Greenstar Rate ControllerPresisjonslandbruk

  • Mindre skade på avlingen
  • Ingen overlapping
  • Mindre bruk av innsatsfaktorer
  • Oppgrader eldre redskaper til seksjonskontroll

Koble til redskaper uten ISOBUS

Den kompakte GreenStar-ratekontrolleren er en ettermontert løsning for å aktivere hastighets. og seksjonskontroll på ikke-ISOBUS-redskaper ved å fungere som grensesnitt for skjermen. Du kan automatisk kontrollere doseringen av gjødsel, kjemikalier og såfrø uten behov for en ekstra terminal i førerhuset. GreenStar Rate Controller kan integreres med mange redskaper i og utenom John Deere familien. Eksempler på dette er sprøyter, sentrifugalspredere, enkelte plante- og såmaskiner.