Beskytte og pleie

Analysere og forberede

Ved å bruke kartlegging av utbytte/avling fra John Deere Operations Center™ i kombinasjon med andre tilgjengelige data (prøver fra jordsmonn, satellittkartlegging av biomasse osv.), er det enkelt å opprette kart for variabel mengde. Disse kan brukes for sprøyten, sprederbommen for mineralgjødsel eller gjødselvognen hvis de er utstyrt med HarvestLab. Du kan gjøre dette selv eller samarbeide med agronomen eller Precision Ag-spesialisten hos din lokale forhandler. For mekanisk luking i radavlinger må du sørge for at du har de riktige kjøresporene for redskapen. Dette oppnår du best ved å bruke AutoPath™, som vil gi deg presise data om plasseringen av de nøyaktige plantelinjene av radavlingen, slik at du kan unngå potensielle skader.


john-deere-sprayer-specialist-with-customer

Utføring på åkeren

Når kartene for variabel mengde er fullført, kan du opprette en arbeidsplan for de individuelle åkrene med kjøresporene for sprøyten, sprederbommen eller gjødselvognen som er utstyrt med HarvestLab. Jobbdetaljene kan sendes direkte til sprøyten eller vognen. Dersom du bruker en sprøyte som slepes eller en sprederbom, vil dataene bli sendt til traktoren. Takket være ISOBUS-kompatibiliteten, vil innstillingene for den slepte sprøyten eller sprederbommen vises på traktorens display så fort redskapen er koblet til. Når traktoren kjører inn på åkeren, vises jobben automatisk på displayet. Føreren er bare nødt til å bekrefte jobben. Deretter kan arbeidet starte med en gang.

For mekanisk luking er dette best utført med en redskap som er utstyrt med automatisk GS-styring av redskapen, slik at den kan følge de plantede radene nøyaktig slik de ble registrert av såmaskinen eller plantemaskinen.

Teknologien hjelper meg med å redusere sprøyteeffekten.

danish-farm-manager
Mathias Truel
Mørup Agro, Business Manager


Løsninger for smart gårdsdrift

Sveip for å bla gjennom de ulike løsningene, og klikk på en teknologi for å finne ut hvordan den kan hjelpe deg.

Kundehistorier

Kontrollere presisjonslukingen

Kontrollere presisjonslukingen

Daniel Sous i Sørvest-Frankrike bruker John Deere Operations Center™ og sammenkoblingen med over to hundre programvareprodukter fra tredjeparter for ugresskontroll som er spesielt tilpasset lokasjonen.

Målrettet gjødsling øker hveteavlingen

Målrettet gjødsling øker hveteavlingen

Målrettet bruk av nitrogengjødsel i hvete ved bruk av nær-infrarød-teknologi (NIRS) kan øke utbyttet/avlingen med opptil 5 %. Holger Huffelmann forklarer oppsettet og mulighetene som NIRS-teknologien tilbyr.