>">

"Før trengte du ikke kart for å felle og transportere trær". Nå vil det virke ineffektivt uten kart.

TimberMatic-kart

Da skogsmaskinentreprenøren Riku Naarajärvi hørte om TimberMatic-kartapplikasjonen, var han allerede vant til digitale kart. Skogselskapene hadde lenge brukt kartsystemer, hovedsakelig til å definere hogstområder og arbeidsinstruksjoner, så han hadde ikke store forventninger til den nye applikasjonen.

“Før trengte du ikke kart for å felle og transportere trær,” husker Naarajärvi at han tenkte. Likevel bestemte han seg for å gi de nye applikasjonene en sjanse. “Nysgjerrighet fikk meg til å ta en nærmere titt på saken, og da forsto jeg at det er mer enn bare et kart og arbeidsinstruksjoner, det handler om styring av hele produksjonskjeden. Disse er utviklet med entreprenørenes reelle behov i tankene.”

Umiddelbare fordeler med brukervennlighet

Den første hogstmaskinen til det Längelmäki-baserte selskapet Pekka Naarajärvi, var den legendariske Lokomo 990. I dag har maskinkjeden tre John Deere-transportører og 1270G-hogstmaskinen, anskaffet i 2021, og TimberMatic-kartene og TimberManager-applikasjonene som fulgte med. Brukervennligheten til kartene og fordelene de gir til det daglige arbeidet, var umiddelbart tydelig. “Applikasjonen markerer automatisk plasseringen og artene til de felte trærne for operatøren på transportøren, noe som gjør arbeidsplanleggingen mye enklere. Man trenger ikke å lete seg fram, og det å finne tømmerstokkene er lett både i mørke og i snø,” sier Riku Naarajärvi.

Mye skryt får også muligheten til å legge til ulike markeringer på kartet, som merking av livsløpstrær og mykt terreng samt notater om kjørespor. Og det faktum at TimberManager gjorde planleggingen av jobbstedet enda mer presis med kjøreruter, tilkomstområder og estimater av ulike tømmerarter, fikk Riku Naarajärvi raskt til å se nytten av applikasjonen. Men det var bare begynnelsen.

Avanserte kartlag gav helt nye muligheter

De avanserte kartlagene ble introdusert for finske kunder høsten 2022, og brakte med seg mange nye funksjoner for entreprenører og maskinoperatører: meldinger om bruk av skogen, terrengkart med skråvisning, kjørekart som fremhever fuktig terreng og bratte skråninger, oversiktskart, fortynningskart, lengden på trærne og kart over tilgangsegnethet.

“De avanserte kartlagene gav oss muligheten til å bruke data på en helt ny måte,” sier Riku Naarajärvi og legger til: “Jeg tenkte, hvorfor har disse ikke vært tilgjengelige tidligere?”

“Jeg tenkte, hvorfor har ikke disse vært tilgjengelige tidligere?’
– Riku Naarajärvi –

Det er veldig enkelt å planlegge et hogsteområde på forhånd. Grunnleggende data om stedet er enkelt å kopiere fra skogsbrukskartene, og stedsspesifikk planlegging om tømmerhogsten utføres ved hjelp av detaljerte data fra de nye kartlagene i applikasjonen TimberManager. “For eksempel kan kjøreruter planlegges etter terrengkartet med skråvisning og oversikt over hvor kjørbart det er. Kartene viser terrengkonturer, slik som store steinblokker, bratte skråninger og grøfter, med overraskende nøyaktighet. Hvordan det egentlig er i skogen, kan noen ganger variere, så maskinoperatørene må fremdeles vurdere det visuelt, men kartlagene gir god veiledning.

Funksjonene til kartlagene brukes både i forhåndsplanleggingen og i sanntid på arbeidsstedet etter hvert som arbeidet skrider fram.” Ifølge Naarajärvi er det en stor hjelp i å ha kjennskap til stedet allerede under planleggingsfasen, og deretter få mer innsikt etter hvert som arbeidet utvikler seg.

“Merking av et livsløpstre kan for eksempel allerede gjøres når du besøker hogsteområdet og går i skogen. Når du setter et merke på kartet i skogen, er dataene umiddelbart synlige for alle som jobber på samme hogsteområde. Du trenger ikke gjette deg fram til hva det eller det betyr. Det er også enkelt å planlegge instruksjoner og sjekke at de blir overholdt. Det endelige ansvaret har gått fra fellingen til planleggingsstadiet.”

Kartlagene har mye informasjon

Riku Naarajärvi bruker informasjonen fra oversiktskartene og fortynningskartene til å avgjøre behovet for rydding og fortynning i forhold til beste veksttetthet. Trelengdekartet viser en nøyaktig modell over løvtaket og kan til og med vise lengden på et enkelt tre, noe som gjør estimeringen av hogsten i et valgt område mer nøyaktig enn noen gang. Naarajärvi bruker informasjonen også til å planlegge hvor greinene skal legges ned. Riku Naarajärvi sier at kartlagene gir nye verktøy også for krevende forhold. “Ta for eksempel felling av et svært tre når det er mørke natta. Å finne det på lengdekartet er enkelt. Eller når du prøver å holde jevn avstand mellom korridorene i en tett skog, så finnes det nå et verktøy for det også.” Noen ganger i skogen er det vanskelig å anslå avstanden til den forrige korridoren. Nå kan du definere f.eks. en 20-meters varslingssone rundt hele maskinen. Når kanten av varslingssonen nærmer seg den tidligere registrerte hogstekorridoren, er avstanden riktig. “Jeg bare sier det – en fantastisk funksjon.”

TimberMatic-kart og TimberManager vil fortsette å utvikle seg

Tett utviklingssamarbeid med kundene sikrer at applikasjonene betjener brukerne på best mulig måte. Riku Naarajärvi setter stor pris på John Deere sitt aktive utviklingsarbeid og viljen til å lytte til kundene. “Samarbeidet med Deere har gått veldig fint. Tilbakemeldingene, ønskene og idéene vi har kommet med, har ofte blitt implementert raskt hvis de hadde noe potensial. Vi kan faktisk merke at kartene, TimberManager og kartlagene er utviklet med kunden i tankene. Jeg er ikke i tvil om at det kommer til å komme mange nye funksjoner også.” “Jeg kan ikke forestille meg å drive tømmerhogst uten kartene og kartlagene nå. De har utviklet seg enormt. Jo mer informasjon, jo enklere blir det for oss. Sånn er det,” avslutter Riku Naarajärvi.

Les hele artikkelen


TEKST og FOTO: JOHN DEERE