Section ControlPresisjonslandbruk

  • Færre innsatsfaktorer.
  • Redusert avlingsskade og miljøpåvirkning
  • Veksler automatisk bomseksjoner på eller av for å unngå overlappinger på jordet og etter vendeteigene.
  • Gir jevn avling og konsekvente vekstforhold – særlig på vendeteigen

Slutt på overlapping, slutt på spill

John Deere Seksjonskontroll slår automatisk redskapsseksjoner PÅ/AV (for eksempel deler av en sprøytebom) (kan også redusere spredebredden på mange sentrifugalspredere) på forhåndsdefinerte steder i feltet. Systemet er kompatibelt med John Deere-redskap som støtter seksjonskontroll, samt med AEF ISOBUS Task Controller Section Control (TC-SC) redskaper fra andre merker.

Ved å redusere overlapping og glipper i feltet tilføres eksakte mengder gjødsel, frø og plantevern – på hele området – men ikke dobbelt opp Som et resultat spares det inn kostnader, energieffektiviteten økes, og det gir mindre avlingsskade og miljøforurensning. Og ved å unngå overdoseringer hjelper John Deere Section Control (Seksjonskontroll) også med på å skape de best mulige vekstforhold for avlingen.