TimberMatic Kartene og TimberManager

NØYAKTIG informasjon

TimberMatic Kartene. Ha kontrollen for hånden.

TimberMatic kartene
Med TimberMatic kartene får operatører sanntidsoversikt over produksjonen for objektet. Opplysningene som samles inn av hogstmaskinens sensorer og den nøyaktige, GPS-baserte plasseringen av de felte trærne overføres automatisk fra hogstmaskinen til TimberMatic kartene-applikasjonen slik at lastbæreroperatøren kan bruke dem.
Dataene mellom maskinene oppdateres ved hjelp av en skytjeneste, og alle operatører som arbeider på samme objekt kan se alle treartene og sortimentene med kjøreruter helt ned til hver enkelt stokk.

TimberMatic Kartene

Operatøren merker det flyttede tømmeret som transportert til velteplassen. Operatøren på neste skift vet hvor de skal begynne arbeidet. Man trenger ikke lenger å anslå volumet, og ingen stokker blir liggende igjen selv i den mørkeste skogen. De ulike sortimentene vises på kartet, ned til hver minste stokk, selv om de ligger under snøen.

TimberMatic Kartene

Lastbæreroperatøren kan velge ønsket sortiment fra et konkret område eller langs en hogstvei, og kartet viser nøyaktig volum for sortimentet for det valgte området. Operatørene kan også merke spesielle områder på kartet. På den måten kan man for eksempel unngå mykt underlag når man planlegger ruten.

TimberMatic Kartene

Kartet viser alle sortimenter ned til hver minste stokk med nettverket for hogstveiene. Det blir veldig enkelt å planlegge arbeidet og den beste ruten.

Hvis det legger seg snø over de felte stokkene, sørger kartet for at man enkelt kan finne dem uten å måtte lete. Ingen stokker blir etterlatt i skogen.

Ville Hänninen
RV Hänninen Oy

TimberManager. Hold oversikt over skogen.

TimberManager
TimberManager gir bedriftseieren oversikt over objektet.

TimberManager

Entreprenøren får nøyaktig informasjon om fremdriften for objektet. TimberManager-systemet viser informasjonen som kubikkmeter og prosentandel. Den nøyaktige informasjonen om volumet på velteplassene gjør det enklere å planlegge tømmertransporter, og den forbedrer også hele leveringsprosessen.

Nå vet vi hva som kommer – og når.

Johnny Granvik
Granvikin Metsätyö Oy