TimberCare - ro i sinnet for prisen av en kopp kaffe

Service på skogsmaskiner

 

Racerbilsjåfører er ikke de som utfører service på den finjusterte bilen sin. Jobben deres er å kjøre bilen og vinne løp. Det samme gjelder for skogsmaskiner: Det er sjåførens oppgave å kjøre maskinen, hogge eller frakte tømmeret – det er kjernevirksomheten deres. Det å utføre service på maskinen er en del av vår kjernevirksomhet.

Med en TimberCare serviceavtale fra John Deere Forestry kan du overlate all service til våre erfarne mekanikere. Service handler om mer enn at teknikeren utfører selve arbeidet på maskinen, det handler også om at hele organisasjonen til John Deere støtter deg og din maskin, for å sikre at maskinen din alltid er i best mulig stand og så produktiv som mulig. 

Med en TimberCare serviceavtale utføres det service på maskinen din i henhold til det serviceprogrammet som planlegges på fabrikken, og samtlige nye oppdateringer og kampanjer foretas automatisk. Planlagte servicer utføres av en mekaniker som er godt skolert i å utføre service på maskinen din, og som benytter de riktige hjelpemidlene og de nyeste tekniske løsningene som gjelder for akkurat din maskin. TimberCare videreutvikles og optimaliseres kontinuerlig, for å sikre at du alltid får best mulig service til din maskin. En TimberCare serviceavtale kan omfatte jevnlig utførelse av en Expert Check gjennom våre erfarne teknikere, som blir opplært og godkjent av John Deere, benytter de nyeste tekniske løsningene og har kunnskap om din maskin. Inspeksjonsrapporten gir også informasjon om hvilke andre forebyggende vedlikeholdsarbeider som er påkrevd. 

En TimberCare serviceavtale lønner seg definitivt når du har en maskin som er i drift, men også når det er på tide å kjøpe seg en ny maskin. En maskin med dokumentert service- og vedlikeholdshistorikk har en konkurransedyktig verdi ved videresalg. En TimberCare serviceavtale gir bedre produktivitet, lavere daglige driftskostnader og forutsigbare vedlikeholdsutgifter. 

Prisen for en TimberCare serviceavtale beregnes normalt ut fra antall driftstimer. Prisen for en TimberCare serviceavtale per driftstime vil vanligvis være rundt 3% av maskinens driftskostnader – omtrent det samme som en kopp kaffe koster.