Intelligent aggregatkontroll (IHC)

 

Intelligent aggregatkontroll (IHC) gjør operatørens arbeid enklere og forbedrer kvistekvaliteten

Riktig innstilling av trykket på kvisteknivene er et grunnleggende krav for god og presis bruk av hogstaggregatet. Å finne de riktige innstillingene er basert på en rekke variabler, som trestørrelse, treslag og fellingsforhold, så det å finne de riktige innstillingene krever erfaring og kompetanse.

Alternativet Intelligent aggregatkontroll (IHC) automatiserer disse innstillingene delvis og gjør operatørens arbeid enklere. En sensor i aggregatet måler kraften som treet holdes mot aggregatet med, og justerer trykket til de øvre knivene for best mulig kvisteresultat.

 

Fordeler med IHC

Trykkontrollen til kvisteknivene sørger for at kompresjonen er optimal under alle forhold. De riktige innstillingene sikrer god målenøyaktighet og kvisteskvalitet, samt lavt drivstofforbruk. IHC forbedrer også produktiviteten og holdbarheten til hogstaggregatet.

IHC i hogsthodet

Bedre målenøyaktighet

Kompresjonskraften til kvisteknivene forblir ideelle hele tiden. Treet presses mot hogstaggregatet med akkurat riktig kraft, noe som resulterer i god målenøyaktighet.

Innhøstingsoperatør på jobb

Forenkler operatørens arbeid

Operatøren stiller inn ønsket kraftnivå for kvisteknivene, og IHC måler kompresjonskraften og justerer den automatisk etter behov. 

Tømmerstokker

Utmerket kvistekvalitet

Treet er ikke avbarket, og siden knivkompresjonen ikke er overdreven, blir ikke overflatelaget skadet og treet beholder sin verdi. Dessuten vil ikke knivgrepet ved knutene løsne på grunn av for lavt knivtrykk.

Innhøstingsmaskin i skogen

Tidsbesparelse

Det kan være nødvendig å endre innstillingene for hogstaggregatet i løpet av arbeidsdagen. Med IHC er det mindre behov for å endre innstillingene fordi systemet automatisk korrigerer dem. Og selv om det er nødvendig med endringer, er justeringene raske og enkle.

Tømmerstokker i skogen

Drivstoffeffektivitet

Med IHC unngår man for høyt kompresjonstrykk på kvisteknivene. Når kniven presses mot treet med akkurat riktig kraft og ikke for hardt, reduseres unødvendig drivstofforbruk.

Hogsthode i skogen

Holdbarhet

Med IHC, vil trykket på kvisteknivene ikke overbelaste hogstaggregatet. Dette tar vare på aggregatet, ettersom de ikke utsettes for unødig belastning.

 

IHC måler og justerer bruken av kvistekniven

Trestørrelse, forhold og arbeidsmåter påvirker mengden kraft som trengs for å støtte treet. En kraftsensor i hogstaggregatet øvre kvistekniv måler kontaktkraften mellom aggregatet og treet, og automatiseringen justerer kompresjonen på kvisteknivene slik at treet holdes mot hogstaggregatet med akkurat riktig mengde kraft. 

Når kunden får maskinen levert, er den forhåndskonfigurert med grunnleggende, tre-spesifikke innstillinger for kvistingskniver, som operatøren også kan endre. 

Med IHC har TimberMatic-kontrollsystemet en meny som brukes til å definere IHC-systemets målnivåer for kontaktkraften mellom hogstaggregatet og det spesifikke treslaget, og basert på disse målnivåene, justerer IHC trykkraften. Som et utgangspunkt settes kraftnivåene til nøytral, som IHC deretter automatisk øker eller reduserer basert på matesituasjonen.

Operatøren trenger ikke lenger konstant å justere innstillingene på hogstaggregatet etter hvert som treegenskapene eller forholdene endrer seg, fordi IHC justerer trykket på kvisteknivene etter behov. Operatøren trenger bare å overvåke driften av hogstaggregatet og justere de riktige trykknivåene for IHC etter behov.

Hogsthodet H212 i arbeid.

H212 for tynning

H212 er et tohjulsdrevet hogstaggregat konstruert for tynning, som gjør det enkelt å arbeide selv i tett skog.

Hogsthode H423

Firehjuling H423

H423 er konstruert for tynning og små trær.