John Deere hogstmaskin

Hogstmaskiner

ModellKranRekkevidde, mLøftemoment, brutto, kNmHogstaggregat

180S

8,6/10/10,8

143

H423, H424, H212

CH6

10/11,3

165

H423, H424, H212

CH7

8,6/10/11,7

197

H424, H425, H270 Series II

CH9

8,6/10/11

235

H425, H270 Series II, H219

 

Planleggingsassistent for objektet

Planleggingsassistent for objektet

Planleggingsassistenten for objektet som er inkludert i TimberMatic Kart benytter hogstplanene som opprettes i TimberManager. Dersom det ikke foreligger noen ferdig plan, kan den også opprettes direkte i TimberMatic Kart -programmet, og planleggingsassistenten for objektet gir detaljert veiledning. Dersom området er tegnet inn i TimberMatic Kart, er det mulig å sjekke tømmersortimentene og samlet volum for hele arbeidsområdet. 

Med god planlegging av velteplassen og mer presis timing på tømmersortimentet som produseres, kan hele produksjons- og logistikkprosessen strømlinjeformes. Maskinens oppetid forbedres og hogstmaskinoperatørens egen planlegging av arbeidet forenkles. Dersom hogstveinettverket planlegges godt på forhånd, vil kjørestrekningen og drivstofforbruket synke og naturområdet oppnå mer synlighet.

Les mer

Hogstmaskinens IBC 3.0

Intelligent Kranstyring IBC 3.0

 

Operatøren flytter hogstaggregatet til ønsket sted. Sensorer registrerer aggregatets plassering, og systemet justerer kranbevegelser og forlengelse automatisk. Bruken av IBC i hogstmaskiner er tilpasset hogstmaskinens arbeidssyklus.

John Deere 1170G/H424 felling og kutting av et tre

Hogstmaskinbrosjyre

Les om funksjoner og tekniske spesifikasjoner hos hogstmaskiner. 

Roterende og utjevnende førerhytte er et ergonomisk arbeidsmiljø

Roterende og utjevnende førerhytte er et ergonomisk arbeidsmiljø

Førerhytten er vendt mot arbeidsområdet og den automatiske utjevningsfunksjonen lar operatøren sitte oppreist, selv når maskinen er i ujevnt terreng.