Deler til skurtreskere

Deler til skurtreskere

Gjør deg klar til å gjøre det bra

Klassens beste på deler og regelmessige inspeksjoner er nøkkelen til topp kapasitet i årene som kommer.

Knivstyringer

Utskifting av knivstyringer

Skift ut knivstyringer når de er ødelagt, bøyd eller når gapet overstiger 5,4 mm: Dette vil spare effekt, redusere driftsstans og redusere vedlikeholds- og deleutgiftene til skjærebordet, – drivreimer og knivdeler må byttes sjeldnere.

Kniver til knivbjelke

Utskifting av deler til knivbjelke - når - og hvorfor

Se nøye over knivbjelken for tegn på slitasje eller skade, og skift kniver for å sikre at plantene skjæres - ikke rives av Du kan kjøre raskere, du sparer drivstoff og øker levetiden på drivreimene.

Innmaterfingre

Utskifting av innmaterfingre - når og hvorfor

Ødelagte, bøyde eller altfor slitte innmaterfingre bør skiftes for å oppnå jevnere og bedre innmating og høyere kjørehastighet.

Reimer

Utskifting av reimer - når og hvorfor

Når du ser synlige sprekker på ei reim, eller når den begynner å lage uvanlige lyder, er det’ tid for å skifte den ut. Du’ får bedre effektoverføring, mindre sluring og mindre vibrasjoner. Forresten, pass på å lagre reimer tørt ved en temperatur på mellom+15°C og +25°C.

Slagerjern

Utskifting av slagerjern - når og hvorfor

Når profilen på slagerjernet er under 6 mm i minste åpning bør de skiftes. Bare en riktig tannprofil sikrer optimal tresking, spesielt ved tresking av f.eks. tungtresket bygg.

Kjeder

Utskifting av kjeder - når og hvorfor

Utskifting av kjeder i tide er svært viktig. Typiske årsaker er ødelagte indre plater, skjærte kjedebolter på grunn av ødelagte innerplater eller utmattingsbrudd. Bytt dem også når forlengelsen overstiger 3 %, på grunn av slitasje på kjedebolter og fôringer. Bruk et skyelære eller annet måleinstrument for å måle slitasjen.

Halmkutterkniver

Utskifting av kutterkniver - når og hvorfor

Ødelagte, skadde eller utslitte kutterkniver kan føre til lavere kuttekvalitet og høyere drivstoff- og effektforbruk, – du bør derfor bytte dem ut i tide. Nye kniver øker kapasitet og kvalitet, minimerer driftsstans og reduserer de totale driftskostnadene.