Integrated DisplaysPresisjonslandbruk

 • 21,3 eller 25,4 cm berøringsskjerm 
 • ISOBUS, AEF sertifisert
 • Med en eller fire video-innganger
 • Kompatibel med fjernvisningstilgang
 • Mulig oppgradering: Gen4 Premium eller Gen4 Ultimate aktivering
PLASSHOLDER ALTERNATIV TEKST

Nytt inngangsnivå for AutoTrac

I nye 5R-traktorer kan AutoTrac for rettlinjeveiledning kjøres fra hjørnestolpedisplayet. Det er en ny, kostnadseffektiv inngangsport til John Deeres rette kjørespor-løsninger.

4200 CommandCenter

4200 CommandCenter

4200 CommandCenter er standard display på alle 6R til 9R traktorer. Med 21,3 cm (8,4”) er displayet nå 20 % større og inkluderer en videoinngang. Dokumentasjon, funksjonalitet med variabel dosering og full ISOBUS AEF-sertifisering er standard. Remote Display Access gir ekstern fjernhjelp med et klikk, og trådløs dataoverføring lar deg utveksle displayoppsett og dokumentasjonsdata med John Deere Operations Center.

PLASSHOLDER ALTERNATIV TEKST

4600 CommandCenter

Det valgfrie 4600 CommandCenter har alle funksjonene til 4200 CommandCenter pluss en 25,4 cm (10") berøringsskjerm, fire videoinnganger, utvidet skjermtilkobling og er Ultimate Activation-klar.

Extended Monitor

Extended Monitor

Den nye Gen4 Extended Monitor - ett ekstra display - gjør at du kan overvåke og kontrollere flere funksjoner samtidig - som å se kjøretøyets kontrollfunksjoner på primærdisplayet og apper for Precision Ag På Extended Monitor. Du kan enkelt flytte funksjoner mellom monitorer for å få best mulig fleksibilitet og tilpasning.

Aktiveringsalternativer

Du kan enkelt oppgradere Universal Display når som helst til Premium- eller Ultimate-aktiveringene:

Tilgjengelige aktiveringer for 4200 Display:

 • Gen4 AutoTrac aktivering
 • Gen 4 Premium-aktivering 
  • Seksjonskontroll
  • DataSync
  • ISOBUS dokumentasjon (ISOXML)

Tilgjengelige aktiveringer for 4600 Display:

 • Gen4 AutoTrac aktivering
 • Gen 4 Premium-aktivering
  • Seksjonskontroll
  • DataSync
  • ISOBUS dokumentasjon (ISOXML)
  • AutoTrac RowSense
  • AutoTrac Vision
 • Gen4 Ultimate aktivering
  • Svingautomatisering - AutoTrac Turn Automation
  • AutoTrac-redskapsveiledning
  • Machine Sync