60.000 tonn mindre karbondioksidutslipp

Tregreiner og tegninger av biler

John Deere har tilbudt et telematikksystem for skogsmaskiner siden 2013. Det er for tiden mer enn 10 000 tilkoblede maskiner innenfor rundt 2 500 forskjellige kundeorganisasjoner. Fordi data har blitt samlet inn over flere år, er det mulig å sammenligne nyere modellserier med eldre. 

Dataene viser at hogstmaskiner i G-serien i gjennomsnitt bruker 16 % mindre drivstoff per produsert kubikkmeter enn E-serien. Dette betydde 60 000 tonn mindre karbondioksidutslipp i 2021 alene. 

Påvirkningen tilsvarer å erstatte over 35 000 biler med forbrenningsmotor med elbiler.

Forskjellen mellom E-serien og G-serien avhenger av størrelsesklassen og varierer etter markedsområde. Åpenbart er forbedringen drevet av mange faktorer – fra teknisk utvikling til programvarefunksjoner og høyere oppetid som følge av forbedret maskinkvalitet. Operatørferdigheter påvirker også produktiviteten i stor grad. Alle disse faktorene til sammen fører til en meningsfull reduksjon i karbonutslipp, bevist av faktiske data samlet inn fra tusenvis av maskiner.

Les hele artikkelen (på engelsk)