HarvestLab 3000Presisjonslandbruk

 • Nær-infrarød (NIR) spektroskopi for å analysere forskjellige bestanddeler innen høstede avlinger, silofôr eller husdyrgjødsel/slam (én sensor, tre bruksområder)
 • Gir automatisert justering av kuttelengde basert på tørrstoffinnholdet.
 • Analyse av bestanddeler, ikke bare under fylling, men også under gjødsling med husdyrgjødsel eller slam
 • Brukes som laboratorieenhet på et lagringsanlegg eller på kontoret, noe som gir nøyaktig fôrrasjonering og husdyrhelse.

Én sensor – tre bruksområder

Utvid alleMinimer alle

Én sensor – tre bruksområder

Én sensor – tre bruksområder

Utviklet og patentert i samarbeid med Carl Zeiss: HarvestLab 3000-sensoren bruker nær-infrarød spektroskopi-teknologi (NIR) for å måle innholdet av ulike bestanddeler i høstede avlinger, ensilasje eller gjødsel. Allerede i 2009 var teknologien blitt sertifisert av Deutsche landwirtschafts gesellschaft (Dlg) for tørrstoffanalyse av kornsilo med bare ubetydelige avvik mellom 0,67 og 1,85 %. Våre forskjellige kalibreringer er blitt videreutviklet, og har lagt til flere prøver fra flere avlings-/gjødeltyper, sorter/fôr og regioner år etter år.

Den nye HarvestLab 3000-maskinvaren gjenspeiler den mest avanserte teknologien og bygger på flere millioner timer i feltet. Sensoren kan ta i betraktning et 12 % bredere bølgelengdespektrum for større nøyaktighet og kan avgi mer enn 4 000 målingspunkter per sekund. Dette betyr vanligvis rundt 1 million målinger per last. Den gir ikke bare en vilkårlig prøvetakingsverdi, men statistisk solide data under arbeidet. Feil som vanligvis oppstår under manuell prøvetaking, som utsettelse for oksygen eller varme før prøven mottas på laboratoriet, er fullstendig eliminert. Sist, men ikke minst - alle data og stedsspesifikk dokumentasjon vises i sanntid. Dette gjør at førere kan justere innstillinger og aktivere automatisert maskinytelse mens de fremdeles er ute i feltet i stedet for å måtte vente flere dager på laboratorieresultater.

Fôrhøster

Fôrhøster

Vanninholdet kan variere med opp til 20 % i ett enkelt felt, noe som krever ulike kuttelengder for å sikre ideell ensilasjekompaktering uten oksygeninnkapsling. Når HarvestLab 3000 er montert på en John Deere-finsnitter, vil systemet aktivere automatisert justering av kuttelengde basert på tørrstoffinnholdet. Automatisk justering av tilsettingsmidler bidrar til å optimalisere gjæringsprosessen og kan spare deg opp til 10 % i tilsettingsmidler.

I tillegg til tørrstoffer kan du også få svært nøyaktige avlesinger i sanntid av råprotein, stivelse, råfiber, NDF, ADF, sukker og råaske. Dette muliggjør fakturering eller innkjøp av innhøstet avling basert på kvalitet, ikke kvantitet. Ved å se og sammenligne all stedsspesifikk dokumentasjon i John Deere Operations Center kan du ta faktabaserte avgjørelser om f.eks. valg av art og næringsstoffer for avlingen. Utenfor vekstsesongen kan du forberede deg profesjonelt til at neste vekstsesong blir enda mer vellykket.

 • Automatisk justering av kuttelengden avhengig av tørrstoffinnholdet gir større volumtetthet og ensilasjekvalitet
 • Nøyaktig dosering av tilsettingsmidler for å optimalisere gjæringsprosessen
 • Ta begrunnede beslutninger om art og sort for neste vekstsesong
 • Næringsdata kan skrives ut med en gang i førerhuset, for eksempel som rapportering fra maskinentreprenøren til kunden.

Manure Sensing – Smart organisk gjødselspredning

Manure Sensing–Smart organisk gjødselspredning

Husdyrgjødsel er en næringsrik, organisk gjødsel. Men, til nå, har naturlig variasjon og store, raske endringer i næringsinnholdet gjort rett dosering til en nærmest umulig oppgave. Med John Deere Manure Sensing har du den unike fordelen av å kunne gjødsle helt eksakt, basert på fortløpende analyser av næringsstoffene og digitale skifteplaner.

John Deere Manure Sensing kan analysere bestanddeler ikke bare under fylling, men også sekundet før næringsstoffene treffer jorden. En uvurderlig fordel over andre systemer ettersom naturlige næringsstoffavvik og bunnfelling under transport tas hensyn til og kompenseres for med automatisk justering av hastighet og/eller strømningsgrad i sanntid. I tillegg kan John Deere Manure Sensing-data sendes trådløst til John Deere Operations Center for ytterligere analysering.

 • Kvantifisering av en næringsstoffverdi på € 0,75 til € 1,50/m³, redusering av kostnader for mineralgjødsel
 • Unngå legde og oppnå jevnere avling og kvalitet
 • Maksimer avlinger og kvalitet mens lovpålagte krav opprettholdes
 • Kompatibel med de fleste gjødselvogner og slangesystemer

Mobil laboratorie - Ingen venting på laboratorieresultater

Mobil laboratorie–Ingen venting på laboratorieresultater

HarvestLab 3000 kan også brukes som et laboratorium på et lager eller et kontor - året rundt. Tilkobling til et strømuttak i kjøretøyet gjør at du kan være fullstendig mobil og motta umiddelbar informasjon uansett hvor du befinner deg. Resultater i sanntid hjelper deg med å sikre riktig tørrstoffinnhold, nøyaktig dosering av næringsstoffer og god husdyrhelse. På grunn av dette kan du spare utgifter på unødvendige supplementer samtidig som du oppnår høyere avkastning i kjøtt-, melke- eller biogassproduksjon og dermed høyere fortjeneste.

Vårt helt nye nettgrensesnitt gir deg trinnvise instruksjoner og viser data på en tydelig måte, noe som hjelper deg med å ta de riktige valgene.

 • Et fullverdig mobilt "laboratorium" for bønder, biogassanlegg, rådgivere og fôringseksperter
 • Sanntidsmåling av næringsinnholdet
 • Enkel planlegging av vinterfôringen
 • Nytt brukervennlig nettgrensesnitt