Ro i sinnet med UTVIDEDE GARANTIER for skogsmaskinen

Innhøstingsmaskin i skogen

Høy kvalitet har alltid vært et av de ledende prinsippene bak produktutviklingen av skogsmaskiner hos John Deere Forestry. En av måtene det gjenspeiles på er i maskinenes utmerkede driftstid. Men krevende skogsforhold kan noen ganger utfordre selv den mest pålitelige maskinen. Med maskiner kan det oppstå ulike uventede tekniske problemer.

John Deere Forestry tilbyr de mest omfattende garantialternativene på markedet: Standardgaranti og utvidede garantier.

Standardgaranti

Alle nye maskiner leveres alltid med en standardgaranti og en konstruksjonsgaranti utstedt av fabrikken. Standardgarantien gjelder for det første året eller 2000 driftstimer. Standardgarantien dekker defekter i materialer og utførelse for alle deler av basismaskinen, unntatt forbruksvarer og slitedeler.

Hos John Deere tror og stoler vi på kvaliteten på maskinene våre. Dette er grunnen til at vi kan gi markedets beste konstruksjonsgaranti som et kvalitetssertifikat. Konstruksjonsgarantien har vært inkludert med maskinene våre allerede i to tiår – den lengste på markedet. Garantien dekker hele strukturen til grunnmaskinen: Front- og bakrammene, den støpte midjedelen, svingerammen på førerhytta, svinghuset på kranen med stamme og hoved kranbom. Konstruksjonsgarantien gjelder for de første 36 månedene eller 10 000 driftstimer for maskinen. Konstruksjonsgarantien dekker defekter i materialer og utførelse på komponentene som er oppført ovenfor.

Standard- og konstruksjonsgarantier er alltid inkludert i kjøpet av en ny maskin. Garantiene er gyldige hvis det fabrikkspesifiserte vedlikeholdsprogrammet er fulgt og vedlikeholdet er dokumentert. Hvis maskinen har en servicekontrakt, oppfylles disse kravene automatisk

Utvidet garantidekning

Når du har en servicekontrakt for maskinen, har du muligheten til å få en utvidet garanti for maskinen. Med en utvidet garanti kan du fortsette å ha ro i sinnet etter at standardgarantiene er utløpt. Det finnes tre forskjellige alternativer utvidet garanti. De kan kjøpes individuelt for maskinen, eller grunnmaskingarantien kombinert med hogstaggregat garanti.

Den omfattende dekningen for hele grunnmaskinen utvider standardgarantien for grunnmaskinen, selv til slutten av hele serviceavtaleperioden. Den omfattende dekningen dekker maskinkomponentene, unntatt forbruksmateriell og slitedeler.

Det andre alternativet for utvidet garanti dekker kraftoverføring og hydraulikk. Kraftoverføring og hydraulikk er to av de viktigste enhetene i driften av en skogsmaskin, og begge er dekket av garantien. Den utvidede drivlinjegarantien dekker motor, overføringselementet til drivpumpen, girkasse, kardangakslinger, boggier, aksler og hjulnav. Og den utvidede hydraulikkgarantien dekker pumper, drivmotor, hydraulikktank, kjøler og hydraulikksylindre.

Det tredje alternativet for utvidet garanti gjelder hogstaggregatet. Denne garantien dekker aggregatets hovedramme, tilteramme, kontrollenheter, hydraulikkventiler, hydraulikksylindre, matemotorer, matevalsarmer, sagenhet (unntatt sagmotorer) og lengdemålerutstyr (unntatt sensorer)

Husk at alle originale reservedeler fra John Deere har garanti i opptil ett år, uten en timebegrensning når det er en kvalifisert tekniker fra John Deere som utfører installasjonen. For deler som er installert av noen andre, er garantien seks måneder uten noen timebegrensning. Denne servicedelgarantien er alltid inkludert på originale deler fra John Deere. Garantiene gjelder ikke for forbruksdeler.

Hogstmaskiner fra John Deere med hjuldrift er av høy kvalitet, økonomiske og produktive. Med en TimberCare serviceavtale, utvidede garantier, originale reservedeler og oljer, kan du være helt trygg med søkelyset på vesentlige ting. Hvis det skjer noe, tar vi oss av det uten uventede kostnader og lang driftsstans. 

DEKNINGSALTERNATIVENE FOR UTVIDET GARANTIER
• omfattende dekning
• drivlinje- og hydraulikkdekning (inkludert i omfattende dekning)
• garanti for aggregat

Alle disse utstedes av fabrikken.

Les mer om garantier >

 


Tekst: Antti Ketvell