9009A TerrainCutRoterende klippere

  • Dette gir høyere produktivitet og lavere driftskostnader
  • Maksimal kapasitet og holdbarhet
  • eHYDRO SYSTEM

9009A TerrainCut Rough-gressklipper: der produktivitet og kontroll møter klippekvaliteten.

Til nå har det å bruke en stor klipper i rough-området betydd kompromisser på klippekvaliteten din. Med den nye 9009A TerrainCut Rough-klipperen kan du nå maksimere både produktiviteten og klippekvaliteten, samtidig som du har mer kontroll over hvordan den presterer på banen. 9009A er en 68,58 cm femgangs (27 in), uavhengig roterende klippepanne med en klippebredde på 2,7 m (9-fot) som gir den produktiviteten som trengs hele dagen for grovklipping av golfbaner.

* Informasjon om motoreffekt og dreiemoment fra motorprodusenten må kun brukes til sammenligning. Faktisk effekt og dreiemoment vil være mindre. Se internettsiden til motorprodusenten for mer informasjon.