Tidligere ledere

Portrett av William Butterworth

William Butterworth

President

1907-1928

Styreformann

1928-1936

Charles Deeres svigersønn William Butterworth giftet seg med Deeres datter Katherine i 1892, og begynte i Deere & Company som assisterende innkjøper samme år. Butterworth fra Ohio var skarp og godt utdannet, uteksaminert fra Lehigh University og med en juridisk embetseksamen fra National University Law School i Washington.

I 1897 ble Butterworth valgt som kasserer for Deere & Company. Ved Charles Deeres død ti år senere, ble han kastet inn i rollen som president. Dette var ingen overraskelse. Butterworth var uformelt ansett som Deeres nestkommanderende. Han var selskapets president i 21 år.

I løpet av ansettelsestiden ledet Butterworth selskapet gjennom mange endringer. I 1910 lanserte Deeres styre en omfattende omorganisering. Denne forente 11 fabrikker og 25 salgsorganisasjoner over hele USA og Canada til én samlet enhet. Innen 1912 hadde det moderne Deere & Company oppstått.

Selskapets produktserie fortsatte å vokse under Butterworths ledelse. Deere gikk inn på skurtreskermarkedet i 1912, og kjøpte Waterloo Gasoline Engine Company i 1918. Med den siste ervervelsen fikk Deere rettighetene til å produsere og selge den populære to-sylinder Waterloo Boy-traktoren, selskapets første produkt på traktormarkedet.

Ansatte fikk også fordeler av at Butterworth ledet selskapet. Kort tid etter Charles Deeres død i 1907 ble et nytt ikke-bidragsytende pensjonssystem oppretter for ansatte som pensjonerte seg etter 20 eller flere års tjeneste. Pensjonssystemet, og en medfølgende syke- og uføreordning, var ikke det første i USA, men absolutt en pionerinnsats av Deere.

Da han pensjonerte seg i 1928, ble Butterworth Deeres første styreformann. I 1927 hadde han blitt valgt som president for USA's handelskammer. Han ble valgt på nytt til stillingen tre ganger til før sin død i 1936.

Deere & Company (NYSE: DE) er verdensledende innen avanserte produkter og tjenester, og er forpliktet til gi kunder som arbeider med landbruk suksess – dem som dyrker, høster, forandrer, beriker og utbygger jorden for å oppfylle verdens økende behov for mat, drivstoff, ly og infrastruktur. Siden 1837 har John Deere levert innovative produkter av overlegen kvalitet, bygget på en tradisjon av integritet. For mer informasjon, se John Deeres internasjonale nettside på www.JohnDeere.com.