EN LANG REKKE
SKOGVOKTERE OG JEGERE

Karl Mitterhauser var ikke den som ønsker seg en kontorjobb. Han ble i stedet skogvokter og jeger. Etter det har Mitterhausers tatt vare på skog og dyreliv i tolv generasjoner! Slektskrønikene forteller om fantastiske hjortjeakter – til og med med den østerrikske Kaiser Franz-Josef. Karl Mitterhauser fulgte familietradisjonen og har vært en lidenskapelig skogvokter og jeger i mer enn 30 år.
VED 50 ER JEG GODT INNKJØRT, MEN FORTSATT FULL AV ENERGI. JEG LIKER ARBEIDET OG GLEDER MEG TIL HVER DAG.
KARL MITTERHAUSER

KARL MITTERHAUSERS TERRITORIUM

Karl Mitterhauser's territorium dekker ca 8500 hektar vest i -Østerrike. Det strekker seg fra bunnen i Zillertal-dalen helt opp til 3000 m over havet. Men de ville dyrene ser enda høyere opp – helt til de høyeste fjelltoppene. Før var det seks skogvoktere og et skogbrukskontor her; nå har Karl Mitterhauser skogen og dyrelivet nesten helt for seg selv. Men ikke helt, fordi hans trofaste følgesvenn, Alpine Dachsbracke'n 'Bessy' alltid er med.
TILSAMMEN HAR JEG ANSVARET FOR CA. 8500 HEKTAR. 4500 ER SKOG, RESTEN ER FJELL OG ALPINE ENGER.
KARL MITTERHAUSER

TØMMERHOGST

Skogvokter og jeger trives i og med naturen. Men vi må tjene penger også, sier han, så tømmerhogsten er en viktig del av arbeidet. Alle har et hus, alle trenger møbler, sier Karl Mitterhauser. Han overvåker felling og utkjøring, og skjøtter skogen ved å ta ut vindfall. Ellers sprer barkbillene seg, sier Karl Mitterhauser, og da har vi et stort problem.
JEG TROR AT DU BØR TENKE NØYE OM FØR DU BEGYNNER SOM SKOGVOKTER. DU FÅR ET STORT ANSVAR – VÅRT NATURMILJØ.
KARL MITTERHAUSER
GATOR – EGENSKAPER OG DETALJER
KRAFTIG VINSJ

JEGEREN OG HANS DYRELIV

Jakt er også en del av jobben for Karl Mitterhauser. Om sommeren overvåker han dyrelivet. Når snøen faller ser han til at dyrene blir matet. I gamle dager ble hjortedyrene flyttet til varmere regioner om vinteren. I dag har turisme inntatt de alpine stiene, og dyrene må derfor holde seg i den kalde, vestlige regionen i stedet. Dyrene sulter til døde når snøen er to meter dyp, forklarer skogvokteren og jegeren. Derfor mater vi dem med høy om vinteren.
GATOR – EGENSKAPER OG DETALJER
FRONRVINDUET KAN ÅPNES HELT OPP
DENNE JOBEN HAR MANGE FORSKELLIGE LAG SOM SKIFTER HELE TIDEN.
KARL MITTERHAUSER

ET YRKE I STADIG ENDRING

På Karl Mitterhausers territorium hugges det tømmer, alpegårdene pleier kulturlandskapet – og viltet pleies. Men Østerrikes vakre Zillertal har også turisme, skibakker og en fritidsindustri. Skogvokter og jeger sier at målet er å oppnå enighet mellom ulike interessegrupper. Stadige endringer er en del av jobben, og med det følger også ny teknologi. Jobben endrer seg hele tiden, sier Karl Mitterhauser, og du må følge med tiden.
VI TAR OGSÅ MED SKOLEKLASSER OG BARN UT I SKOGEN. JEG GLEDER MEG TIL Å VISE UNGE MENNESKER NATUREN. BARNA ER VÅR FREMTID.
KARL MITTERHAUSER

PLANTING FOR NESTE GENERASJONER

Det som Karl Mitterhauser trives mest i jobben, er å plante ny skog – gran, lerk, furu og – i lavtliggende områder også en del gran. Å legge grunnlaget for de neste 150 årene gir ærefrykt, innrømmer han. Og hvem vet? Hvis familietradisjonen fortsetter, vil hans barnebarn kanskje en dag felle trærne han plantet i dag.
John Deere Gator Series

John Deere Gator-Serien

Opplev Hele Serien