Opplæring i maskinoverlevering sikrer en pålitelig start for kunden

timo-aikala-johnny-granvik-emil-granvik

Ankomsten av en ny skogsmaskin på hogststedet er alltid en stor begivenhet. Enten det er kundens første John Deere skogsmaskin eller det nyeste kjøpet for et hogstselskap som lenge har stolt på merket, vil John Deeres ekspertise med opplæring ved levering sikre god brukeropplevelse og produktiv drift.

Ankomsten av en ny John Deere skogsmaskin som er produsert i Joensuu, er en viktig begivenhet som ikke kan avfeies som et enkelt ønske om å bare sette den i drift. Det kan være snakk om en ny kundes først John Deere, det siste kjøpet for en entreprenør som har brukt de grønne maskinene i flere tiår, eller noe i mellom. En ting de alle har til felles, er at det første hogststedet blir startet med en regional instruktør for skogsmaskinen fra John Deere.

En ny maskin i en kjent form  timo-aikala-johnny-granvik

Granvikin Metsätyö Oy har vært i hogstbransjen i over fire tiår, og også John Deere har blitt godt kjent. Den har i dag syv tømmerkjeder, og hovedmerket er helt klart John Deere. “Fem nye John Deere har kommet det siste året – den siste er denne 1170G-hogstmaskinen med et H424-hogstaggregat”, melder konsernsjef Johnny Granvik.

Er det virkelig nødvendig med opplæring ved levering når man allerede kjenner merket godt fra før? Kan du ikke bare kjøre maskinen av tilhengeren og begynne hogsten? “De ankommer klare til bruk, men vi går likevel gjennom de endelige justeringene. Vi konfigurerer de nye maskinene som om de er fra samme form som de andre maskinene våre, slik at det skal være så enkelt som mulig for operatørene som er vant til dem, å begynne å bruke dem”, forklarer Granvik.

Finjustering eller full gjennomgang

I dette tilfellet handler det spesielt om fininnstillingene for den nye maskinen, integreringen av TimberMatic-kartsystemet med kundens eksisterende tjeneste og en gjennomgang av de nye funksjonene. Den regionale instruktøren Timo Aikala har montert et ekstra målehjul på hogstaggregatet og har kalibrert korrekt hydraulisk trykk på hogstaggregatet. Med knivene slipt til arbeidstilstand, er maskinen klar til å kjøre til skogen for de siste justeringene og en kalibreringskontroll av måleutstyret. “Kunder som allerede har brukt skogsmaskiner fra John Deere, ønsker vanligvis at en ny maskin skal ha samme funksjonalitet og bevegelser som den forrige. Vi går også over maskinen for å påpeke eventuelle endringer fra den forrige modellen. Dette tar vanligvis omtrent tre timer, og så er maskinen klar for hogst”, forklarer Timo Aikala.

«Med nye John Deere-kunder tar vi en grundig gjennomgang av maskinen – både teknologien og alle de ulike innstillingene og funksjonene.»
– Timo Aikala –

“Med nye John Deere-kunder tar vi en grundig gjennomgang av maskinen – både teknologien og alle de ulike innstillingene og funksjonene”, forklarer Aikala videre. “Det går med mer tid på dette, spesielt for hogstmaskinen, så det er ofte nyttig å bestille en ekstra opplæringsdag på et senere tidspunkt, slik at vi kan gå gjennom eventuelle problemer som har oppstått underveis i arbeidet.”

Selv små endringer utgjør en forskjell

Tony Rintala, som utfører entreprenørarbeid for Granvik, er et eksempel på en nyere kunde. Rintala er også kjent med John Deere fra tidligere transportører,  men dette er den første John Deere 1510G-transportøren som er kjøpt splitter ny. “Jeg kjørte den siste i 11 000 timer, mye kan endre seg i løpet av den tiden. Så selv om den nye maskinen i prinsippet var kjent, og jeg selvfølgelig vet hvordan jeg skal betjene den, var det likevel godt å gå over hele maskinen med en instruktør og oppdatere kunnskapen min”, sier Rintala. Instruktøren har også den nyeste informasjonen om de små detaljene i teknologien som kan ha blitt oppdatert på den nylig leverte maskinen, og disse er viktig at operatøren er klar over.

Praktisk talt rett i arbeid  tony-rintala-timo-aikala

Innholdet i opplæringen varierer ut fra kundens individuelle behov, og det dekker også praktiske tekniske tiltak som bare bør utføres med kunden på stedet når maskinen overleveres.

Den første bekreftende målingen er fullført og resultatet er 0,79 % på plussiden. Dette resulterer i tilfreds begeistring: “De kommer fra fabrikken med ufattelig nøyaktighet”, sier Eemil Granvik, ansvarlig for vedlikehold hos Granvikin Metsätyö. Dette understreker nytten av en grundig testkjøring på fabrikken. Johnny Granvik er enig i at klargjøringen av maskinen er på et høyt nivå. “Det er svært lite å justere på disse maskinene. Målingen og fargemerkingen var helt spot on. Og alt i alt er det første jafset med denne maskinen veldig bra”, sier Granvik, idet han og Timo Aikala drar for å felle noen dusin trær i et felt som hovedsakelig består av gran.

En god start garanterer en vinn-vinn for alle

Endelig er det på tide å fylle ut og signere leveringsrapporten for Granvikin Metsätyös nyeste skogsmaskin fra John Deere. Timo Aikala, som har vært regional instruktør hos John Deere i ni år og jobbet med skogsmaskiner i mange år før det, sier at leveringsopplæringen gir klare fordeler for kundens og maskinens felles fremtid. “Under opplæringen ved levering kontrollerer vi at maskinen fungerer som den skal. Vi sørger også for at operatøren er komfortabel med de nye funksjonene slik at de kan tas i bruk så effektivt som mulig”, forklarer Timo. Samtidig blir kundene også spurt om forslag til forbedringer som kan videreformidles. “Viktigst er det at kunden får maskinen raskt i gang med arbeidet i skogen. Det er en vinn-vinn-situasjon”, konkluderer Timo Aikala. Johnny Granvik er enig og legger ikke skjul på sin tilfredshet med resultatene til de grønne skogsmaskinene: “Det er ikke enkelt å finne noe å utbedre på en maskin som er så bra.”