Solen skinner i skogen gjennom trærne

Miljøet

Miljøsertifisering siden 1999

I 1999 ble fabrikken i Joensuu ISO14001-sertifisert for miljøstyringssystemet. Andre John Deere Forestry-anlegg ble sertifisert i to faser: kontoret i Tampere i 2001, og salgsavdelingen i Finland i 2006.

Fabrikkens energiforbruk i forbindelse med produksjonen (MWh/produsert tonn) ble redusert med 44% fra 2012 til 2019. I den samme perioden ble fabrikkens totale energiforbruk redusert med 3%, selv om produksjonen har vokst mye.

John Deere Forestry Oy er klimapartner med Joensuu by, og selskapet signerte en klimaavtale 17.12.2015. Avtalen inkluderer mål om energieffektivitet, avfallsreduksjon og økt resirkulering. Siden 2016 har alt avfall fra den finske virksomheten blitt brukt til enten materialer eller energi.

Mengden avfall som ble levert til deponier i perioden 2016–2019, var 0 tonn.

Fabrikken i Joensuu arbeider kontinuerlig for å redusere avfallsmengden, øke resirkuleringsgraden og øke materialeffektiviteten. For eksempel er antall resirkuleringscontainere økt, og emballasjen er optimalisert i samarbeid med leverandører. Det arbeides også kontinuerlig med tiltak for å forbedre energieffektiviteten. Eksempler på dette inkluderer flåteoppdateringer, økt varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg og at belysningen er oppdatert til LED.

Det er også tatt hensyn til miljøaspekter i maskinproduksjonen. Nye digitale løsninger forbedrer produksjonseffektiviteten for skogsmaskiner, og kontinuerlige forbedringer i produkt- og produksjonskvaliteten reduserer nedetiden og følgelig også behovet for vedlikehold og reservedeler.

GO-Guarantee of Origin (opprinnelsesgaranti)

GO certificate

100% grønn kraft

1. februar 2020 gikk anlegget i Tampere og fabrikken i Joensuu over til å bruke elektrisitet og varme som produseres av fornybar kraft. Alle John Deere skogsmaskiner som produseres i Finland, har blitt produsert med 100% fornybar energi siden 01.02.2020.

Vi bruker GO-merket elektrisitet som produseres med vannkraft.

Med bruk av GO-merket elektrisitet er selskapet utslippsfritt når det gjelder eget strømforbruk, og samtidig fremmer selskapet bruk av klimavennlig kraftproduksjon i Finland og Europa.

Fokus på livskvalitet. John Deeres bærekraftsmål.

 • Grønt sikkerhetsikon, "Live with It"-logo

  Sikkerhet på arbeidsplassen

 • Grønt symbol av de tre bladene på en vindmølle

  Fornybar energi

 • Grønt symbol av resirkuleringslogoen med tre piler

  Økt resirkulering

 • Grønt symbol av en vanndråpe

  Redusert vannforbruk

 • Grønt symbol av to piler som peker mot hverandre i en sirkel.

  Bærekraftige produkter