• (Andre Land)
  • |
  • Forhandler
/ / / / Produkt

Produkt

Människor med rötterna i jorden - lantbrukare, skogsägare och skogsentreprenörer och proffs på grönyteskötsel – vet att när de vrider om nyckeln i en John Deere maskin tar de på sig ett stort ansvar. Ansvar för sitt eget välbefinnande samt för alla i närheten. Arbete med jorden är hårt och det finns risker.

Riskhantering är ett lagarbete.

Om du arbetar med utrustning eller befinner dig i närheten av den är du en del av det laget. Förare måste alltid vara helt medvetna om hur maskinen manövreras på ett säkert sätt. Ha kunskap om förarhandboken. Rådgör med din John Deere återförsäljare om utbildning för förare, utbildningsresurser och support för säkerhetsprogram och säkerhetsevenemang. Var på din vakt. Ha kunskap om säkerhetsutrustningen och funktionerna, hur de används och hur de kan hjälpa dig. De behöver dessutom vara medveten om vem och vad som befinner sig i närheten.

 

Vi är givetvis en stor del av det här laget också. Vi tar produktsäkerhet på stort allvar och den är en röd tråd genom alla produkter vi konstruerar och tillverkar. Faktum är att John Deere aktivt går i spetsen för att utveckla säkerhetsstandarder för utrustning över hela världen. Exempel på detta är skyddshytter (ROPS), belysning och märkning för jordbruksutrustning, säkerhet hos automatiska guidningssystem för jordbruk, säkerhet hos komplexa styrsystem och säkerhet hos spridningsutrustning för växtskyddsmedel.

Engagemang i produktsäkerhet

Uppmärksamhet på detaljer. Det utgör grunden för produktsäkerhet. I varje fabrik ägnar sig produktsäkerhetskommittéer och -tekniker åt förbättring och utveckling av produkter. De genomför omfattande säkerhetsgranskningar och testar alla produkter. Företagens produktsäkerhetsorganisationer arbetar även i nära samarbete med fabrikernas säkerhetskommittéer, i synnerhet vid utveckling av ny produktteknik. Projekten samordnas mellan olika fabriker. Processerna är enhetliga och effektiva. Avdelningen håller även enheterna uppdaterade om säkerhetsutvecklingen inom branschen.

Utbildning för återförsäljare och kunder

John Deere simulatorer

Även erfarna förare kräver utbildning. Därför erbjuder vi simulatorer för stora jordbruks- och skogsmaskiner. 
 

John Deere har även utvecklat en lång rad utbildningsresurser – videor, broschyrer och guider. Det finns omfattande utbildningsprogram för professionella maskinförar.