Lederteamet vårt

I mer enn 180 år har John Deere dratt nytte av sterke, besluttsomme ledere som er dedikerte til selskapets kjerneverdier.

Våre kjerneverdier – integritet, kvalitet, engasjement og innovasjon – gir et varig fundament for vår suksess. Lederteamet vårt sørger for at disse verdiene forblir viktige og relevante, og hjelper oss med å veilede våre ansatte i måten de gjør jobben sin på, og måten vi behandler kundene våre og hverandre på.

Ryan D. Campbell

President, divisjon for bygg/anlegg & skogdrift og energisystemer


Jahmy J. Hindman

Senior visepresident & Direktør for teknologi


Marc A. Howze

Seniorrådgiver, styrelederens kontor


Joshua A. Jepsen

Senior visepresident og finansdirektør


Mary K. W. Jones

Senior visepresident, juridisk rådgiver og verdensomspennende offentlige anliggender


Rajesh Kalathur

President, John Deere Financial and Chief Information Officer


Cory J. Reed

President, Worldwide Agriculture & Turf Division, Production and Precision Ag, og Amerika og Australia


John H. Stone

President, Construction & Forestry Division and Power Systems


Mark von Pentz

President, Ag & Turf Division: Small Ag & Turf, og Europa, CIS, Asia, og Afrika


Deere & Company sitt styre vist i selskapets hovedkontor i Moline i Illinois. Fra venstre: Alan C. Heuberger, Michael O. Johanns, Sherry M. Smith, Charles O. Holliday, Dmitri L. Stockton, Dipak C. Jain, Sheila G. Talton, John C. May, Gregory R. Page, Samuel R. Allen (pensjonert april 2020) og Clayton M. Jones. (Ikke på bildet: Tami A. Erwin)

Styre

John C. May

Styreleder og administrerende direktør, Deere & Company


Leanne G. Caret

Pensjonert viseadministrerende direktør og fagdirektør i The Boeing Company og tidligere konsernsjef og leder av Boeing Defense, Space, & Security


Tami A. Erwin

Pensjonert fagdirektør i Verizon Communications, Inx. og tidligere viseadministrerende direktør og gruppeadministrerende direktør i Verizon Business Group


Alan C. Heuberger

Investeringsdirektør, Cascade Asset Management Company


L. Neil Hunn

Konsernsjef og administrerende direktør, Roper Technologies


Charles O. (Chad) Holliday, Jr.

Pensjonert styreformann og administrerende direktør, DuPont, og tidligere styreformann, Royal Dutch Shell plc


Michael O. Johanns

Pensjonert United States Senator fra Nebraska og tidligere U.S. Secretary of Agriculture


Clayton M. Jones

Pensjonert Chairman og Chief Executive Officer, Rockwell Collins, Inc.


Gregory R. Page

Chairman for Corteva, Inc. (Såkorn for landbruk, plantevernmidler og digitale løsninger)


Sherry M. Smith

Tidligere Executive Vice President og Chief Financial Officer, Supervalu Inc.


Dmitri L. Stockton

Pensjonert Special Advisor to Chairman og pensjonert Senior Vice President, General Electric Company, tidligere Chairman, President og Chief Executive Officer of GE Asset Management


Sheila G. Talton

President og Chief Executive Officer, Gray Matter Analytics