TC125Oppsamlersystem

  • Kapasitet på 0,7 m³
  • Rydd en gjennomsnittlig green på 15 minutter
  • Effektiv direkte tilkoblet hydraulisk motor

Baneopprydding har aldri vært raskere eller bedre, takket være TC125.

Å plukke opp kjerner etter lufting har alltid vært treff-eller-glipp. Du kan få fatt i noen av dem, men svært sjelden er det en virkelig "ren" operasjon. Inntil nå.

Med John Deere TC125 oppsamlersystem kan én person enkelt plukke opp og tømme torv som luftekjerner, sand, gress, løv eller halm. TC125 hydraulisk drevne roterende børste kjører ved opptil 600 o/min, og plukker effektivt opp alt som ligger i banen. Denne svært produktive enheten dekker en 1,22 m (48 in) streng og har en oppsamlerkapasitet på 0,7 m³ (25 cu ft), noe som gjør at en gjennomsnittlig green kan ryddes på 15 minutter.