Utvidet beskyttelse gir deg fortsatt trygghet når det gjelder din maskin etter at standardgarantien er utløpt. Du kan få den utvidete beskyttelsen for din John Deere- skogsmaskin om du kjøper ny maskin eller mens standardgarantien fortsatt gjelder. Utvidet beskyttelse gjelder kun om maskinen repareres i et verksted som er godkjent av John Deere og nær maskinen vedlikeholdes regelmessig i samsvar med serviceprogrammet.

Utvidet beskyttelse har ulike opsjoner som gjelder for ulike tidsperioder og ulike systemer.

  • omfattende beskyttelse for hele maskinen opp til 6,000 timer
  • beskyttelse for kraftoverføring og hydraulikk (girkasse, motor og hydraulikk) kan vare opp til 6,000 timer
  • beskyttelse for kraftoverføring (girkasse og motor) kan vare opp til 8,000 timer.

Utvidet beskyttelse krever at maskinen blir reparert av John Deere eller av John Deeres forhandlere og at de vedlikeholdes regelmessig i samsvar med serviceprogrammet.

Utvidet beskyttelse inneholder dekning for deler og arbeid – utenom forbruksvarer – for skader som er forårsaket av materialfeil eller produksjonsfeil. Søknadsprosessen for utvidet beskyttelse er enkel og rask.

Extended coverage gives you stress-free work hours