F440ERundballepresse med fast kammer

  • Optimalt for lavt til middels volum
  • Prisgunstig
  • Perfekt for rundballepressing av tørre avlinger

Rundballepressene F440E og F450E setter målestokken for enkel bruk, pålitelighet og lave driftsutgifter. De passer perfekt til små gårder som foretas innhøsting av eget fôr eller større virksomheter som trenger en ekstra rundballepresse til å håndter økt behov.

Man kan velge mellom tråd eller filmbinding og to ulike ballestørrelser: 1,20 m (F440E) og 1,50 m (F450E). Standardmodellen er utstyrt med en 1,50 m pickup, men en 1,90 m pickup er også tilgjengelig for bredere strenglegging.