Tidligere ledere

Portrett av Charles Deere Wiman

Charles Deere Wiman

President

1928-1955

Charles Deere Wiman var sønnen til William og Anna Deere Wiman, John Deeres oldebarn og nevøen til forgjengeren William Butterworth.

Wiman startet sin karriere hos John Deere i 1915 som ansatt ved produksjonslinjen, med en lønn på femten cent i timen. Etterhvert som han steg i gradene i selskapet, opparbeidet han seg respekt fra ansatte i bedriften, ingeniører og ledere.

Hans karriere kombinerte dedikasjon til selskapet med lojalitet til landet sitt. Wiman tok flere permisjoner fra John Deere for å tjene i militæret. I 1916 ble han opplært som sivil pilot, mottok lisensen sin, og fløy i tre måneder før han ble skadet i et fall.

Etter rekonvalesens, returnerte han til Deere & Company helt til USA ble en part av 2. verdenskrig. Wiman vervet seg i den amerikanske hæren, og ble 2. løytnant. Han ble forfremmet flere ganger og nådde ranken kaptein før han ble demittert i 1919.

Det året ble han valgt inn i Deere & Companys styre, og ble visepresident ansvarlig for drift av fabrikkene i 1924. I 1928 etter William Butterworth pensjonerte seg, ble Wiman president for Deere & Company i en alder av 35.

Som uteksaminert fra Yale hadde Wiman fokus på utvidet forskning og utvikling av nye produkter, selv i harde økonomiske tider. I 1934 midt under den store depresjonen, introduserte John Deere den berømte Model "A"-traktoren. Model "B" fulgte det påfølgende året. Begge traktorene var svært vellykkede, og ble produsert helt til 1952.

2. verdenskrig ble Wimans tilbakekomst i militæret. I 1942 ble han forfremmet til oberst i den amerikanske hæren, og ble en del staben til General Levin H. Campbell, artilleriansvarlig.

I 1944 ble Wiman valgt som direktør for avdelingen for landbruksmaskiner og -utstyr for War Production Board. For at han skulle utføre dette arbeidet, fikk han status som inaktiv i hæren. Han kom tilbake til Deere & Company i midten av 1944, og ble ved roret til sin død i 1955.

Deere & Company (NYSE: DE) er verdensledende innen avanserte produkter og tjenester, og er forpliktet til gi kunder som arbeider med landbruk suksess – dem som dyrker, høster, forandrer, beriker og utbygger jorden for å oppfylle verdens økende behov for mat, drivstoff, ly og infrastruktur. Siden 1837 har John Deere levert innovative produkter av overlegen kvalitet, bygget på en tradisjon av integritet. For mer informasjon, se John Deeres internasjonale nettside på www.JohnDeere.com.