Den nya intelligenta styrningen av skördaraggregat IHC (Intelligent Harvester Head Control) underlättar skogsavverkning och förbättrar kvaliteten på virket

Hogsthode

Den nye Intelligent Harvester Head Control (IHC) forenkler trehøstingen og forbedrer kvistingskvaliteten. Kraftkontrollen til kvistingsknivene opprettholder optimal kompresjon på hogsthodet, og utmerket målenøyaktighet under alle forhold.

Riktig innstilling av trykket på kvistingsknivene er et grunnleggende krav for god og presis drift av hogsthodet. Fastsettelsen av riktige innstillinger er basert på en rekke variabler, som treets størrelse, treslag og fellingsforhold. Takket være nye Intelligent Harvester Head Control (IHC) er behovet for justeringer av knivtrykket betydelig redusert, noe som gjør arbeidet enklere for trehøstemaskinens operatør.

Kraftkontrollen til kvistingsknivene er basert på grunninnstillingene per treslag definert i John Deere sitt Timber-Matic-kontrollsystem. En kraftsensor i hogsthodets øvre kvistingskniv måler konstant kraften som treet komprimeres med, og IHC-systemet justerer det, om nødvendig, innenfor de gitte grensene. Dette gir knivene tilstrekkelig, men ikke overdreven, kompresjon, og dermed forblir kvaliteten av både kvisting og måling på et høyt nivå. 

Brukervennligheten forbedrer også produktiviteten

Operatøren trenger ikke lenger konstant å justere innstillingene på hogsthodet etter hvert som treets egenskaper eller forholdene endrer seg, fordi IHC justerer kompresjonstrykket på kvistingsknivene etter behov.

I tillegg til brukervennlighet forbedrer IHC innhøstingsproduktiviteten. Tilstrekkelig kompresjonskraft sikrer nøyaktig diameter- og lengdemåling og utmerket kvistingskvalitet. Når kompresjonskraften er riktig og ikke for stor, forblir matehastigheten god, overflatelaget til treet skades ikke, og det forbrukes ikke for mye drivstoff. I tillegg vil ikke avbarking av treet skje, slik at merverdien forblir høy og barken kan gjenvinnes for energi. Riktig trykkinnstilling forbedrer også holdbarheten til hogsthodet.

IHC – Intelligent Harvester Head-kontroll er en funksjon som John Deere utvikler hele tiden. Alternativet er tilgjengelig med hogsthodene H212 og H423 fra John Deere.

 


TEKST og FOTO: JOHN DEERE