• (Andre Land)
 • |
 • Forhandler
/ / / Fördelar

Fördelar

John Deere fabriksrenoverade (Reman = remanufactured) komponenter erbjuder den optimala lågkostnadsreparationen. De erbjuder marknadens bästa värde utan avkall på kvalitet. Alla komponenter uppfyller original John Deere reservdelsspecifikationer. Kostnaden för fabriksrenoverade komponenter ligger generellt på 50–70 % av nypris.

Vad fabriksrenoverade utbyteskomponenter beträffar, finns det endast ett sätt att säkra original OEM-kvalitet: att källan till alla ingående komponenter är den ursprungliga tillverkaren. Förutom all de fördelar det innebär, ger det också tillit till produkten.

När du väljer en John Deere fabriksrenoverad produkt, vet du att komponenten du behöver är konstruerad av John Deere, byggd av John Deere och monterad av en auktoriserad John Deere återförsäljare. John Deere fabriksrenoverade utbyteskomponenter är det optimala lågkostnadsalternativet för reparationer.

Enkel och effektiv hantering

 • Tillgång till komponenter direkt från lagerhyllan ökar produktiviteten och minskar stilleståndstid.
 • Bekväm beställning via JDPoint.
 • Omedelbar behandling av inkommande beställning.
 • Kompletta utbyteskomponenter eliminerar behovet av komplex felsökning.
 • Fakturering och returer hanteras snabbt via John Deere systemet.
 • Förpackningarna är speciellt anpassade för stomreturer.
 • Kompletta monteringsanvisningar och annan nödvändig information bifogas varje fabriksrenoverad komponent.
 • Stomreturer direkt från återförsäljaren till John Deere stomcentrum. Frakt ingår i delens pris.
 • John Deere Remans målsättning är att 95 % av alla beställningar levereras samma dag.
 • Fasta priser möjliggör exakta offerter till kunden, vilket eliminerar okända kostnader vid fabriksrenoveringen.

Kvalitetsgaranti

 •  John Deere Reman komponenter är testade och likvärdiga med nya delar vad gäller driftsäkerhet och prestanda.
 • Komponenterna är till 100 % John Deere godkända.
 • Delarna inkluderar senaste design och tekniska förbättringar.
 • John Deere Reman anläggningen är ISO 9002 certifierad.
 • John Deere Reman garanti är en garanti för både slutanvändare och återförsäljare.
 • 100 % av John Deere fabriksrenoverade produkter funktions- och certifieringstestas
 • John Deere Reman har tillgång till konfidentiell varumärkesskyddad information som behövs för fabriksrenoveringen.
 • 100 % original John Deere delar används under renoveringsprocessen.

Reman renoveringsprocess

 • 100 % isärtagning och kontroll av varje del.
 • Komponenterna fabriksrenoveras till original John Deere standard, eller ersätts med nya delar.
 • 100 % utbyte av slitdelar med nya John Deere originaldelar.
 • Renoveringsprocessen inkluderar senaste tekniska förbättringar.
 • Varje fabriksrenoverad komponent funktionstestas
 • Komplett fabriksrenovering: ingen ombyggning eller fabriksreparation.

Miljövänliga fördelar

 • Fabriksrenovering är i linje med miljö- och samhällsmässiga målsättningar.
 • John Deere Reman sköter verksamheten på ett sätt som är förenligt med arbetarskyddsbestämmelser och hälsa.
 • John Deere Reman har ett omfattande säkerhetsprogram vad gäller porduktutbildning och arbetarskyddsbestämmelser.
 • Införandet av ständiga förbättringar genom att, redan vid planeringsstadiet av alla projekt, utvärdera eventuell miljöpåverkan.
 • Miljövänliga initiativ inkluderar återvinning, resurs- och energibesparing, och förhindrar miljöförstöring.
 • John Deere Reman står under ständig övervakning och granskning för att garantera att fastställd miljöpolicy fungerar i praktiken .

Produktbroschyr

Kanskje du er interessert i...