• (Andre Land)
  • |
  • Forhandler
/ / Utvidet garanti

Utvidet garanti

Mer stress-fri arbeidstid med utvidet garanti for din skogsmaskin.

Utvidet garanti gir deg fortsatt trygghet når det gjelder din maskin etter at standardgarantien er utløpt. Du kan få den utvidete garanti for din John Deere- skogsmaskin om du kjøper ny maskin eller mens standardgarantien fortsatt gjelder. Utvidet garanti gjelder kun om maskinen repareres i et verksted som er godkjent av John Deere og nær maskinen vedlikeholdes regelmessig i samsvar med serviceprogrammet.

Utvidet garanti har ulike opsjoner som gjelder for ulike tidsperioder og ulike systemer.

  • omfattende garanti for hele maskinen opp til 6,000 timer
  • garanti for kraftoverføring og hydraulikk (girkasse, motor og hydraulikk) kan vare opp til 6,000 timer
  • garanti for kraftoverføring (girkasse og motor) kan vare opp til 8,000 timer

Utvidet garanti krever at maskinen blir reparert av John Deere eller av John Deeres forhandlere og at de vedlikeholdes regelmessig i samsvar med serviceprogrammet.

Utvidet garanti inneholder dekning for deler og arbeid – utenom forbruksvarer – for skader som er forårsaket av materialfeil eller produksjonsfeil. Søknadsprosessen for utvidet garanti er enkel og rask.