• (Andre Land)
  • |
  • Forhandler
/ / TimberCare-serviceprogram

TimberCare-serviceprogram

En serviceavtale med John Deere innebærer at en John Deere-serviceekspert tar seg av vedlikeholdet av din maskin til rett tid og med originale reservedeler. Et regelmessig vedlikehold garanterer at maskinen alltid er i god teknisk stand med opprettholdt, høy utnyttelsesgrad. En godt vedlikeholdt maskin har også en høyere salgsverdi. En serviceavtale er et enkelt tiltak for å ta vare på din maskin. Når kostnadene for vedlikehold er kjent på forhånd, blir det også lettere å holde orden på bedriftens økonomi. John Deere-serviceavtale inkluderer alt vedlikeholdsarbeid, smøremidler og filtre, samt gjør det mulig for deg å konsentrere deg om det du gjør best.

Serviceavtalen kan også omfatte maskinrapport fra TimberLink, oljeanalyse eller økt beskyttelse med ønskede tidsperioder mellom utskifting.

Med avtalealternativet OPTIMUM og PREMIUM for IT4-maskiner kan intervallet mellom vedlikehold forlenges fra de normale 500, 1000 og 2000 timer till 750, 1500 og 3000 timer. Dermed kan du redusere dine vedlikeholdskostnader med opp til 20 prosent takket være redusert oljeforbruk, mindre vedlikehold og innsparinger på transport.


TimberCare STANDARD

TimberCare STANDARD er en konvensjonell serviceavtale for T3-maskiner med vedlikeholdintervall. Service- og vedlikehold utføres med normale intervaller som fremgår i vedlikeholdmanualen. STANDARD-avtalen omfatter alt vedlikehold og alle deler og smøremidler som behøves for servicen.

STANDARD-avtalen kan også tilpasses for IT4-maskiner om man benytter smøremidler som ikke er levert av John Deere. Fjerndiagnose er kun tilgjengelig for maskiner med JDLink Ultimate.

ServiceprogramOmfatter
Opplæring ved leveranse av maskinen
Inngår
Standardintervall for service Inngår for T3-maskiner
Maskininspeksjon
Ekstra
Finjusteringsdag
Ekstra
TimberSkills føreropplæring
Ekstra
Opplæring i bruk av programmverktøy
Ekstra
Opplæring i diagnose
Ekstra
Utvidet beskyttelse
Ekstra
Fjerndiagnose
Ekstra

TimberCare OPTIMUM

Serviceavtalen TimberCare OPTIMUM gir deg mulighet til å dra nytte av forlengede vedlikeholdintervaller og regelmessige maskininspeksjoner. Med TimberCare OPTIMUM kan intervallet for oljeanalyse forlenges til 750 timer og intervallene for annen service fra 1000 og 2000 timer til 1500 og 3000 timer.

Forlengelse av vedlikeholdintervallene er blitt mulig takket være blant annet de nye avanserte egenskapene ved maskinene i John Deeres E-serie som er utrustet med IT4-motorer (EPA Interim Tier 4/EU-miljøtrinn IIIB). Denne nye generasjonen av skogsmaskiner leverer bedre ytelse samtidig som servicebehovet og driftskostnadene reduseres. Legg til en TimberCare OPTIMUM-serviceavtale og du kan redusere kostnadene for vedlikehold med 20 prosent i året. Dessuten gir de regelmessige maskininspeksjonene en lengre oppe-tid for din maskin og mindre avbrudd i ditt daglige arbeid.

Utover den nye motorteknologien finnes det en lang rekke andre framskritt som bidrar til at man kan ha lengre intervaller mellom hver service. Bak dette ligger blant annet de seneste innovasjonene med filtre og smøremidler og ikke minst John Deeres enestående oljeanalyseprogram.

TimberCare OPTIMUM-serviceavtale kan tilpasses skogsmaskiner med IT4-motorer som vedlikeholdes med oljeanalyse og originaldeler, samt filtre og smøremidler fra John Deere.

Fjerndiagnose er tilgjengelig for maskiner med JDLink Ultimate.
OPTIMUM er kun tilgjengelig for IT4-maskiner.

ServiceprogramOmfatter
Opplæring ved maskinleveranse
Inngår
Utvidede serviceintervall og John Deere oljeanalyse Inngår
Maskininspeksjoner
Inngår
Finjusteringsdag
Ekstra
TimberSkills føreropplæring
Ekstra
Opplæring i bruk av programmverktøy
Ekstra
Opplæring i diagnose
Ekstra
Utvidet beskyttelse
Ekstra
Fjerndiagnose
Ekstra

TimberCare PREMIUM

TimberCare PREMIUM er en meget avansert serviceavtale for å garantere skogsmaskinens pålitelighet, driftsikkerhet og ytelse ved hjelp av et spesielt sammensatt vedlikeholdsprogram hvor kostnadene er kjent på forhånd. I TimberCare PREMIUM inngår kostnader for vedlikehold, reservedeler, smøremidler og filtre som en del av avtalen.

TimberCare PREMIUM gir adgang til den seneste teknologien innenfor vedlikehold av skogsmaskiner. De praktiske fordelene er mange; forbedret driftsikkerhet og forebyggende vedlikehold utført av John Deeres sertifiserte servicepersonell mm. Dessuten kan intervallene mellom hver service forlenges betydelig. Med en TimberCare PREMIUM-serviceavtale kan du redusere dine driftsutgifter og driftsavbrudd, forlenge maskinens levetid og forhøye andrehåndsverdi.

TimberCare PREMIUM-serviceavtale forutsetter at kunden kun anvender originale smøremidler, filtre og reservedeler fra John Deere.
Fjerndiagnose er tilgjengelig for maskiner med JDLink Ultimate.

ServiceprogramOmfatter
Opplæring ved maskinleveranse
Inngår
Standardintervall for service
Inngår for T3-maskiner
Utvidete serviceintervaller og John Deere oljeanalyse Inngår for IT4-maskiner
Maskininspeksjoner
Inngår
Finjusteringsdag
Ekstra
TimberSkills føreropplæring
Ekstra
Opplæring i bruk av programverktøy
Ekstra
Opplæring i diagnose
Ekstra
ProRated garanti
Inngår
Utvidet beskyttelse
Ekstra
Fjerndiagnose
Ekstra