Varemerker

1876 varemerke

1876

Det første varemerket med den hoppende hjorten ble registrert i 1876, selv om registreringspapirene indikerer at merket allerede hadde vært i bruk i tre år. John Deere var godt etablert i Moline på denne tiden. Selskapet produserte mer enn 60 000 ploger i året, noen som ofte ble referert til som ‘Moline-ploger’ på grunn av fabrikkens plassering. Selvfølgelig var det et behov for et offisielt registrert varemerke. Et offisielt varemerke var også den eneste beskyttelsen mot kopiering og svindel.

Dette varemerket viser en hjort som hopper over en trestamme. Det interessante er at dette originale varemerket viser en type hjort som er vanlig i Afrika. Den Nord-Amerikanske hvithalede hjorten blir en del av fremtidige varemerker.

 

1912 varemerke

1912

Den andre versjonen av John Deere varemerket var i bruk innen 1910, og ble registrert i 1912. Hjorten hoppet fremdeles over en trestamme. Men det var flere detaljer og bedre definisjon denne gangen. Slagordet "The Trade Mark of Quality Made Famous by Good Implements" dukker først opp her, på bunnen av logoen.

1936

1936

I 1936 så selskapets standardiseringskomitee et behov for å "bedre tilpasse varemerket for trykk på produkter". Som et svar ble hjorten en solid silhuett hvor alle detaljer fra tidligere merker ble fjernet. Denne endringen, kombinert med de utstrakte benene, gav en sterkere, mer gjenkjennelig profil.

En 12-sidig kant ble tilført rundt den hoppende hjorten, og geviret ble litt endret. Ordene "John Deere, Moline, Ill." forble i samme posisjon, men ble litt fetere. Slagordet under ble ikke endret.

1937

1937

I 1937 ble et nytt oppdatert varemerke registrert. Denne gangen var det enda enklere. Typografien og den hoppende hjorten var fremdeles der, men kanten forsvant. John Deere tilbød flere produkter enn noen sinne. Det var nå flere steder å sette varemerket, noe som kan ha vært årsaken for oppdateringen. Faktumet at 1937 markerte selskapets 100-års jubileum kan ha vært en annen faktor for endringen.

1950

1950

Denne oppdateringen var et gjennombrudd på mange måter da den først dukket opp i 1940. Først ble hjortens gevir vendt forover. Halen pekte oppover for å ligne på den hvithalede hjorten. Og den hoppet ikke lenger over en trestamme. Ordene "John Deere", nå i en fetere square-serif skrifttype, ble hevet over toppen av hjortens hode og gevir. Et nytt slagord, "Quality Farm Equipment", ble angitt i en fet sans serif skrifttype, og hevet ut av bakken under hjorten. Ordene "Moline, Ill." ble også fjernet. Dette var en lenge etterlengtet forandring ettersom John Deere økte sitt omfang verden over. Kanten rundt ble endret, ble en firesidig form med flate sider og buer på toppen og bunnen for å samle varemerkets elementer.

1956

1956

1956-versjonen av varemerket, som ble registrert i 1962, representerer igjen behovet for et enklere design. Slagordet "Quality Farm Equipment" ble fjernet. På denne tiden hadde John Deere etablert seg innen bygg- og anleggsindustrien, og entreprenører og skogsarbeidere ble kjent med de gule og svarte maskinene med dette symbolet. En radius ble tilført hjørnene på kanten, og en lett bue ble lagt til på ellipsens fire sider. Ordene "John Deere" ble plassert under den hoppende hjorten for første gang. Hjorten ble kun litt endret: forlengede ben, gevir fremover.

1968

1968

Et rent, moderne utseende markerte revisjonen i 1968. Et firmanotat sier: "Det nye varemerket er i tråd med fremgangen som skjer i alle selskapets avdelinger ... Det gir bedre gjengivelse og lesbarhet for et bredt bruksområde". Bildet av hjorten ble elegant med en rettsidig silhuett med kun to ben (i stedet for fire), og et gevir med fire takker. Skrifttypen for "John Deere" ble med en håndskrevet versjon basert på Helvetica skrifttypen. Bredden på ellipsens kant ble smalere, og størrelsen på hjorten økte.

2000

2000

I 2000 avdekket John Deere den siste utviklingen av varemerket. Dette oppdaterte merket er i tråd med den sterke John Deere-arven. Likevel gir det skarpere geviret, vinklene, musklene og holdningen dette varemerket en aktiv og dynamisk edge. John Deeres logo, etter å ha vært kjent i tiår som den "hoppende hjorten", hopper for første gang oppover i stedet for å lande.

I løpet av årene har forbedringer av varemerkene reflektert selskapets utvikling på den tiden og hva det anså som sentralt for fremtiden. Den gjeldende versjonen illustrerer John Deeres besluttsomhet om å forbli det fremste selskapet i sine bransjer verden over, mens de fortsatt er fast forankret i grunnverdiene kvalitet, innovasjon, integritet og engasjement.