StarFire 6000 mottaker og signalerPresisjonslandbruk

  • SF1, GLONASS og Terrain Compensation Module (TCM) (Terrengkompenserings-modul) i standardmodellen
  • Triple StarFire-nøyaktighet
  • 9 måneders sesong-repeterbarhet
  • RTK Extend - 14 dager
PLASSHOLDER ALTERNATIV TEKST

Få bedriften din på rett spor

Å få tilgang til John Deeres presisjonslandbruksløsninger starter med den nye StarFire 6000-mottakeren, eller en integrert versjon som er valgfri for de nye 2020-modellene av 7R- og 8R-traktorer. Den har et nytt dynamisk design, tyverivern, større servicevennlighet og viktigst av alt: Forbedret signal-rekkevidde. Dette gjør deg klar for å utføre arbeidet raskere og gir deg høyere nøyaktighet og enda bedre signalstabilitet.

StarFire 6000-mottakeren sporer opp til 3 satellitter parallelt – og gir dermed det beste korreksjonssignalet, og en signaldekning som er 3 ganger bedre enn det tidligere mottakere hadde. Den velger alltid aktivt det beste signalet, og hvis forholdene endrer seg, veksler den 80 % raskere til den beste geostasjonære satellitten.

PLASSHOLDER ALTERNATIV TEKST

Repeterbarhet gjennom hele sesongen.

Å bomme på tidligere spor hører fortiden til. SF3 gir også 9 måneders repeterbarhet. Du kan derfor bruke de samme kjøresporene for flere passeringer gjennom hele vekstsesongen. Dette gir presis plassering av frø og næringsstoffer uten å skifte kjørespor eller sette opp nye grenselinjer.

SF3 Signal

SF3 Signal

SF3-signalet gir imponerende +/- 3 cm spor-til-spor-nøyaktighet og 9 måneders repeterbarhet. I tillegg er innhentingstiden opptil 4 ganger raskere enn med SF2. Du kan derfor bruke mer tid på selve arbeidet – i stedet for å vente på vendeteigen eller sette kvaliteten på spill.

Sikkerhets-PIN

Sikkerhets-PIN

Fra modellår 2019 og utover tilbyr vi en PIN-kode med 2 differensierte tilgangsnivåer. Tidsbegrenset utstyrsbruk er mulig hvis PIN-koden mangler Stellar Support Platform tillater en sikker og enkel online-styring av PIN-koden.