StarFire 7000 mottaker og signalerPresisjonslandbruk

  • Avansert terrengkompensasjonsmodul (TCM)
  • Multi-konstellasjon (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou)
  • SF1: +/- 15cm nøyaktighet
  • SF-RTK: +/- 2,5 cm nøyaktighet & 5-års repeterbarhet
  • RTK: Basisstasjon eller Mobile RTK, inkl. RTK Extend – 14 dager

Ta virksomheten din til et nytt nivå

Løsninger for presisjonsjordbruk fra John Deere™ starter med den nye mottakeren StarFire™ 7000, integrert eller universell. StarFire™ 7000 mottakeren tilbyr økt presisjon, raskere inntrekkingstider og 5-års repeterbarhet fra sesong-til-sesong. Det innebærer mindre maskinvare, raskere gjenoppretting fra en skyggehendelse, og tryggheten i at kjørelinjer og grenser hos deg ikke vil endres fra år til år. Ettersom nøyaktighet og repeterbarhet fremdeles vil være viktigere for å oppnå nøyaktighet fra anlegg-til-anlegg, tilbyr StarFire™ 7000 en avansert kalibreringsfunksjon for terrengkompensasjonsmodulen. Med en økt andel av servicedeler tilbyr den nye mottakeren StarFire™ bærekraftige og lønnsomme vedlikeholdsmuligheter.

SF7000 R2G034051

Forbedret SF1 signal

Med SF7000™ har vi igjen forbedret vårt startsignal SF1. StarFire™ 7000 mottakeren er kompatibel med signalene fra fire satelittkonstellasjoner (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo) og kan dermed se flere satelitter på himmelen. Dermed påvirkes den mindre av skyggevirkning. Du drar nytte av den velkjente +/- 15 cm spor-til-spor presisjonen.

SF7000 R2G034330

Beste nivå noen sinne: SF-RTK signal

Det nye SF-RTK korrektursignalet gir forbedret +/+ 2,5 cm spor-til-spor presisjon, med opptil 3 ganger raskere inntrekkingstid enn den forrige mottakergenerasjonen med bruk av SF3. Når du ankommer åkeren kan du starte arbeidet raskere. SF-RTK gir 100% forbedret dekning, noe som reduserer skyggevirkningen markant.

Selv om SF-RTK korrektur foretas via satelitt, tilbyr den en 5-års garanti for repeterbarhet fra sesong-til-sesong, slik at du kan benytte de samme kjørelinjene for mange pass, ikke bare gjennom sesongen, men også gjennom en periode på fem år, noe som muliggjør presis plassering av såkorn og næringsstoffer, uten å måtte skifte linjer og tilbakestille grenser.

SF7000 R2G030268

Basisstasjon RTK & Mobile RTK

I tillegg til SF-RTK er mottakeren StarFire™ 7000 fremdeles tilgjengelig med den velkjente basisstasjonen RTK og LTE RTK modem tilbudt av John Deere™.

SF7000 R2G024563

Forbedret tyverisikring

Med produktidentifikasjonsnummer (PIN-kode) for sikkerhet og låsesett tilbyr vi to tyverisikringsfunksjoner til StarFire™ 7000 mottakere.

Med PIN-beskyttelse har bønder og entrepenører mulighet til å aktivere en PIN-kode for sikkerhet, ved å stille inn en unik firesifret PIN-kode for aktivering og opplåsing av enheten, på lik linje med en mobiltelefon. Aktivering av denne koden gir kun brukere som besitter den definerte PIN-koden tilgang til enheten når den slås på.

StarFire™ 7000 Universal mottakere kan dessuten beskyttes av et mekanisk låsesett, som forhindrer uautorisert demontering av mottakeren fra maskinen.