Fleet ManagementPresisjonslandbruk

  • Færre telefonsamtaler fordi alle i organisasjonen kjenner maskinens posisjon
  • Enklere planlegging av tidsplanendringer fordi alle maskiner er øyeblikkelig synlige.

Forbedre effektiviteten

Hvis du driver landbruk med flere maskiner og kanskje også på flere steder, vil du helt sikkert sette pris på å ha all nylig driftsinformasjon tilgjengelig på mobile enheter. På ett og samme kart kan du få en fullstendig oversikt over feltene og maskinene dine. Du kan se nåværende GPS-posisjon for alle maskiner og spore historikken. Ved å stille inn geografiske grenser kan du opprette varsler i tilfelle noen av maskinene beveger seg ut av bestemte områder.

Ekstern tilgang

Du kan når som helst se maskininnstillinger, betjenings- og ytelsesdata og til og med sammenligne enkelte data på flere maskiner. Hvis du ser muligheter for bedre ytelse, kan du raskt etablere økter med fjernvisningstilgang for å hjelpe førerne med maskin- og ISOBUS-redskapsinnstillinger. Når dataene er visuelle, gjør det det lettere å jobbe med dem. Kodefargede felter gjør det enkelt å spore om arbeidet har blitt fullført på alle feltene eller hvis noen av dem har blitt forsømt.’