Planting & såing

Gi avlingen din den aller beste starten


Precision Ag-teknologien plasserer riktig frø på riktig sted i riktig dybde for vellykket spiring. Den er enkel å bruke og rask i åkeren og gir deg fleksibiliteten og kontrollen slik at du kan plante avlingen på rett tidspunkt for en vellykket innhøsting i fremtiden.

Tiden for såing med varierende mengde frø er nå!

Tiden for såing med varierende mengde frø er nå!

Såing med varierende mengde frø dreier seg ikke bare om å øke utbyttet/avlingen og å redusere kostnadene. Det handler også om å ta hensyn til redusert nedbør forårsaket av klimaendringer. Flere franske bønder og entreprenører forklarer hvordan de har håndtert utfordringen.

Hvert frø er dyrebart

Hvert frø er dyrebart

Sammen med Saaten-Union utforsker John Deere nye metoder for å optimalisere radsåingen. For å oppnå dette må teknisk ekspertise og agronomisk kunnskap gå hånd i hånd.