EN SKJELDEN RASE

Christian Stotz er sjefsgjeter – i femte generasjon! Med 2400 dyr i tre flokker, gjeter han en av de største flokkene i sørvestre Tyskland. Nylig tok han over familiebedriften, en sjelden hendelse i disse dager. Hvert år er det færre heltidsgjetere, og mange små gårder klarer ikke å finne en etterfølger. Arbeidet er hardt, og det blir lange dager, sier Christian. Men arbeidet er variert. Du kjeder deg aldri.
JEG BLE GJETER FORDI MINE FORELDRE VAR DET. JEG HAR VISST HVA JEG VILLE BLI SIDEN JEG VAR LITEN. ARBEIDET ER INSPIRERENDE OG JEG HÅPER AT DETTE VARER VED.
CHRISTIAN STOTZ

FRA VERDIFULL RESSURS TIL BIPRODUKT

Tidligere levde gjetere i regionen hovedsakelig av å selge ull. Men prisene har falt kraftig de siste årene, og det er knapt noen kjøpere. I Tyskland er denne verdifulle naturressursen nå for det meste bare et biprodukt av kjøttproduksjon og landskapspleie. Derfor - for noen år siden ·startet Christian ·Stotz ·markedsføring selv. 99 % av hans dyr er merinosau – en "fin ullrase" – og nå leverer han ull til to regionale partnerbedrifter som bruker den til klær og ulltråd for salg.
GATOR – EGENSKAPEROG DETALJER
LETT INN – LETT UT
VANLIGVIS STARTER DAGEN MED Å SJEKKE DYRENE. FØRST FÔRER JEG DEM SOM GÅR INNE. DERETTER SER JEG OM ALLE SOM GÅR I INNHENGNING ELLER FRITT UTE.
CHRISTIAN STOTZ

VAKRE LYNGHEIER – MEN MED EINERBUSKER ...

Imidlertid er en av de viktigste oppgaver for en gjeter i sørvest-Tyskland å drive landskapspleie. Sauene beiter heiene som har mye einerbusker. Beitingen hindrer plantene i å sette frø. Å holde bestanden av einerbusker nede med maskiner vil være vanskelig og dyrt, spesielt i bakkene. Natur og biodiversitet drar også nytte av sauene: Med tradisjonell drift ville en rekke planter og insekter enten bli fordrevet eller dø ut.
VED INNEFÔRING FÅR SAUENE FØRST OG FREMST SILOFÔR, LAMMENE FÅR EN BLANDING AV LOKALT KORN - GENMODIFISERT ER BANNLYST. UTE ER MENYEN FRISKT FJELLGRESS OG SMAKFULLE PLANTER.
CHRISTIAN STOTZ

GJETER OG ULV

På dagtid overvåkes dyrene av gjeteren. Til kvelden føres hele flokken til et beite omgitt av elektrisk gjerde. Du må gjøre det, forklarer Christian Stotz, du kan ikke la dem streife om for seg selv. Natten bringer med seg farer: Ulvebestanden i Tyskland øker, og som gjeteren påpeker, "en flokk av sau innenfor et elektrisk gjerde er en fest for et dyr som ulven". Men, Christian Stotz vil løse også det problemet.
FREMTIDEN LIGGER DER. ULVEN ER PÅ VEI TILBAKE, VI FÅR VENTE Å SE HVA SOM SKJER OG HVA VI KAN GJØRE.
CHRISTIAN STOTZ
GATOR – EGENSKAPEROG DETALJER
STILLE FØRERHUS

SUKSESSFULLE PIONERER

Direkte markedsføring, regionalt salg, uvanlig høye kvalitetsstandarder ... Stotz-familien har alltid vært pionerer. For øyeblikket er det viktig å prøve ut nye tekniske fremskritt for Christian Stotz. Han ønsker å rasjonalisere arbeidet ytterligere, både på fjellbeitet og i fjøset. Han og hans foreldre har erfart at ny teknologi og nye løsninger så å si uten unntak har vært lønnsomme på sikt. Men – noen ganger har vi sett at gamlemåten er den beste, sier han med et smil. Det er viktig å nå de målene en har satt for å· være vellykket!
John Deere Gator Series

John Deere Gator-Serien

Opplev Hele Serien