2550 E-CutGressklippertraktor for green

  • Et velprøvd design som driver klippeenheten med elektriske trommelmotorer
  • 102 potensielle lekkasjepunkter eliminert i trommelkretsen
  • Redusert lydnivå og drivstofforbruk ved 2250 o/min
  • Betydelig redusert triplex-ringen med eksklusive klippeaggregrater med forskyvning

Ingenting på banen din får mer ettersyn enn greenene. Derfor har John Deere siden 2005 introdusert kundene til de mange fordelene med E-Cut hybrid-teknologi:

  • Eliminering av 102 hydrauliske lekkasjepunkter i trommelkretsen.
  • En konsekvent skjæringsfrekvens som bare kan genereres av elektrisitet.
  • Lavere drivstofforbruk og redusert lydnivå.
  • Enklere vedlikehold enn konvensjonelle gressklippere.

Produktegenskapene er basert på publisert informasjon på publiseringstidspunktet. Produktegenskapene kan bli endret uten foregående varsel. Ta kontakt med din lokale forhandler av John Deere for mer informasjon.