere Solutions Réseau S.A.S.

23 Rue du Paradis, 45140 Ormes, Frankrike

Finanstjenester

John Deere Forestry, Ltd. (UK)

Carlisle Airport Industrial Estate Carlisle, Cumbria CA6 4NW Storbritannia

Salg og markedsføring

John Deere Ltd. (UK)

Harby Road Langar, Nott’s. NG13 9HT Storbritannia

Salg og markedsføring

John Deere Iberica, S.A. (Spain)

Bulevar John Deere, 2 CP: 28984, Parla (Madrid)

Salg og markedsføring

John Deere Polska Sp. Z.o.o. (Poland)

Ul. Poznanska 1b 62 – 080 Tarnowo Podgorne

Salg og markedsføring

John Deere Forestry AS (Norway)

Industriveien 27 N-2212 Kongsvinger

Salg og markedsføring

John Deere Nederland B.V. (Netherlands)

Expeditiestraat 12 5961PX Horst

Salg og markedsføring

John Deere Italiana S.r.L. (Italy)

Via G. di Vittorio, 1 I-20060 Vignate (Milano)

Salg og markedsføring

John Deere Forestry Ltd. (Ireland)

Ballyknocken, Glenealy Co. Wicklow

Salg og markedsføring

John Deere France S.A.S. (France)

Rue du Paradis, Ormes F – 45140 St. Jean de la Ruelle

Salg og markedsføring

 

Deere Group Binding Corporate Rules

Deere Group Binding Corporate Rules

Country or Product Specific Information

Data Subject Rights Request Form

Data Subject Rights Request Form

Personal Data Complaint Form

Contact Information

Contact Information

Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere  & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA
PrivacyManager@JohnDeere.com 

      
Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132

or

PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email:23JDFinancial@JohnDeere.com
 
John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere  & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

ASIA: 

Privacy Manager
Office of Corporate Compliance
Deere & Company
One John Deere Place 
Moline, Illinois 61265-8098

PrivacyManager@JohnDeere.com

NORTH AMERICA:
Canada For John Deere Canada ULC
and all affiliates other than John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Canada ULC
P.O. Box 1000
Grimsby, Ontario, L3M 4H5
Phone:1-905-945-9281
Fax: 1-905-945-7311

For John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Financial
3430 Superior Court
Oakville, Ontario L6L 0C4
Phone: 1-800-321-3766
Fax: 1-888-446-1890

México/Centroamérica
Privacy Manager - Mexico
Alejandro Ortega
Blvd. Díaz Ordaz número 500
Colonia La Leona, Código Postal 66210
San Pedro Garza García, Nuevo León MEXICO

USA/Canada
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

LATIN AMERICA & CARIBBEAN:
Industrias John Deere Argentina SA,
E-Marketing Department,
John Orsetti 481, (S2152CFA)
Grenadier Baigorria,
Province of Santa Fe – Argentina

EUROPE:

John Deere GmbH & Co. KG
Region 2 Sales & Marketing Center
Datenschutzbeauftragter
John-Deere-Straße 70
68163 Mannheim, Germany

Telephone: +49 621 829 - 01
Fax: +49 621 829-45-8300


E-Mail: R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

 

John Deere Bank S.A.,
43, avenue John F. Kennedy L-1855
Luxembourg

Telephone: + 352 2629901
Fax: +352 262990-200

Email: JDFComplianceEU@JohnDeere.com


AFRICA:
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

South Africa
Deere & Company European Office
Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, GERMANY
Phone: (0621)829-01
Fax: (0621) 829-45-8300
R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

MIDDLE EAST – Near & Middle East:
Deere & Company European Office
Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, Germany
Telephone: (0621) 829 - 01
Fax: (0621) 829-45-8300

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

AUSTRALIA & NEW ZEALAND:

Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132
or
PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email: 23JDFinancial@JohnDeere.com  

John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

Sist oppdatert: 25. mai 2018