Juridisk merknad

 

Videre bruk av nettstedet til John Deere GmbH & Co. KG, John Deere Sales,

John-Deere-Str. 8, 76646 Bruchsal, registrert i handelsregistret til distriktsretten Mannheim HRA 704371 (fremdeles "John Deere") under følgende betingelser.

 

1. Opphavsrett

 

Dette produktet, inkludert alle dets deler, det vil si blant annet dataprogrammet, bildene, databasen og all informasjon er beskyttet av opphavsrett. Eventuell bruk utenfor opphavsretten er forbudt uten samtykke fra John Deere og kan bli straffet. Dette gjelder spesielt for reproduksjoner, oversettelser, mikrofilming og behandling i elektroniske systemer.

 

Bruk av bilder er kun tillatt for personlig bruk.

 

2. Varemerker og tilhørende rettigheter

 

John Deere er et uavhengig tysk nasjonal selskap, eier av en rekke registrerte varemerker og design i Tyskland og andre land. Brukeren mottar ingen lisenser eller andre bruksrettigheter. Eventuell bruk av varemerker for Deere & Company uten samtykke er forbudt.

 

3. Farger og logo og firmanavn

 

Fargeskjemaet John Deere Green og John Deere Yellow, hoppestaglogoen og navnet John Deere er registrerte varemerker for Deere & Company.

 

4. Ansvar

 

Alle bilder, tekster, priser og andre representasjoner som er vist i dette produktet, er ikke-bindende informasjon. Kan endres. For feil påtar John Deere seg ikke noe ansvar.

John Deere utelukker ethvert ansvar for skader som kan oppstå som følge av bruken av dette nettstedet. Ansvaret for forsett og grov uaktsomhet forblir upåvirket.

Dette nettstedet inneholder hyper eller dype koblinger eller andre lenker til tredjeparts nettsteder. Disse lenkene lar deg forlate John Deeres nettsted. John Deere har ingen kontroll over innholdet fra tredjepart og påtar seg intet ansvar for innhold som er funnet der.

Vi kan også integrere med tredjeparter som vil ha interaksjon med deg i henhold til sine tjenestevilkår. En slik tredjepart er YouTube, og ved å bruke sidene eller tjenestene godtar du å være bundet av YouTubes tjenestevilkår som du finner her.

Last Updated: August 9, 2017