1 results

Pakkekammer

Pakkekammer

C441R

Kombipresser med fastkammer
 • Tandem eller enkel aksel
 • Nå med film-på-filmbinding
 • Utmerket i alle typer avlinger
 • Produserer opp til 80 perfekte baller i timen
 • høy verdi ved videresalg sikrer laveste utgifter per rundballe
c451r

C451R

Kombipresser med fastkammer
 • Tandem eller enkel aksel
 • Utmerket i alle typer avlinger
 • Produserer rundt 80 perfekte baller i timen
c451r

C461R

Kombipresser med fastkammer
 • Tandem eller enkel aksel
 • Utmerket i alle typer avlinger
 • Produserer opp til 80 perfekte baller i timen

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.