R41 SeriesTransportør av traktortypen

  • John Deere™ motoren PVS Stage V
  • AutoTrac™ med universaldisplay i generasjon 4 4640
  • XtraFlex sporjustering og oppheng
  • Godkjent opptil 18 tonn

Klar for brukerinnstillinger

Selv ved full belastning leverer R41-serien en imponerende transportytelse, som er klargjort for brukerinnstillinger tilpasset dine behov. Den inneholder en PowerTech™ PVS 6,8 l 6 syl. motor som er fullt ut i samsvar med Stage V.

Førerhytten gir deg nok plass til enkel betjening og full styring med et 4640 universaldisplay klargjort for AutoTrac™. Mens et pneumatisk, selvnivellerende XtraFlex uavhengig hjuloppheng tilbyr 200 mm vertikal avstand for en smidig og komfortabel kjøretur, uansett forhold.