TimberMatic Kartene

TimberMatic Kart

Presis informasjon. Ikke mer gjetting.

Med TimberMatic-oppdatering får Maps nye automatiske funksjoner

TimberMatic Maps viser i sanntid plasseringen og forekomsten til tømmeret og fremdriften i arbeidet på arbeidsstedet.

Plassering og forekomst av tømmerstokker

Plassering og forekomst av tømmerstokker

Via Maps får føreren visuell informasjon om plassering og forekomst av tømmerstokker på bakken. Maps viser også hvilken side av kjøresporene tømmerstokkene befinner seg på. Hvis trehøstemaskinen ikke har IBC 3.0, vises tømmerstokkene som prikker.

AutoCollect

AutoCollect – automatisk registrering av laster

Maps viser plasseringen og volumet til tømmersortimentet som skal lastes på. Etter hvert som lasten transporteres, oppdateres fremdriften automatisk i kartet, og stablene som er lastet inn, forsvinner fra kartet.

Produksjonssammendrag

Oppdaterte verktøy

Maps har mange forbedringer for å gjøre det mer brukervennlig. Produksjonsvisningen viser hvor stor prosentandel av den fullførte produksjonen som er råtnet, trevlerøtter eller sagtømmer.

TimberMatic Kartene

Ha kontrollen for hånden.

Dataene mellom maskinene oppdateres ved hjelp av en skytjeneste, og alle operatører som arbeider på samme objekt kan se alle treslag og sortimentene med kjøreruter helt ned til hver enkelt stokk.


Planlegging for objektet

Planleggingsassistent for objektet

Planleggingsassistent for objektet

Planleggingsassistenten for objektet som er inkludert i TimberMatic Kart benytter hogstplanene som opprettes i TimberManager. Dersom det ikke foreligger noen ferdig plan, kan den også opprettes direkte i TimberMatic Kart -programmet, og planleggingsassistenten for objektet gir detaljert veiledning. Dersom området er tegnet inn i TimberMatic Kart, er det mulig å sjekke tømmersortimentene og samlet volum for hele arbeidsområdet. 

Med god planlegging av velteplassen og mer presis timing på tømmersortimentet som produseres, kan hele produksjons- og logistikkprosessen strømlinjeformes. Maskinens oppetid forbedres og hogstmaskinoperatørens egen planlegging av arbeidet forenkles. Dersom hogstveinettverket planlegges godt på forhånd, vil kjørestrekningen og drivstofforbruket synke og naturområdet oppnå mer synlighet.

Den veiledede planleggingsfasen støtter maskinoperatørene med deres arbeidet. På den måten går arbeidet raskere og hogstkvaliteten blir bedre.

Planleggingsfaser på objektet

1. Grense for kuttblokk

 • Du kan tegne en grense for kuttblokk ved å tilføye punkter på kartet og bruke saks til å skjære et hull. Du kan tegne et eller flere områder.

2. Verneområder

 • Du kan markere områder som skal beskyttes mot hogst som punkter, linjer eller områder på kartet. 

3. Velteplasser

 • Du kan markere områder for lagring av tømmerstokker ved å velge punkter, linjer eller områder på kartet.

4. Hovedrute

 • Du kan tegne foreslåtte hovedruter mellom kuttblokk og velteplassen, og på tvers av kuttblokk ved å legge til punkter på kartet.

5. Punkter

 • Du kan markere punkter å være oppmerksom på av sikkerhetshensyn, krevende terreng etc. som punkter, linjer eller områder på kartet.

6. Spornettverk

 • Du kan lage et skisseforslag for kjørespor på innsiden av kuttblokk med et tegneverktøy for frihånd.
  • Tegne en grense for kuttblokk ved å tilføye punkter på kartet.
  • Bruke saks til å skjære et hull. Du kan tegne et eller flere områder.
  • Markere områder som skal beskyttes mot hogst.
  • Markere områder for lagring av tømmerstokker.
  • Tegne foreslåtte hovedruter.
  • Markere punkter å være oppmerksom på.
  • Lage et skisseforslag for kjørespor på innsiden av kuttblokk.

Fremheve sortimentene, velge rute, markere natursteder

Vis altSkjul alt

Funksjoner som hjelper maskinoperatører og øker produktiviteten.

Fremheve sortimentene

starDe ulike tømmersortimentene kan fremheves med ulike farger ved å merke dem som favoritter. Dette hjelper operatøren med å skille sortimentene i lasterommet og bygge lasten slik at den allerede er sortert. Dette fremskynder lossingen betraktelig.

Ved hjelp av sorterere som er tilgjengelige for lasterommet, er det enkelt å losse blandede laster og produktiviteten er betydelig forbedret.

Rutevalg

roadDu kan velge en 10 m bred rute med rutevalgverktøyet. Det er nå også mulig å gjøre et valg av en smalere rute.

Valgverktøy

handDu kan med valgverktøyet velge områder av forskjellige størrelser. Avstanden fra håndikonet kan utvides eller begrenses, og du kan redigere området med viskelærverktøyet. Du kan til og med registrere kjøreruten og fastgjøre den med viskelæret, dersom du ved et uhell inkluderte ekstra logger.

Samle inn og laste opp direkte

white paperDu kan samle inn og laste opp loggene direkte i systemet, og enkelt se mengdene av ulike tømmersortimenter. Til og med inventarhistorikken er plassert i minnet.

Markere natursteder

mapMarkeringen av naturstedene (f.eks. dam, nøkkelbiotype, kraftlinje) gir operatøren mulighet til å legge inn en advarsel i systemet, slik at operatørene som følger samme spor er oppmerksomme på dem og kan utvise varsomhet.

TimberMatic Kart er en ny måte å visualisere et objekt på. Applikasjonen tydeliggjør og forbedrer samarbeidet mellom maskinene. Operatørene og entreprenøren får sanntidsoversikt over fremdriften for objektet.

TimberMatic Kartene

Operatøren merker det flyttede tømmeret som transportert til velteplassen. Operatøren på neste skift vet hvor de skal begynne arbeidet. Man trenger ikke lenger å anslå volumet, og ingen stokker blir liggende igjen selv i den mørkeste skogen. De ulike sortimentene vises på kartet, ned til hver minste stokk, selv om de ligger under snøen.

TimberMatic Kartene

Lastbæreroperatøren kan velge ønsket sortiment fra et konkret område eller langs en hogstvei, og kartet viser nøyaktig volum for sortimentet for det valgte området. Operatørene kan også merke spesielle områder på kartet. På den måten kan man for eksempel unngå mykt underlag når man planlegger ruten.

TimberMatic Kartene

Kartet viser alle sortimenter ned til hver minste stokk med nettverket for hogstveiene. Det blir veldig enkelt å planlegge arbeidet og den beste ruten.

TimberManager

Administrere hogstoperasjonene dine

Entreprenøren får nøyaktig informasjon om fremdriften for objektet. Den nøyaktige informasjonen om volumet på velteplassene gjør det enklere å planlegge tømmertransporter.