• (Andre Land)
 • |
 • Forhandler
/ / / Milstolper

Milstolper

Det konsekventa stödet från John Deere till samhällen, säkerhet, hälsa och miljön är inget nytt. Genom hela vår historia har det funnits särskilda ögonblick – milstolpar – som markerar det här stödet. En lista per årtionden över prov på de här prestationerna och de erkännanden vi har fått finns nedan.

1901 - 1949

 • 1901 Deere inför ett kompensationsprogram för frivilligarbetare. Det här inträffar tio år före den första lagstiftningen i USA om kompensation till arbetstagare.
 • 1920 Deere konstruerar och bygger ett eget tygfiltreringssystem för att avlägsna damm vid plogslipningsåtgärder.
 • 1936 Första gjuteriet utrustas med gjututrustning med luftföroreningskontroll.
 • 1938 En kommitté för produktsäkerhet bildas. Varningsdekaler placeras på majsplockningsmaskiner och skydd för kraftuttag införs.
 • 1940 Skydd för kraftuttag på traktorer installeras och är tillgängliga för installation i efterhand på traktorer som tillverkats efter 1932.
 • 1947 Företagets avdelning för industrisäkerhet upprättas.
 • 1949 Första kokaren med en enhet som kontrollerar utsläpp av flygaska hos Waterloo Tractor Works. Planter Works, Moline, Illinois, installerar en fuktenhet som kontrollerar utsläpp från kupolugnar.

1950 - 1969

 • 1957 John Deere inför strikta standarder för avloppsvatten – nästan lika omfattande som dem som avtalas 10 år senare av Illinois Water Board.
 • 1960 Traktorernas bränsletankar placeras om för förbättrad säkerhet, framför kylaren och på avstånd från motorn.
 • 1963 Startspärrar för gräsyte- och trädgårdstraktorer utvecklas.
 • 1965 Dekaler med internationella symboler införs för förbättrad identifiering över hela världen av reglage på alla produktlinjer.
 • 1966 Enheter för voltningsskydd tillgängliggörs inom branschen.
 • 1967 Företagets första miljöpolicy upprättas.
 • 1968 En avdelning för miljökontroll inrättas. Den ansvarar för att samordna företagsövergripande insatser för föroreningskontroll.

1970 - 1989

 • 1970 Strålkastare med dubbla strålar och avbländare för traktorer utvecklas för förbättrad belysning vid vägtransport.
 • 1970 Ett datorsystem för analys av personskador införs.
 • 1972 Voltningsskydd tillgängliggörs för nästan alla traktorer som tillverkats sedan 1960.**
 • 1972 Sound-Gard™-traktorhytter introduceras. De minskar förarens exponering för buller och luftburna partiklar.
 • 1972 PowerGard™-skydd för kraftuttag (PTO) för drivstänger införs. **
 • 1973 Ett formellt program för energihantering startas, tio år före OPEC:s första oljeembargo.
 • 1973 Deere påbörjar särskilda insatser för att lokalisera soptippar och hitta andra processer för tillförlitlig kassering av kemiskt och fast avfall.
 • 1975 Programmet Management by Objective upprättas som grundval för företagets fortlöpande säkerhetsförbättringar.
 • 1982 Gångjärnsupphängt huvudskydd för kraftuttag på traktorer lanseras.**
 • 1983 Drivningsspärrsystem för gräsyte- och trädgårdstraktorer utvecklas.
 • 1983 Program för säkerhet på fritiden för anställda och deras familjer startas.
 • 1984 En ventil för att åsidosätta tjuvkoppling utvecklas för att förhindra start med tjuvkoppling.**
 • 1984 Ergonomiinsatser startas formellt hos Deere enheter.
 • 1985 Voltningsskydd blir standardutrustning på traktorer.
 • 1989 Slutna Lock 'n Load-system för planteringsmaskiner som utvecklats med hjälp av Deere.
 • 1989 System som känner av om föraren sitter på stolen utvecklas för bomullsplockningsmaskiner och skördetröskor.

**John Deere ger branschen patent för att hjälpa till att förhindra olycksfall och personskador, oavsett vilken maskinmodell eller vilket maskinmärke som används.

1990 - 1999

 • 1992 Ett system för kraftuttagsvarning beroende på förarens närvaro utvecklas.
 • 1992 Återvinningsbara containrar ('Envirocrates™') introduceras för gräsyte- och trädgårdsprodukter i Nordamerika.
 • 1993 Utfasning av luftkonditioneringssystem med freon i nya produkter före bilindustrin.
 • 1995 Lackering före montering införs i John Deere Davenport Works, Iowa, en fabrik för byggnadsutrustning.
 • 1996 Deere & Company tar emot Hammer Award från Environmental Protection Agency för att ha uppnått en minskning på 67 procent av utsläppen av vissa giftiga kemiska ämnen under en femårsperiod.
 • 1998 Ett formellt miljöhanteringssystem implementeras. En ny skyddshytt för förare som ger en tyst miljö och ren luft samt spridare som minskar avdriften från skördetillämpningar lanseras.
 • 1999 Körriktningsmodul som kopplar samman traktorer och redskap presenteras.
 • 1999 Introducerar en innovation för 2-taktsmotorer som minskar utsläppen med 70 procent samtidigt som bränsleekonomin förbättras med 30 procent med bara en mindre kostnadsökning.

2000 - 2004

 • 2000 U.S. Department of Energy ger John Deere Power Systems, Waterloo, Iowa, en utmärkelse genom Clean Cities National Award för att företaget har uppmuntrat till användning av alternativa bränslen på marknaden.
 • 2001 Deere & Company utses till startmedlem i U.S. Consumer Product Safety Commission's Product Safety Circle.
 • 2002 Ministern för miljö och trafik från Baden-Wuerttemberg, Tyskland ger sitt erkännande till John Deere Werke Mannheim för "enastående miljöprestationer". Fabriken i Mannheim utses bland nästan två dussin kandidater som deltog i intensiva granskningar för att kvalificera sig för den hedrande utmärkelsen.
 • 2002 Tidskriften Business Ethics utser Deere till en av dess 100 Best Corporate Citizens år 2002 och rankar företaget på 64:e plats på den årliga listan, upp tre placeringar jämfört med 2001.
 • 2002 Tillsammans med 16 andra företag utnämns John Deere till ett av Amerikas säkraste företag av tidskriften Occupational Hazards, en nationell publikation för proffs inom säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.
 • 2003 John Deere utses till en av 44 mottagare av den nyss framtagna MATERIALICA-utmärkelsen som överlämnas av iF International Forum Design Hannover, Tyskland, för stora framsteg inom området för nya och förnyelsebara material.
 • 2003 Tidskriften Business Ethics utser återigen John Deere till en av 100 Best Corporate Citizens år 2003. Deere som nu finns på 47:e plats har förbättrat rankningen jämfört med 2002 med 17 placeringar.
 • 2003 John Deere Brazil hedras med utmärkelsen "Top Ser Humano" från ABRH - Brazilian Association of Human Resources för sitt ergonomiprogram.
 • 2003 John Deere Jialian Harvester Company Ltd., Jiamusi, Kina, utses till Jiamusis mest miljömedvetna företag.
 • 2003 John Deere Power Products, i Greenville, Tennessee, tilldelas utmärkelsen Volunteer STAR av delstatens Department of Labor and Workforce development.
 • 2004 John Deere startar ett formellt, företagsövergripande program för säkerhet och hälsa som genomförs av grupper av Deere säkerhetspersonal samt oberoende tredjepartsrevisorer.
 • 2004 Deere & Company rankas som sexa på tidskriften Business Ethics årliga lista "100 Best Corporate Citizens" – vilket är femte året i följd som Deere finns med på listan.
 • 2004 Uppsamling av regnvatten och en miljöprocess för återanvändning hos John Deere Fabriek Horst BV bedöms av tidskriften Industry Week som en utmärkt miljöåtgärd.

2005 - 2010

 • 2006 Åtgärder för säkerhet och hälsa integreras i granskningsprocessen hos Deere Production System, vilket möjliggör mer frekventa granskningar av enhetens system för säkerhetshantering.
 • 2006 United Soybean Board överlämnar sin Outstanding Achievement Award till John Deere för företagets biodieselprogram för fabriker.
 • 2007 Deere & Company är bland 10 i topp av 1 100 börsnoterade företag i USA som rankats som företagsmedborgare av tidskriften CRO (Corporate Responsibility Officer). John Deere finns med bland 100 i topp för sjunde gången under åtta år.
 • 2007 Deere & Company tas av tidskriften Ethisphere med på listan World's 100 Most Ethical Companies, vilket utgör ett erkännande av Deere engagemanget i etiskt ledarskap och företagets sociala ansvar.
 • 2008 Deere & Company får sin högsta rankning någonsin på den årliga listan "100 Best Corporate Citizens", där Deere kom på 4:e plats bland fler än 1 100 börsnoterade storföretag i USA. Den årliga bedömningen sammanställs av tidskriften CRO, en tidskrift från The CRO som är en medlemsorganisation för Corporate Responsibility Officers.
 • 2008 Deere & Company kungör planer på att ytterligare minska sina utsläpp av växthusgaser med 25 procent per intäktsdollar från 2005 till 2014. Företaget åtog sig minskningen i samband med deltagandet i U.S. Environmental Protection Agencys Climate Leaders-program, som Deere anslöt sig till år 2007.
 • 2009 John Deere rankas som tvåa på tidskriften CAREERS & the disABLED årliga lista över "Top 50 Employers". På listan rankas organisationer som läsarna säger att de skulle föredra att arbeta hos eller som de anser vara progressiva beträffande anställning av personer med funktionsstörningar.
 • 2009 John Deere ansluter sig till U.S. Environmental Protection Agencys SmartWay Transport Partnership, ett samarbete mellan regeringen och industrin för att förbättra bränsleeffektiviteten och minska miljöpåverkan av godstransporter.
 • 2009 John Deere vinner 141:a platsen i Newsweeks inledande "Green Rankings" av de 500 största företagen i USA. Newsweek utvärderade företag inom tre områden: miljöpåverkan, baserad på fler än 700 mätetal, gröna policyer, baserade på företagsinitiativ och en enkät om företagens rykte som genomfördes bland VD:ar, miljötjänstemän och akademiska ledare.
 • 2009 Företaget utvecklar och sprider tre säkerhetsinsatser standardiserade säkerhets- och hälsoprogram, ett säkerhetsprogram för fritiden och ett verktyg som ska användas av grupperna för kontinuerliga säkerhetsförbättringar.
 • 2009 För tredje året i rad utses John Deere till ett av de bästa mångfaldsföretagen i en undersökning bland läsare av Diversity/Careers i tidskriften Engineering & Information Technology. Listan gav erkännande till företag för stöd till minoriteter och kvinnor, uppmärksamhet på balansen mellan arbete och fritid samt engagemang i leverantörsmångfald.
 • 2010 Trettiotvå John Deere enheter överträffar 1 miljon arbetstimmar av medarbetare utan en enda personskada som innebar förlorad tid.
 • 2010 John Deere Cylinder Division kommer upp i 15 år – 7 951 752 timmar – utan förlorad tid till följd av personskador.
 • 2000-2010 Fler än 200 utmärkelser från National Safety Council överlämnas till Deere-anläggningar.