Simulatorer

Man kan lære seg å kjøre både lastbærer og hogstmaskin ved å bytte modell i simulatordisplayet. Man kan også bruke flere maskiner samtidig på samme området ved å koble flere simulatorer til samme øvelse. Opplæring med fullstendig maskinkjede på samme område gir et realistisk inntrykk av skogsdrift.

TimberSkills læringsmiljø

TimberSkills læringsmiljø inneholder verktøy som brukes for å følge med på studentenes fremgang og gjennomføring av øvelsene, inkludert fullstendige øvelser, egenevaluering og tilbakemeldinger fra instruktøren.

Operatørrapport

Operatørrapporten er et meget godt verktøy for å støtte studentenes fremgang i læringsmiljøet TimberSkills. Rapporten inneholder tilbakemeldinger, og studentens resultater evalueres på en skala fra 1 til 5 sammenliknet med referanseresultatene i simulatoren.

 

Simulator for drift av hogstmaskin og lastbærer

Simulator for drift av hogstmaskin og lastbærer

John Deeres simulatorer er effektive verktøy for å lære seg arbeidsmetoder og bruk av maskinen uten måle- og kontrollsystemet.

Laptopsimulator

Laptopsimulator

Simulatoren for bruk av hogstmaskin og lastbærer er tilgjengelig i en bærbar versjon for bærbare datamaskiner. Simulatorsettet inkluderer tastaturene for hogstmaskiner, samt et installasjonssett, strømtilførsel og koffert. Settet inkluderer ikke bærbar PC. Vi anbefales at denne kjøpes lokalt for å sikre at tastatur og språkvalg stemmer. TimberMatic kontrollsystemer er ikke inkludert i laptop-simulatoren.

PC-simulatorprogram

PC-simulatorprogram

PC-simulatorprogrammet har de samme funksjonene som kontrollsystemet TimberMatic H. Med PC-simulatoren kan du trene på kontrollsystemfunksjoner som kalibrering, kontrollrutiner og lagring av informasjon. PC-simulatoren kan også brukes til å simulere kapping av trestammer.