Simulatorer

Man kan lære seg å kjøre både lastbærer og hogstmaskin ved å bytte modell i simulatordisplayet. Man kan også bruke flere maskiner samtidig på samme området ved å koble flere simulatorer til samme øvelse. Opplæring med fullstendig maskinkjede på samme område gir et realistisk inntrykk av skogsdrift.

TimberSkills læringsmiljø

TimberSkills læringsmiljø inneholder verktøy som brukes for å følge med på studentenes fremgang og gjennomføring av øvelsene, inkludert fullstendige øvelser, egenevaluering og tilbakemeldinger fra instruktøren.

Operatørrapport

Operatørrapporten er et meget godt verktøy for å støtte studentenes fremgang i læringsmiljøet TimberSkills. Rapporten inneholder tilbakemeldinger, og studentens resultater evalueres på en skala fra 1 til 5 sammenliknet med referanseresultatene i simulatoren.

Brosjyr

TimberSkills-simulator

TimberSkills-Simulator

TimberSkills-simulatorer er effektive verktøy for å lære seg arbeidsmetoder og bruk av maskinen uten TimberMatic-måle- og kontrollsystemet.

TimberSkills-PC-simulator

TimberSkills-PC-simulator

TimberSkills-PC-simulator for bærbare datamaskiner inkluderer tastaturene for hogstmaskiner, samt et installasjonssett, strømtilførsel og koffert. Settet inkluderer ikke bærbar PC. Vi anbefales at denne kjøpes lokalt for å sikre at tastatur og språkvalg stemmer. TimberMatic kontrollsystemer er ikke inkludert.

TimberMatic-demo-software

TimberMatic-demo-programm

TimberMatic-demo-programm har de samme funksjonene som kontrollsystemet TimberMatic. Med programmet kan du trene på kontrollsystemfunksjoner som kalibrering, kontrollrutiner og lagring av informasjon.