HD40XSkjærebord

  • 2,20 m skjærebredde
  • 1200 mm beltebredde
  • 72-228 m/min beltehastighet
  • Dobbeltknivdrev med 2080 kutt/min
  • 1200 mm bordlengde

Jevn stubbhøyde

En jevn stubbhøyde gir en gunstigere belastning på hele skurtreskeren, noe som gir bedre utskilling og renere korn. Dette gir jevn stubb og god kutting og fordeling av halmen. Det gjør det også lettere for senere jordbearbeiding og såing, bedre frøetablering og til sist, jevnere og bedre spiring.