Filtre

Filtre

John Deere filtre er et nødvendig tillegg til våre førsteklasses vedlikeholdsvæsker. De anerkjente filtrene beskytter utstyret ditt mot at skadelige partikler kommer inn i systemet ditt, og forlenger utstyrets levetid.

Vi utvikler våre filtre i førsteklasses materialer som fanger opp partikler så små som en femtedel av bredden på en menneskehår! Du kommer garantert til å merke lengre serviceintervaller og bedre total beskyttelse.

Utvid alleMinimer alle

Oljefiltre:

Oljefiltre

John Deere oljefiltre er fagmessig utviklet for å fange opp små partikler som skitt og andre forurensende stoffer før de forurenser motoren. Skitten olje senker ytelser, noe som fører til lavere produktivitet og kortere serviceintervaller. Derfor er John Deeres filtre testet for å sikre at de fanger opp mer støv enn filtre av lavere kvalitet.

Når du vurderer forskjellige oljefiltre, husk på følgende:

 • Hvis filteret ikke har tilstrekkelig kapasitet til å holde på skitten, vil skitten olje slippe utenom filteret før filteret normalt skiftes ut.
 • Når skitten olje slipper utenom filteret, kommer forurensende stoffer inn i motoren. Dette utløser unødvendig slitasje.

Fordeler

 • Jevne folder sikrer nøyaktig filtrering for bedre totalbeskyttelse.
 • Spiral og krympet senterrør gir stor styrke for å hindre at filtermaterialet kollapser og uønskede partikler kommer inn i systemet.
 • Gummipakninger gir bedre forsegling enn plastpakninger som finnes i konkurrerende filtre.

Drivstoffiltre

Drivstoffiltre

John Deere drivstoffiltre

Når det gjelder drivstoff, er vann den største fienden. Derfor er John Deeres filtre konstruert ikke bare til å fange opp vann, men også for å avvise det. Våre filtre har et materiale med et belegg som holder vannet ute, forebygger rust og vekst av mikrober, noe som kan skade drivstoffet og føre til dårligere drivstofføkonomi.

Fordeler

 • Tette, jevne folder sikrer høy kapasitet til å fange vann og støvpartikler før de skader drivstoffet.
 • Filtermaterialet med belegg holder vannet ute og hindrer det å trekke gjennom til drivstoffet slik materialer uten belegg kan gjøre.
 • En tett forsegling mellom filtermaterialet og filterhuset hindrer at ufiltrert, forurenset drivstoff kommer til motoren.

Luftfilter

Luftfiltre

John Deere luftfiltre

John Deere luftfiltre er en annen effektiv forsvarslinje mot forurensninger. De reduserer motorslitasjen ved å fjerne støv, skitt og andre forurensninger fra inntaksluften. De er meget effektive når det gjelder å fange uønskede partikler.

Fordeler

 • Jevne folder og mer materiale gir høyere kapasitet og lengre serviceintervaller.
 • Stor luftstrøm sikrer bedre filtrering, samtidig som mer forurensning fanges opp enn konkurrerende filtre.
 • En tett forsegling hindrer forurensninger fra å kunne gå utenom filteret.

Hydraulikkfilter

Hydraulikkfiltre

John Deere hydraulikkfiltre

Våre hydraulikkfiltere holder urenhetene ute, beskytter hydraulikksystemet på dine John Deere-maskiner mot slitasje og trykksvingninger. Forurensende stoffer holdes ute, og slam og syrer blokkeres mot å skade maskinen.

Fordeler

 • Jevne folder gir høyere filtreringskapasitet og lengre serviceintervaller.
 • Spesiallim gir styrke og sikrer jevn avstand.